Wniosek o weryfikację wartości działki / nieruchomości WZÓR

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości może okazać się pomocny w procesie zakupu działki lub mieszkania. Czynność tego typu podlega bowiem opodatkowaniu, a zaniżanie wartości przedmiotu sprzedaży niesie za sobą przykre konsekwencje dla nabywcy.

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzor-pdf-docJak sporządzić wzór pisma o weryfikację ceny zakupionej działki do urzędu skarbowego? Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Jak powinna wyglądać sprzedaż nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego – w przeciwnym razie transakcja będzie nieważna. Natomiast umowę sprzedaży może poprzedzać wniosek o weryfikację wartości działki, mieszkania, czy innej nieruchomości, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości – wzór

Zgodna z przepisami prawa sprzedaż nieruchomości wymaga skorzystania z usług notariusza i poniesienia pewnych kosztów.

Umowa kupna-sprzedaży domu czy działki musi zawierać również pewne niezbędne elementy, takie jak:

  • określenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy, w tym adres, powierzchnia, numer księgi wieczystej i dane z ewidencji gruntów, budynków lub lokali,
  • cenę sprzedaży,
  • termin wydania przedmiotu sprzedaży,
  • termin i formę płatności,
  • określenie kosztów, które ponoszą kupujący i sprzedający.

Dlaczego prawidłowa wycena nieruchomości ma tak duże znaczenie?

Zawarcie umowy sprzedaży obciążone jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności opodatkowanej i ciąży na nowym nabywcy przedmiotu, czyli na kupującym. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) to 2%, liczone od wartości wskazanej w umowie.

Właśnie dlatego tak istotne jest rzeczywiste wycenienie nieruchomości – to od podanej w umowie kwoty zależy wysokość odprowadzonego podatku.

Chociaż samej płatności dokonuje notariusz, składający deklarację i pobierający pieniądze od nabywcy, to odpowiedzialność za ewentualne zaniżenie wartości nieruchomości, a tym samym zaniżenie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych, spoczywa na nabywcy. Stąd wniosek o weryfikację wartości działki lub mieszkania warto złożyć jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.

Jak wygląda weryfikacja wartości nieruchomości przez urząd skarbowy?

Złożony wniosek do US o weryfikację ceny nieruchomości może pozostać bez odpowiedzi. Urząd ma bowiem aż 5 lat na weryfikację wartości sprzedanej działki czy lokalu – po tym czasie należność ulega przedawnieniu. Weryfikacja US opiera się na porównaniu ceny sprzedaży podanej przez podatnika z cenami nieruchomości w danej miejscowości.

Jeśli okaże się, że wartość odbiega od przeciętnych cen, podatnik zostanie wezwany do podwyższenia, bądź obniżenia wartości. Nabywca może jednak nie zgodzić się z wyceną, a wtedy zobligowany jest do udowodnienia swojej racji poprzez przedstawienie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W innym wypadku wyceny dokona biegły powołany przez urząd.

Jak uzasadnić zaniżoną cenę nieruchomości?

Okazyjna, niższa cena nieruchomości wynika zazwyczaj z jej stanu faktycznego. Jeśli mieszkanie czy dom wymagają dodatkowego wkładu finansowego, znajdują się w uciążliwym sąsiedztwie, są położone przy trasie szybkiego ruchu itd., to sprzedający często godzi się obniżyć cenę dla kupującego.

W takim przypadku nabywca ma możliwość bronić się przed zarzutami US. Musi jednak przygotować odpowiednią dokumentację, czyli fotografie nieruchomości z dnia zakupu oraz dowód poniesionych nakładów inwestycyjnych (kosztów remontu).

Konsekwencje zaniżenia wartości nieruchomości?

Jeśli Urząd Skarbowy (organ podatkowy) stwierdzi, że wartość nieruchomości określona w umowie nie odpowiada rzeczywistej wartości rynkowej działki lub mieszkania, podatnik zostanie wezwany do podwyższenia ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W piśmie Organ Podatkowy poinformuje nabywcę o proponowanej wartości przedmiotu zakupu. Jeśli kupujący zgodzi się z taką ceną, może ponieść jedynie koszt różnicy pomiędzy podatkiem zapłaconym a tym, który faktycznie należy się US (wraz z odsetkami, które liczone są od dnia zawarcia umowy).

Jeżeli jednak podatnik nie zgodzi się z US i dojdzie do powołania rzeczoznawcy majątkowego, który wykaże, że cena zawarta w umowie jest niższa o 33% lub więcej niż wartość faktyczna nieruchomości, to nabywca poniesie nie tylko koszt większego podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek, ale również koszt wynagrodzenia dla biegłego, który opracował opinię.

Wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do Urzędu Skarbowego

Nabywca może złożyć do Urzędu Skarbowego pismo z prośbą o weryfikację ceny nieruchomości, lecz nie ma gwarancji, że organ odpowie na jego wniosek. Z reguły wycena mieszkań czy działek odbywa się bowiem dopiero w toku prowadzonego postępowania.

Podatnik, który chce upewnić się, że w przeciągu 5 lat nie będzie zobligowany do zapłaty różnicy podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek, może jednak wystosować odpowiedni dokument do US, w którym określi dokładnie nieruchomość oraz jej stan techniczny.

Niektóre urzędy mogą udostępniać nawet gotowy formularz, w którym znajduje się lista cech przedmiotu sprzedaży, jakie należy uwzględnić we wniosku. W przypadku działki będzie to np. jej uzbrojenie oraz warunki dojazdowe, zaś w przypadku lokalu powierzchnia czy lokalizacja.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze