Umowa najmu pokoju w mieszkaniu i domu WZÓR + Instrukcja!

Jak sporządzić zgodną z prawem umowę najmu pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, by zabezpieczała interesy obu stron? nie ulega dyskusji fakt, że wynajem pojedynczego pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym warto uregulować odpowiednią umową najmu. Jest to najlepszy sposób, aby zabezpieczyć interes właściciela nieruchomości i interesy najemcy. Co więcej, do umowy powinno się dołączyć również takie dokumenty, jak regulamin korzystania z lokalu oraz protokół zdawczo-odbiorczy wzór ogólny, dzięki którym możliwe jest ustalenie zasad użytkowania wynajmowanego mieszkania.

wazneAby maksymalnie ułatwić Ci sporządzenie takiej zgodnej z obowiązującym prawem umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu pokoju w mieszkaniu i domu jednorodzinnym, którą pobierzesz w dalszej części poradnika.

Co musi zawierać prosta umowa najmu pokoju?

Nawet najprostsza umowa najmu pokoju nie może obyć się bez pewnych podstawowych danych. Dokument musi określać bowiem co najmniej osobę wynajmującą oraz najemcę lokalu, a także adres mieszkania, w którym wydzielono pokój na wynajem.

W umowie najmu warto zaznaczyć, że przedmiotem najmu jest konkretne pomieszczenie oraz części wspólne, np. łazienka, korytarz, kuchnia, które wynajmuje się na zasadzie używalności (każdy najemca ma do nich dostęp, mimo że w świetle prawa nie są one wynajmowane).

Bardzo istotnym zapisem umowy najmu pokoju jest zastrzeżenie, iż przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie przez najemcę, a także wyłącznie na cele mieszkalne i bez prawa do podnajmu osobom trzecim.

Dzięki temu właściciel nieruchomości może zabezpieczyć się przed najemcami, którzy wynajmują pokój innym osobom bez jego wiedzy i zgody.

Umowa najmu pokoju w mieszkaniu wzór

umowa-najmu-pokoju-w-mieszkaniu-wzor

Umowa najmu pokoju w mieszkaniu – wzór

Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym wzór

umowa-najmu-pokoju-w-domu-jednorodzinnym-wzor-pdf-doc

Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym – wzór

Umowa wynajmu pokoju na czas nieokreślony czy określony?

Umowę wynajmu pokoju można podpisać na czas oznaczony lub nieoznaczony. Dokument powinien wyznaczać precyzyjnie wszelkie terminy związane z wynajmem – nie tylko termin jego zakończenia, ale również termin płatności czy zwrotu kaucji.

Umowa wynajmu pokoju na czas określony będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli właściciel nieruchomości chce zniwelować ryzyko zasiedzenia przez najemcę. Pozwoli także mniejszych ryzyko pustostanów w sytuacji, kiedy lokator zechce rozwiązać umowę wcześniej.

Zabezpieczenie umowy najmu pokoju

Umowa najmu pokoju w mieszkaniu powinna zawierać w swojej treści zapisy, które zabezpieczają roszczenia wobec najemcy z tytułu wyrządzonych szkód lub niezapłaconego czynszu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest w tym przypadku kaucja w wysokości miesięcznego czynszu, która nie zalicza się jednak na poczet należności czynszowej.

Kaucja pełni bowiem rolę zabezpieczenia umowy – wynajmujący może użyć tych środków w celu pokrycia strat wyrządzonych przez najemcę.

Jeśli istnieje ryzyko, że kwota kaucji nie będzie wystarczająca (np. w sytuacji, kiedy przedmiotem wynajmu jest pokój w nowym mieszkaniu), wynajmujący może nałożyć na najemcę obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.

Umowa o wynajem pokoju z wykupionym ubezpieczeniem pozwoli na zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez lokatora zarówno na elementach trwałych mieszkania (ściany, podłogi), jak i na sprzętach AGD czy meblach.

Załączniki do umowy najmu pokoju

Umowa na wynajem pokoju nie będzie w pełni zabezpieczała interesu właściciela nieruchomości, jeśli nie zostaną do niej dołączone takie dokumenty, jak regulamin mieszkania oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Regulamin służy ustaleniu zasad dotyczących utrzymania porządku domowego w zakresie:

 • bezpieczeństwa,
 • utrzymania czystości,
 • koegzystencji ze współlokatorami.

Z kolei protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dowód stanu technicznego i wizualnego mieszkania w momencie przekazywania go najemcy. Powinien zawierać więc jego precyzyjny opis, uwzględniający:

 • wygląd i stan części trwałych,
 • wyposażenie, w tym meble, sprzęt RTV i AGD.

Protokół sporządza się w chwili przekazywania pokoju najemcy, a następnie sprawdza po zakończeniu umowy najmu.

Wzór umowy najmu pokoju

Chociaż umowa na wynajem pokoju nie ma jednego obowiązującego wzoru, to dokument ten powinien zawierać jak najwięcej istotnych informacji. W szczególności warto określić w nim zasady najmu – kwotę czynszu, termin jego wpłaty itp.

Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu powinna zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane osobowe wynajmującego i najemcy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • adres mieszkania,
 • informacje ogólne o całym mieszkaniu/domu, tj. metraż, ilość pokoi, łazienek, kuchni,
 • okres wynajmu,
 • datę i miejsce oddania mieszkania najemcy,
 • wysokość czynszu,
 • termin zapłaty czynszu,
 • określenie sposobu regulowania należności: przelew bankowy lub gotówka,
 • informacje o opłatach eksploatacyjnych,
 • informacje o postępowaniu w przypadku awarii i zniszczeń (kto pokrywa koszty i na jakich zasadach),
 • okres wypowiedzenia umowy (w przypadku wypowiedzenia przez najemcę i wynajmującego),
 • informacje o warunkach wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,
 • informacje o kaucji (wysokość, termin zwrotu),
 • W kwestii kaucji warto przeczytać:
 • podpisy obu stron.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu pokoju?

Umowa najmu pokoju zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana jedynie z przyczyn określonych w jej treści lub w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajemca ma prawo wypowiedzieć umowę przed terminem jej wygaśnięcia, jeśli:

 • najemca używa pokoju sprzecznie z jego przeznaczeniem,
 • najemca zwleka z zapłatą czynszu za co najmniej 3 pełne okresy płatności,
 • najemca podnajął pokój bez wymaganej pisemnej zgody właściciela,
 • wynajmowany pokój wymaga opróżnienia w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, w którym się znajduje.

Podsumowanie

Czym różni się umowa na czas oznaczony i nieoznaczony? umowa na czas oznaczony jest umową zawartą na konkretny czas określony w umowie najmu, np. umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r., gdzie umowa na czas nieoznaczony w ogóle nie zawiera okresu trwania umowy najmu mieszkania lub pokoju.

Co więcej, w zależności od rodzaju umowy (na czas określony lub nieokreślony), wypowiedzenie umowy najmu pokoju czy nawet całego mieszkania będzie przebiegać nieco inaczej.

Ciekawostka: w umowie najmu pokoju warto zawrzeć ustalenia, które tyczyć będą części wspólnych mieszkania lub domu w którym znajduje się wynajmowany pokój.

Najemca jak najbardziej powinien mieć dostęp do części wspólnych zamieszkiwanej nieruchomości.

Podstawa prawna: Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze