Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – WZÓR + Instrukcja

Jak sporządzić umowę rezerwacyjną najmu mieszkania? ze względu na duże zainteresowanie mieszkaniami nie tylko na sprzedaż, ale również na wynajem, warto zdecydować się na podpisanie umowy rezerwacyjnej najmu lub przedwstępnej umowy najmu. Dokument zabezpieczy interesy obu stron i powstrzyma je przed uchyleniem się od zobowiązania, a tym samym zapewni poczucie stabilności zarówno wynajmującemu, jak i najemcy.

Wstęp

wazneJak powinna wyglądać umowa rezerwacyjna najmu mieszkania? jakie powinny znaleźć się w niej zapisy, aby w 100% chroniła interesy wynajmującego i najemcy? bay ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy wzór umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania, którą pobierzesz poniżej:

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – wzór

umowa-rezerwacyjna-najmu-mieszkania-wzor-pdf-doc

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – wzór

Na czym polega umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania?

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania stanowi zobowiązanie do podjęcia określonej czynności przez obie strony stosunku prawnego. Umowy rezerwacyjnej nie należy mylić z umową kupna-sprzedaży, gdyż nie przenosi ona na nikogo praw własności do lokalu.

Dokument jest jedynie formalną rezerwacją i zobowiązaniem do podpisania umowy właściwej w wyznaczonym czasie. Dla zabezpieczenia interesów obu stron transakcji umowa tego typu zawiera zwykle informacje dotyczące kar, jakie poniesie strona, która nie wywiąże się ze zobowiązania.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej zabezpiecza więc wynajmującego, dając mu gwarancję, iż dany lokal będzie miał najemcę – zapewni zysk. Rezerwacja jest korzystna także dla lokatora, który nie musi martwić się, że ktoś inny wynajmie mieszkanie w dogodnej dla niego lokalizacji czy atrakcyjnej cenie. Wzór umowy rezerwacyjnej wynajmu mieszkania pobierzesz poniżej, pismo nadaje się i dla wynajmującego i dla najemcy:

Należy pamiętać, że umowa rezerwacyjna najmu mieszkania zawierana jest na czas określony i obowiązuje z reguły do podpisania umowy właściwej najmu.

Dlaczego warto podpisać umowę rezerwacyjną mieszkania?

Umowa rezerwacyjna najmu lokalu użytkowego jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron. Wynajmującego chroni przed stratami w przypadku, kiedy potencjalny najemca zadeklaruje się wynająć lokal, a później unika kontaktu z właścicielem mieszkania. Ten z reguły zaprzestaje bowiem w tym czasie kolejnych prezentacji nieruchomości i zdejmuje ogłoszenie, tracąc szansę na znalezienie bardziej rzetelnego lokatora.

 

Z kolei najemca powinien zainteresować się umową rezerwacyjną mieszkania szczególnie wtedy, kiedy udaje mu się znaleźć na rynku bardzo atrakcyjną dla wielu osób ofertę. Lokal w dobrej lokalizacji, lokal z niskim czynszem czy też lokal w nowym budownictwie – jeśli oferta łączy przynajmniej dwie z tych zalet, warto zarezerwować sobie do niej pierwszeństwo

Umowa rezerwacyjna a przedwstępna umowa najmu mieszkania

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania to nie to samo, co przedwstępna umowa najmu. Należy wiedzieć, iż rozróżnia się dwa typy umów rezerwacyjnych:

 • umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej, tak zwana umowa czysta,
 • umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej.

Co je różni? Przede wszystkim to, że umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej nie stanowi formalnego zobowiązania się stron do zawarcia umowy właściwej – daje możliwość wycofania się w dowolnej chwili. Rezygnacja z takiej umowy może wiązać się ze stratą finansową, jednak nie obliguje stron do podpisania docelowej umowy.

Tymczasem prawidłowo zawarta umowa przedwstępna najmu mieszkania będzie już uprawniała strony do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli wynajmujący lub najemca uchylą się od zobowiązania, strona żądająca ma możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy.

Jak powinna wyglądać umowa rezerwacyjna najmu mieszkania?

Umowa rezerwacyjna najmu powinna przewidywać równy podział praw i obowiązków, chroniąc i właściciela nieruchomości, i przyszłego najemcę. Dokument musi określać, czy najem będzie zwykły, okazjonalny czy instytucjonalny. Niezbędnymi elementami pisma będą też:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • określenie stron umowy ze wskazaniem, kto jest wynajmującym, a kto najemcą,
 • określenie przedmiotu najmu, czyli położenie mieszkania, jego metraż, itp.

Umowa rezerwacyjna powinna poruszać kwestię ewentualnej opłaty rezerwacyjnej, która może mieć formę zadatku lub zaliczki i którą wpłaca się podczas rezerwacji mieszkania. Ważnym elementem umowy rezerwacyjnej jest też zapis o zobowiązaniu najemcy do wprowadzenia się do lokalu w wyznaczonym terminie oraz o obowiązku wynajmującego do umożliwienia wprowadzenia się lokatora.

 

Dokument powinien określić także:

 • wysokość czynszu,
 • sposób regulowania należności z tytułu czynszu,
 • termin zapłaty czynszu.

W interesie najemcy leży również dopilnowanie, aby umowa zawierała oświadczenie właściciela, w którym ten zobowiązuje się nie podnosić czynszu w określonym umownie czasie.

Zadatek czy zaliczka przed podpisaniem umowy najmu?

Zadatek na poczet umowy najmu nie będzie tym samym, co zaliczka wpłacona przed podpisaniem umowy. Oba te terminy, choć często używane zamiennie, stanowią inną formę zabezpieczenia stron transakcji. Należy wiedzieć, że co do zasady, zaliczka zawsze wraca do tego, kto ją wpłacił.

Jeśli więc potencjalny najemca wniesie zaliczkę i nie wywiąże się z umowy, to mimo wszystko będzie miał prawo żądać jej zwrotu. Inaczej jest z zadatkiem. Opłata rezerwacyjna w formie zadatku przepadnie, jeżeli lokator nie podpisze umowy najmu.

Natomiast w przypadku, kiedy to właściciel nieruchomości nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, będzie musiał oddać drugiej stronie dwukrotność wpłaconego zadatku.

Podsumowanie

 • Czym jest umowa przedwstępna w przypadku wynajmu mieszkania? jest to umowa przez którą jedna ze stron (bądź obie strony) zobowiązują się do zawarcia umowy najmu w określonym terminie, lub po spełnieniu jakichś wymagań przez jedną ze stron (np. znalezienie współlokatora, który jest w stanie udowodnić swoje zarobki). Co więcej, dobrze sporządzona umowa przedwstępna rezerwacji mieszkania powinna określać istotne z punktu widzenia najemcy i wynajmującego postanowienia przyszłej przyrzeczonej umowy najmu.
 • Opłata rezerwacyjna wpłacana podczas podpisania umowy rezerwacyjnej zazwyczaj jest bezzwrotna. Jeśli więc najemca zrezygnuje z zawarcia umowy najmu, to opłata rezerwacyjna przepada na rzecz wynajmującego. Jeśli natomiast do umowy najmu dojdzie, to opłata rezerwacyjna zostaje potraktowana jako część kaucji za mieszkanie (kaucja przy wynajmie mieszkania oczywiście jest rozliczana i zwrotna po zakończeniu lub wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania).

  Wysokość opłaty rezerwacyjnej to zwykle połowa kaucji za mieszkanie.

 • Umowy rezerwacyjnej nie obwarowano przepisami szczegółowymi, lecz z powodzeniem jest używana i funkcjonuje na rynku wynajmu nieruchomości, opierając się w głównej mierze na przepisach kodeksu cywilnego, który dość skutecznie zabezpiecza interesy obu stron.

 

Dzięki umowie rezerwacyjnej przez wynajmie mieszkania masz dużą gwarancję, że upatrzone mieszkanie nie zostanie wynajęte komuś innemu!

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze