Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny to czynność polegająca na bezpłatnym użyczeniu lokalu lub pomieszczenia członkowi rodziny, który nie będzie płacił za zamieszkiwanie tam.

Wprowadzenie

Użyczenie lokalu członkowi rodziny może trwać na czas określony lub nieokreślony, a korzystanie z lokalu przez biorącego w używanie musi przebiegać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Lokal udostępniony bezpłatnie wciąż wymaga, aby osoba biorąca go w używanie płaciła koszty jego użytkowania takie jak: woda, prąd, gaz, energia i inne stałe opłaty.

A w przypadku gdy lokal został uszkodzony przez biorącego przez niewłaściwe użytkowanie, wówczas musi on pokryć koszty związane z naprawą uszkodzonej rzeczy i przywróceniem lokalu do stanu z dnia podpisania umowy użyczenia lokalu.

Ważne:

Biorący lokal oraz użyczający nie mają prawa podnajmować lokalu osobom trzecim bez wzajemnego porozumienia się w tej kwestii. Jeśli któraś ze stron zamierza podjąć takie działania, powinna umieścić stosowny zapis w umowie użyczenia.

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-doc-pdf
Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?

Aby nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny było przeprowadzone zgodnie z zasadami, w umowie użyczenia powinny znaleźć się informacje i klauzule eliminujące jakiekolwiek niejasności i możliwości manipulowania umową, doprowadzając drugą stronę umowy do nieprzyjemnych konsekwencji.

Oto co powinno znaleźć się umowie użyczenia:

  • Strony umowy – jeśli jesteście osobami fizycznymi, to wystarczą podstawowe dane, jeśli któraś ze stron jest firmą, to należy podać nazwę firmy, NIP i REGON.
  • Opis nieruchomości – podstawowe dane określające metraż lokalu, adres, liczba pomieszczeń itp.
  • Określenie stanu – stan techniczny powinien być znany obu stronom, aby podczas wypowiedzenia umowy użyczenia nie dochodziło do niejasności i wspólnych pretensji.
  • Czas trwania umowy – jest to bardzo ważny element umowy użyczenia, gdyż umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  • Klauzula o opłatach stałych – umowa użyczenia jest nieodpłatna, dlatego użyczający nie może żądać za użyczenie jakiejkolwiek opłaty, ale w umowie koniecznie powinien znaleźć się zapis o pokrywaniu przez biorącego kosztów stałych i opłat eksploatacyjnych lokalu.
  • Przedwczesne zakończenie umowy – w umowie użyczenia powinien też znaleźć się zapis mówiący o konsekwencjach związanych z niewłaściwym używaniem lokalu i ewentualnym natychmiastowym zerwaniem umowy.

Warto przeczytać:

Oceń nasz artykuł: