Umowa użyczenia POKOJU od rodziców WZÓR

Umowa użyczenia pokoju od rodziców zakłada bezpłatne jego używanie przez czas określony lub nieokreślony (o tym decydują strony). W umowie takiej użyczający (rodzice) godzą się, aby biorący (dziecko) zamieszkiwało w pokoju nieodpłatnie. A więc rodzice, użyczając pokój dziecku, nie mogą czerpać z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych (czynsz).

Użyczenie pokoju dziecku

ważnePonieważ umowa użyczenia pokoju ma charakter nieodpłatny – rodzice (użyczający) nie mają zbyt wielu obowiązków związanych z użyczeniem pokoju dziecku.

Natomiast dziecko biorące pokój w używanie ma obowiązek korzystać z lokalu w sposób zgodny z umową i jego przeznaczeniem. Ponadto dziecko nie może przekazać przedmiotu umowy (pokoju) w ręce osób trzecich bez wyraźnej zgody rodziców.

Uwaga: Jeśli pokój bądź jego wyposażenie zostało uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie, to biorący (dziecko) ma obowiązek pokryć wszystkie koszty związane z naprawą. Chyba że rodzice dobrowolnie koszty te wezmą  siebie.

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

ikonaCo jeśli dziecko zamierza prowadzić działalność gospodarczą w użyczonym pokoju? na wstępie warto zaznaczyć, że dzieci należą do pierwszej grupy podatkowej, a więc nie powstaje tu obowiązek podatkowy – dzieko biorące pokój w używanie jest zwolnione z podatku dochodowego.

Zakończenie umowy użyczenia pokoju

wwwwUżyczający pokój rodzice mają prawo zaprzestać czynności użyczenia, jeśli dziecko eksploatuje pokój w sposób niewłaściwy.

Co więcej, użyczający pokój rodzice mogą w umowie użyczenia zawrzeć klauzulę mówiącą o zakończeniu umowy użyczenia lokalu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli któraś ze stron sobie tego zażyczy.

Zakończenie umowy użyczenia pokoju (jak wskazuje Kodeks cywilny) może nastąpić w dowolnej chwili, jeśli tylko pokój stanie się potrzebny rodzicom (użyczający).

zakonczenie-umowy-uzyczenia-pokoju-od-rodzicow

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze