Zaliczka i Zadatek na poczet umowy najmu wzór

Sporządzając umowę rezerwacyjną najmu mieszkania, strony ustalają z reguły formę opłaty rezerwacyjnej, która stanowi zabezpieczenie wykonania umowy. Może to być zadatek lub zaliczka – pojęcia te wbrew pozorom nie są bowiem równoznaczne. Co warto zatem wybrać: umowę rezerwacyjną najmu mieszkania z zadatkiem czy zaliczką?

Zadatek na poczet umowy najmu

Zadatek – w przeciwieństwie do zaliczki – jest pojęciem unormowanym przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zapis artykułu 394. określa go mianem sumy pieniędzy wpłaconej drugiej stronie umowy. Kwota ta w sytuacji wykonania umowy ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która ją wpłaciła.

Oznacza to, że zadatek na poczet umowy najmu wlicza się w wysokość pierwszego czynszu za wynajem mieszkania lub kaucji.

Z kolei w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i zatrzymać otrzymany zadatek, a jeśli to ona go wpłaciła, może żądać zwrotu sumy dwukrotnie większej.

Zadatek na poczet umowy najmu wzór

Zaliczka na wynajem mieszkania

Podobnie jak zadatek, zaliczka jest określoną sumą pieniędzy, którą wpłaca się drugiej stronie w ramach rezerwacji, a jednocześnie na poczet przyszłej zapłaty – kaucji lub czynszu. W praktyce taka forma przedpłaty stosowana jest najczęściej wtedy, kiedy usługodawca lub sprzedawca potrzebują pieniędzy np. na zakup materiałów.

Warto pamiętać, że w przypadku niewykonania umowy, zaliczka zawsze wraca do tego, kto ją wpłacił w tej samej kwocie, w której została uiszczona.

Zaliczka czy zadatek jest zwrotny?

Zarówno zaliczka, jak i zadatek mogą podlegać zwrotowi. Lepszym zabezpieczeniem dla stron jest jednak zadatek, ponieważ to on będzie bardziej wiążący zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Co do zasady, zaliczka jest bowiem taką formą przedpłaty, która zawsze wlicza się na poczet przyszłego wydatku i wraca do strony, która ją wpłaciła – niezależnie od tego, z czyjej winy umowa nie dojdzie do skutku. Tymczasem zadatek na poczet umowy najmu:

  • zachowa wynajmujący, jeśli najemca wycofa się z podpisanej wcześniej umowy,
  • powinien zostać zwrócony najemcy nawet w kwocie dwukrotnie wyższej, jeśli to wynajmujący nie wywiąże się ze zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy.

Łatwo zauważyć więc, że zaliczka na wynajem mieszkania nie daje dużego poczucia bezpieczeństwa wynajmującemu, bowiem potencjalny najemca może bez większych konsekwencji wycofać się z podpisanej wcześniej umowy rezerwacyjnej.

Zaliczka na wynajem mieszkania wzór

Zadatek na poczet wynajmu mieszkania mobilizuje najemcę

Chociaż zarówno zaliczka, jak i zadatek mają dyscyplinować drugą stronę umowy do wywiązania się ze swoich zobowiązań, to zadatek dużo bardziej motywuje obie strony do wykonania umowy.

Wynajmujący powinni zawsze dążyć do zawierania umów rezerwacyjnych z zadatkiem, ponieważ wpłacone w tej formie środki zabezpieczają ich również przed utratą pieniędzy w związku z wyłączeniem mieszkania z oferty.  Jeśli potencjalny najemca nie chce zgodzić się na wpłatę zadatku, prawdopodobnie nie jest do końca zdecydowany na to, że podpisze przyrzeczoną umowę.

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania z zadatkiem

Zawarcie umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania z zadatkiem daje silny bodziec do wykonania umowy zarówno jednej, jak i drugiej stronie.

Zadatek – o ile umowa nie stanowi inaczej – ulega bowiem przepadkowi na rzecz osoby, która go przyjęła, jeśli osoba wpłacająca zadatek nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (jeżeli to z jej winy nie dojdzie do zawarcia umowy definitywnej).

Warto pamiętać przy tym, że treść umowy rezerwacyjnej powinna określać wysokość wpłaconego zadatku, a także termin podpisania docelowej umowy najmu.

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania z zaliczką

Skutki wręczenia zaliczki są inne niż skutki wręczenia zadatku – umowa rezerwacyjna zawsze powinna dokładnie określać, jaką formę ma wpłacona w ramach opłaty rezerwacyjnej suma pieniędzy. Zaliczka wliczana jest w część ustalonej kwoty czynszu lub kaucji za mieszkanie.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej, zaliczkę należy zwrócić kontrahentowi, który ją wpłacił. Krótko mówiąc – zaliczka w umowie rezerwacyjnej albo ulega rozliczeniu, albo jest zwrotna. Taka forma zabezpieczenia wykonania umowy nie jest zatem szczególnie wiążąca dla stron, które ją podpisują.

Dlaczego warto zdecydować się na umowę rezerwacyjną z zadatkiem?

Chociaż z założenia umowa rezerwacyjna ma stanowić pewnego rodzaju gwarancję pierwszeństwa do najmu mieszkania, to w rzeczywistości czysta umowa rezerwacyjna – bez elementów umowy przedwstępnej – nie jest prawnie wiążąca, co oznacza, że strony nie mogą żądać od siebie zawarcia ostatecznej umowy na drodze sądowej.

Zadatek na poczet wynajmu mieszkania jest więc doskonałym rozwiązaniem, aby zabezpieczyć swój interes. Wynajmującego ochroni przed utratą dochodu w sytuacji, kiedy potencjalny najemca jednak się rozmyśli – zadatek na poczet umowy najmu zostanie wtedy przy nim.

Natomiast najemcy pozwoli mieć pewność co do możliwości wynajęcia mieszkania, które najbardziej mu odpowiada. Jeśli wynajmujący podpisze umowę najmu z kimś innym, wówczas potencjalny najemca, który wpłacił zadatek, będzie mógł żądać zwrotu kwoty nawet dwukrotnie wyższej.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Zaliczka i Zadatek na poczet umowy najmu wzór”
  1. Witam, ja mam zawartą umowę przedwstępną najmu mieszkania, gdzie zamiast zadatku jest zaliczka, czy mogę taką umowę zamienić na umowę przedwstępną z zadatkiem? trochę się zgapiłam, nie widziałam, że lepiej mieć umowę najmu z zadatkiem niż zaliczką, co zrobić gdy najemca podpisał już umowę i wpłacił też zaliczkę?

    1. Grzegorz Szwaciński

      Witaj Ilona, jeśli umowa przedwstępna jest już podpisana, a zaliczka wpłacona – to nic nie możesz zrobić.

Comments are closed.