Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego WZÓR z omówieniem!

Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego? wynajem mieszkania to w dzisiejszych czasach popularne źródło dodatkowego przychodu. Zwykła umowa najmu nie jest opodatkowana, jednak umowa najmu okazjonalnego powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Wynajmujący ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Może także samodzielnie wybrać formę opodatkowania przychodu z tytułu najmu.

Wstęp

wzor-zgloszenia-najmu-do-urzedu-skarbowego-pdf-doc-drukAby ułatwić Ci zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego, który pobierzesz poniżej:

Wzór zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego

wzor-zgloszenia-najmu-do-urzedu-skarbowego-pdf-doc-druk

Wzór zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego

Czym jest najem okazjonalny?

Umowę najmu okazjonalnego wybierają właściciele nieruchomości, którzy pragną lepiej chronić swoje prawa i unikać problemów z nierzetelnymi najemcami. Procedura zawarcia takiej umowy jest nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku najmu zwykłego. Aby umowa była ważna, powinna spełniać określone prawnie warunki.

Niezbędnymi załącznikami do takiej umowy są:

 • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji (w formie aktu notarialnego), w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do wydania i opróżnienia lokalu we wskazanym terminie,
 • oświadczenie najemcy o wskazaniu zastępczego mieszkania, w którym najemca będzie mógł zamieszkać, jeśli egzekucja dojdzie do skutku,
 • oświadczenie osób trzecich, posiadających tytuł prawny do mieszkania, w którym wyrażają one zgodę na zamieszkanie najemcy w danym lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu okazjonalnego.

Umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć wyłącznie na czas określony i nie na okres dłuższy niż 10 lat.

Najem okazjonalny w praktyce

Po sporządzeniu i podpisaniu umowy najmu okazjonalnego najemca powinien stawić się u notariusza (wynajmujący nie musi mu towarzyszyć), aby uzyskać oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Koszt wydania oświadczenia z reguły pokrywa wynajmujący, jednak w zależności od ustaleń stron, obowiązek ten może należeć również do najemcy.

Później uzyskane oświadczenie wraz z oświadczeniem osoby trzeciej (dotyczącym zgody na zamieszkanie w zastępczym lokalu) najemca musi przekazać wynajmującemu w określonym umownie terminie.

 

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego właściciel mieszkania ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli nie wiesz jak poprawnie zgłosić najem do US, pobierz przygotowany przez wzór takiego zgłoszenia:

Co więcej, najemca może żądać od wynajmującego przedstawienia potwierdzenia takiego zgłoszenia.

Jak wygląda zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości. Na chwilę obecną nie istnieje żaden gotowy druk, który można w tym celu wypełnić.

Pismo trzeba sporządzić więc samodzielnie, właśnie dlatego przygotowaliśmy gotowy wzór zgłoszenia, który znacznie ułatwi Ci dopełnienie formalności w Urzędzie Skarbowym.

Dokument powinien zawierać najważniejsze informacje na temat najmu – w tym dane osobowe stron oraz określenie warunków umowy. Dopiero zgłoszenie najmu prywatnego do US dopełnia formalności niezbędnych dla ważności zawartej umowy najmu okazjonalnego.

Co powinien zawierać wzór zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego?

Chociaż zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkowe, to US nie udostępnia żadnego gotowego wzoru takiego zgłoszenia. Co ciekawe, wynajmujący nie ma obowiązku okazania podpisanej umowy – wystarczy, że złoży oświadczenie, które będzie zawierało odpowiednie informacje. Pismo może mieć formę zawiadomienia, w którym właściciel nieruchomości umieści między innymi następujące dane:

 • datę rozpoczęcia najmu prywatnego,
 • określenie wynajmowanego lokalu (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, gmina)
 • okres trwania umowy najmu.

Opodatkowanie umowy najmu okazjonalnego

Wraz ze zgłoszeniem umowy najmu okazjonalnego do US warto złożyć również oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Najem okazjonalny można rozliczać bowiem:

 • ryczałtem,
 • na zasadach ogólnych,
 • w formie podatku liniowego.

Najpopularniejszą formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Jest to uproszczony sposób naliczania podatku dla osób fizycznych – bez ustalenia podstawy jego wymiaru. Podatnik nie ma w takim przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów pod warunkiem, że ich wysokość wynika z podpisanej umowy.

 

Z rozliczenia w formie podatku liniowego mogą skorzystać wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość podatku liniowego wynosi zawsze 19% bez względu na wysokość dochodu. Zaletą takiego wyboru jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu, a wadą brak kwoty wolnej od podatku.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostępne jest zarówno dla osób prowadzących najem prywatny, jak i dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Skala podatkowa wynosi w tym przypadku 18 lub 32% w zależności od wysokości dochodu.

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego

Wynajmujący mieszkanie nie musi każdorazowo informować US o zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. Jeśli zamierza ponownie wynająć lokal innemu najemcy, może zaprzestać odprowadzania zaliczek na podatek do momentu, kiedy znowu zacznie czerpać zyski z najmu.

Inaczej jest w sytuacji, gdy wynajmujący rezygnuje z wynajmu całkowicie. W takim przypadku warto złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z najmu do urzędu skarbowego, aby ten nie wzywał właściciela do złożenia PIT-28.

Konsekwencje niezgłoszenia najmu do urzędu skarbowego

Brak zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego nie będzie niósł za sobą konsekwencji, jeśli wynajmujący uwzględni uzyskany w ten sposób dochód w swojej rocznej deklaracji PIT.

Problemy mogą pojawić się jednak w przypadku, kiedy właściciel wynajmowanego lokalu zechce rozliczyć się ryczałtem bez zgłoszenia umowy najmu i bez zmiany formy opodatkowania.

W takich okolicznościach urząd wystosuje bowiem nakaz wyrównania należnego podatku do wysokości, jaką osiągnąłby, gdyby wynajmujący rozliczał się na zasadach ogólnych.

Przykre konsekwencje będzie miało również celowe ukrycie dochodów z najmu i nieodprowadzenie od nich podatku. W przypadku donosu do Urzędu Skarbowego na wynajem mieszkania, właściciel mieszkania może otrzymać karę pieniężną oraz zostać objętym wyższym opodatkowaniem dochodów. Zatajenie dochodów traktowane jest bowiem jako wykroczenie, a niekiedy nawet jako przestępstwo.

Jeżeli właściciel lokalu nie zna prawa i nieumyślnie nie zgłosi umowy najmu do US, może wystosować do urzędu czynny żal, jednocześnie zgłaszając najem oraz wyjaśniając przyczynę niezgłoszenia. Należy wiedzieć jednak, że możliwość ta przysługuje wyłącznie wtedy, gdy nie wszczęto jeszcze kontroli w tej sprawie.

 

Podsumowanie

 • Właściciel nieruchomości powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
 • Jeśli umowa najmu nie została zgłoszona przez wynajmującego do urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości, to wciąż można spróbować uwzględnić dochód z najmu w deklaracji rocznej PIT.
 • Co grozi za niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego? zgodnie z art. 54 KKS:

§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 • Pierwsza wpłata na ryczałt będzie z Twojej strony pełnić rolę deklaracji dotyczącej formy opodatkowania najmu prywatnego.
 • Zgłaszając najem do US po raz pierwszy, należy zrobić to do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący otrzymał pierwszy przychód z tego tytułu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze