Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego WZÓR

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzorJak napisać oświadczenie o rezygnacji z najmu do urzędu skarbowego? aby pismo wywołało oczekiwany skutek, powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, które pozwolą Urzędowi Skarbowemu sprawnie odnotować zakończenie najmu lokalu mieszkalnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia o zakończeniu najmu, pismo pobierzesz w dalszej części artykułu!

Wprowadzenie

wazneNajem mieszkania rodzi dla właściciela zysk podlegający opodatkowaniu. Umowa najmu zwykłego nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do urzędu skarbowego, w przeciwieństwie do umowy najmu okazjonalnego, przy której jest to obligatoryjne. O tym: jak zgłosić umowę najmu do Urzędu Skarbowego <- pisaliśmy tutaj.

Natomiast zakończenie wynajmu mieszkania przeważnie (lecz nie zawsze) wiąże się z koniecznością informowania o tym naczelnika Urzędu Skarbowego, aby tego dokonać, należy wystosować do US pisemne oświadczenie, którego wzór zamieszczam poniżej:

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego wzór

Zakończenie wynajmu mieszkania – zgłoszenie do urzędu skarbowego

wazneKonieczność zgłoszenia informacji o rezygnacji z najmu lokalu do urzędu skarbowego w formie pisemnej uzależniona jest od wielu czynników. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim sposób rozliczania zysku z wynajmu z US, a także własne plany dotyczące dalszego wynajmowania lokalu.

Jeśli właściciel przerywa najem na określony czas, lecz ma zamiar znowu wynająć dane mieszkanie, nie musi robić nic. Wyrejestrowanie najmu z urzędu skarbowego nie będzie konieczne nawet w przypadku najmu okazjonalnego.

Wystarczy, że wynajmujący zaprzestanie odprowadzania zaliczek na podatek do chwili, kiedy ponownie wynajmie mieszkanie, czyli zacznie znowu czerpać z tego tytułu podlegające opodatkowaniu korzyści finansowe.

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego a opodatkowanie na zasadach ogólnych

wazneKwestia zgłoszenia zakończenia najmu do urzędu skarbowego oraz ewentualne konsekwencje niedokonania takiego zgłoszenia związane są w głównej mierze z obowiązkiem odprowadzenia podatku od czerpanych z najmu zysków.

Jeśli podatnik wybierze formę opodatkowania na zasadach ogólnych (18% lub 32%), to oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego nie będzie konieczne. Jedynym obowiązkiem właściciela lokalu pozostanie uwzględnienie dochodu uzyskanego z wynajmu mieszkania w rocznej deklaracji podatkowej.

Warto zauważyć przy tym, że zasady ogólne opodatkowania przychodów z najmu są przypisywane wynajmującym „odgórnie”. Oznacza to, że jeśli właściciel nieruchomości nie zgłosi umowy najmu do urzędu skarbowego i nie dołączy do niej oświadczenia o wybranej formie opodatkowania, to jego zyski zostaną automatycznie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Tymczasem podatnik ma do wyboru także formę opodatkowania ryczałt i podatek liniowy – wybór takich metod musi jednak zadeklarować naczelnikowi urzędu odpowiednio wcześniej.

Wynajmujący może również zmienić formę opodatkowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał swój pierwszy przygód.

W przypadku, kiedy wynajem rozpoczął się wraz z początkiem stycznia, a właściciel otrzymał czynsz w tym samym miesiącu, to wyboru formy opodatkowania może dokonać do 20-tego lutego.

 

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego a ryczałt

wazneOświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania warto złożyć w urzędzie skarbowym szczególnie wtedy, kiedy wybraną formą opodatkowania przychodów z najmu był ryczałt. Oczywiście, w sytuacji, kiedy wynajmujący planuje nadal wynajmować dany lokal w przyszłości, nie ciąży na nim obowiązek zgłaszania „przerwy” w wynajmie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wystarczy, że nie będzie w tym czasie odprowadzał zaliczek na podatek – ma takie prawo, ze względu na fakt, że podatek nie należy się US, jeśli podatnik sam nie czerpie korzyści finansowych z wynajmu mieszkania.

W przypadku, gdy lokal nie zostanie wynajęty przez cały rok kalendarzowy, zaleca się złożenie deklaracji zerowej (wykazującej brak przychodu z tytułu najmu) do 31 stycznia kolejnego roku. Jednocześnie należy pamiętać, że po wznowieniu wynajmu, podatnik jest zobligowany do kontynuacji odprowadzania zaliczek na podatek, tak jak robił to poprzednio.

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego należy złożyć w sytuacji, kiedy wynajmujący zamierza całkowicie zakończyć wynajmowanie danego lokalu.

Aby uchronić się przed wezwaniami do złożenia PIT-28, właściciel mieszkania powinien złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z najmu, a tym samym oświadczenie o rezygnacji ze zryczałtowanego opodatkowania przychodów z tego tytułu. Wzór oświadczenia o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego pobierzesz w górnej części artykułu.

Co zawiera wzór oświadczenia do urzędu skarbowego?

wazneUrząd skarbowy nie udostępnia własnego, gotowego do wypełnienia druku oświadczenia o rezygnacji z najmu, ani nawet zgłoszenia najmu, dlatego podatnik musi sporządzić takie pisma samodzielnie.

Warto wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas wzór oświadczenia do US, który uwzględnia wszystkie niezbędne informacje.

Dokument adresuje się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania właściciela nieruchomości. Powinien on określać osobę podatnika wraz z podaniem jego numeru identyfikacji podatkowej, czyli numeru PESEL w przypadku osób fizycznych.

Oświadczenie musi wskazywać także przedmiot najmu (adres lokalu) oraz datę rezygnacji z wynajmu, która jest jednocześnie datą rezygnacji z opłacania podatku. Warto wiedzieć, że pismo powinno zostać złożone najpóźniej do 20 stycznia.

Należy doręczyć je osobiście lub przesłać na adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania wynajmującego.

 

Najważniejsze informacje

  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania z wynajmu należy dokonać do 20. dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym uzyskał on pierwszy przychód.
  • Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może być rozliczane co miesiąc lub co kwartał.
  • Oświadczenie o rezygnacji z najmu może zostać dokonane przez jednego z małżonków.
  • Najpopularniejsza metoda opodatkowania dla rozliczania przychodów z najmu prywatnego odbywa się w formie ryczałtu.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze