Umowa użyczenia domu jednorodzinnego WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaUmowa użyczenia domu jednorodzinnego WZÓR
K.D. zapytał 2 lata temu

Jak napisać umowę użyczenia domu jednorodzinnego? Oboje z mężem mieszkamy za granicą. Mamy dom w Polsce. Chcielibyśmy użyczyć dom kuzynowi mojego męża i jego rodzinie za opiekę nad tym domem.

Jednak wiadomo, że wszystkie opłaty ma ponosić kuzyn. Jak napisać umowę. Jak zawrzeć np. to, że nie chcę, aby palili papierosy wewnątrz domu? Jak wygląda ewentualne wyeksmitowanie ich jeśli nie będą się wywiązywać z opłat typu prąd, śmieci?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że na drodze umowy użyczenia domu może powstać stosunek, na podstawie którego właściciel nieruchomości oddaje ją w użytkowanie wybranej osobie. Wzór umowy użyczenia domu pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia domu jednorodzinnego wzór

umowa-uzyczenia-domu-jednorodzinnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia domu jednorodzinnego wzór

Natomiast w zależności od tego czy oddanie do użytkowania wiąże się z odpłatnością, umowa ta stanowić będzie użyczenie lub najem.

Zatem to od Państwa decyzji zależeć będzie, co znajdzie się w umowie, czy oddanie domu nastąpi odpłatnie, czy też jedynie za jego utrzymanie i doglądanie. Tak samo swobodnie w treści umowy można zawrzeć ustalenia dotyczące sposobu użytkowania nieruchomości oraz w tym powstrzymania się przez biorącego w użyczenie od pewnych czynności m.in. palenia papierosów w wewnątrz budynku.

W treści umowy można zawrzeć regulacje dotyczące czasu trwania użyczenia. Można również zaznaczyć, że umowa wygasa w trybie natychmiastowych jeśli biorący w użyczenie nie spełni warunków użyczenia lub dopuści się innych rażących uchybień np. zaległości w opłatach.

Niemniej należy mieć świadomość, że nawet po wygaśnięciu umowy użyczenia na skutek upływu terminu, na jaki została zawarta lub w przypadku jej wypowiedzenia, jeśli osoby zamieszkujące dom nie zechcą opuścić nieruchomości, trzeba będzie wdrożyć postępowanie eksmisyjne.

To niestety jest czasochłonne, ponieważ pierwszym etapem jest uzyskanie orzeczenia sądu, by następnie móc przeprowadzić postępowanie eksmisyjne.

Podsumowując: wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nie jest trudne, wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia. Jeśli jednak lokal nie zostanie opuszczony, właściciel zmuszony będzie najpierw zażądać opróżnienia lokalu, a jeśli i to nie przyniesie skutku, właściciel będzie mógł złożyć sądowy pozew o eksmisję.

Podobne: