Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania – WZÓR

Jak napisać skuteczne pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania? pęknięta rura, awaria pralki czy niedokręcony kran – przyczyn zalania mieszkania może być wiele, a odpowiedzialność za takie zdarzenie ponosi sam właściciel mieszkania, jego sąsiad lub spółdzielnia mieszkaniowa. Niezależnie od okoliczności, konieczne jest zgłoszenie zalania mieszkania zarządcy budynku. Jak to zrobić?

Wstęp

ważneAby maksymalnie ułatwić Ci przebrnięcie przez wszystkie formalności związane ze sporządzeniem takiego pisma, przegotowaliśmy dla Ciebie gotowy już do wypełnienia wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalanego mieszkania, które pobierzesz poniżej:

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania – wzór

pismo-do-spoldzielni-mieszkaniowej-w-sprawie-zalania-wzor-pdf-doc

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania – wzór

Kiedy sporządzić pismo w sprawie zalania mieszkania?

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania to dokument pełniący rolę powiadomienia zarządcy budynku o nieszczęśliwym zdarzeniu, oczywiście pismo może pełnić też rolę żądania wypłaty odszkodowania, jeśli zalanie powstało z winy spółdzielni. Jednak pismo należy sporządzić niezależnie od tego, kto odpowiada za zalanie, więc również w przypadku, kiedy przyczyna zalania pozostaje nieznana.

Przed przystąpieniem do powiadomienia spółdzielni poprzez wysłanie takiego pisma należy jednak:

 • niezwłocznie zatrzymać zalanie (jeśli to możliwe),
 • zabezpieczyć sprzęty ruchome, które mogą ulec uszkodzeniu,
 • udać się do sąsiada, jeśli prawdopodobne źródło zalania znajduje się w jego mieszkaniu,
 • określić zakres szkód, czyli przygotować wykaz zniszczeń i udokumentować je poprzez wykonanie zdjęć (ewentualnie można też wezwać na miejsce pracownika spółdzielni mieszkaniowej, by sam dokonał zakresu szkody).

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Jeśli sprawcą zalania okaże się sam właściciel mieszkania, to w celu otrzymania odszkodowania będzie musiał zgłosić się z wnioskiem do swojego ubezpieczyciela. Protokół szkód przygotuje wtedy w obecności rzeczoznawcy.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy za zalanie odpowiedzialny będzie sąsiad. Jeżeli on również jest ubezpieczony, poszkodowany powinien poprosić go o numer polisy i zgłosić szkodę nie u swojego ubezpieczyciela, lecz u ubezpieczyciela sąsiada.

We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację oraz dołączyć zdjęcia zniszczeń. Warto dopilnować także, aby sąsiad towarzyszył sporządzaniu protokołu szkód. Jeśli nie będzie przyznawał się do winy i odmówi podania numeru polisy, konieczne będzie wezwanie rzeczoznawcy.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada ubezpieczenie za szkody wyrządzone z tytułu zarządzania częściami wspólnymi budynku. Odpowiada więc za zalanie mieszkań lub piwnic w przypadku, kiedy źródłem awarii jest przeciekający dach lub uszkodzony pion wodny czy kanalizacyjny.

Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, w celu zawiadomienia zarządcy budynku należy sporządzić pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy lub mieszkania. Na skutek wystosowania takiego pisma spółdzielnia powinna oddelegować swojego pracownika w celu dokonania oględzin zalanego miejsca i poświadczenia rozmiaru szkód podczas spisywania protokołu.

Aby ubiegać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania z winy spółdzielni, można złożyć stosowne pismo do zarządu (wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie <- pobierzesz tutaj) lub bezpośrednio do ubezpieczyciela spółdzielni, a także do własnego ubezpieczyciela, który będzie pośredniczył w procesie wnioskowania o rekompensatę.

Kierując sprawę do zarządu, wypełniony wzór wniosku do spółdzielni o odszkodowanie za zalanie mieszkania wraz z protokołem szkód i zdjęciami zalanego lokalu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź na pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania nie powinna pojawić się później niż 30 dni po dokonaniu oględzin. Z reguły ubezpieczyciel informuje o wysokości przyznanego odszkodowania już po tygodniu, bądź wzywa poszkodowanego do dołączenia do wniosku kolejnych niezbędnych dokumentów.

 

Zalanie mieszkania a protokół szkód

Po usunięciu przyczyny zalania i zabezpieczeniu dóbr, które mogą ulec uszkodzeniu, a także sfotografowaniu poniesionych już strat, przychodzi czas na sporządzenie protokołu szkód.

Dokument ten jest niezwykle istotny w procesie wnioskowania o odszkodowanie za zalanie, dlatego należy spisywać go w obecności sprawcy zdarzenia lub przedstawiciela (np. pracownika spółdzielni mieszkaniowej).

W protokole szkód muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data i godzina zalania, o ile są znane,
 • adres zalanego mieszkania/numer piwnicy,
 • imię i nazwisko właściciela lokalu,
 • opis szkód oraz oszacowanie strat,
 • przyczyna zalania, jeśli jest znana,
 • dane osoby/podmiotu odpowiedzialnego za zalanie,
 • podpis administratora budynku/rzeczoznawcy.

Pozew o odszkodowanie za zalanie mieszkania

Wiesz już jak napisać jak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania, jednak jeśli sprawca zalania mieszkania – sąsiad czy spółdzielnia – nie biorą na siebie odpowiedzialności za zdarzenie i odmawiają wypłaty odszkodowania, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu.

Pozew o odszkodowanie powinien wskazywać kwotę proporcjonalną do wydatków, jakie poszkodowany będzie musiał ponieść, aby wyremontować mieszkanie i wyrównać inne szkody.

Wszelkie tego typu wydatki należy udokumentować. Warto pamiętać przy tym, że za samodzielnie wykonane roboty nie można domagać się zapłaty.

Przepisy kodeksu cywilnego określają jasno, iż naprawienie szkód powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego:

 • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej,
 • przez przywrócenie stanu poprzedniego.

Jeśli przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociąga za sobą nadmierne trudności czy koszty, to poszkodowany może domagać się tylko świadczenia w formie pieniężnej. Kwotę odszkodowania ustala się według cen z dnia ustalenia odszkodowania.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (94 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze