Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Dziś w wasze ręce oddaję wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny.

Co oznacza umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? umowa taka oznacza, że użyczający lokal zgadza się na bezpłatne używanie lokalu lub jego części przez osobę biorącą go do używania na czas określony, lub nieokreślony.

Użyczającym jest oczywiście osoba, która oddaje lokal lub jego część w nieodpłatne używanie, zaś biorącym do używania jest osoba, która będzie korzystać z tego lokalu w celach określonych w umowie użyczenia lokalu.

Wprowadzenie

ważneCzęsto zdarza się, że na początku prowadzenia działalności gospodarczej korzystamy z lokalu, który należy do kogoś z bliskich, aby zaoszczędzić na czynszu.

Korzystanie z takiego lokalu odbywa się więc zazwyczaj bezczynszowo. W takiej sytuacji dochodzi do użyczenia lokalu, gdzie wszelkie kwestie z tym związane reguluje Kodeks cywilny.

Warto przy tym wiedzieć, że użyczenie lokalu członkowi rodziny nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie ma tu żadnego znaczenia, że lokal został użyczony z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

wwwwGotowy wzór umowy użyczenia lokalu na pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Podsumowanie

ważneUżyczenie lokalu na działalność gospodarczą wywołuje po stronie biorącego pewne obowiązki podatkowe, bo biorący lokal musi ustalić, ile normalnie wynosiłby czynsz za ten lokal i ta kwota stałaby się jego przychodem, od którego musiałby odprowadzić podatek dochodowy.

Podatku natomiast nie trzeba płacić, gdy umowę użyczenia lokalu na działalność gospodarczą prowadzący zawarł z kimś bliskim z rodziny, który należy do I albo II grupy podatkowej.

Pierwsza grupa podatkowa to:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pasierbowie,
 • zięciowie,
 • synowe,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha
 • i teściowie.

Druga grupa podatkowa to:

 • zstępni rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków,
 • małżonkowie innych zstępnych.

Co więcej, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w użyczonym lokalu, do kosztów prowadzenia DG może zaliczyć wszelkie opłaty związane z jego użytkowaniem.

Chodzi tu głównie o rachunki za:

 • ogrzewanie,
 • prąd,
 • wodę,
 • i inne media (np. internet).

…i na koniec jeszcze: zakończenie umowy użyczenia lokalu.

Użyczający lokal ma prawo zaprzestać użyczenia, jeśli biorący lokal w używanie korzysta z niego w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny zawierała klauzulę, że jeśli któraś ze stron zapragnie zakończyć umowę użyczenia, będzie mogła to zrobić ze skutkiem natychmiastowym.

ikonaWarto też wiedzieć, że Kodeks cywilny pozwala na przedwczesne zakończenie umowy użyczenia, jeśli użyczający z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, będzie potrzebować lokalu do innych celów. Jak widzisz, umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą może w zależności od potrzeb być dowolnie modyfikowana, zachowując jednak swoją podstawową formę.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze