Zakończenie wynajmu mieszkania zgłoszenie do urzędu skarbowego

informacja-o-rezygnacji-z-najmu-lokalu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-docWynajem mieszkania staje się w dzisiejszych czasach coraz popularniejszą formą dodatkowego zarobku. Umowa najmu może dotyczyć najmu zwykłego – wtedy nie trzeba zgłaszać jej do urzędu skarbowego – lub najmu okazjonalnego – w tym przypadku zgłoszenie umowy jest już obowiązkowe. Podobnie zależna jest także konieczność poinformowania urzędu skarbowego o zakończeniu najmu.

Wprowadzenie

wazneJak napisać pismo informujące o rezygnacji z najmu lokalu do Urzędu Skarbowego? aby pismo wywołało oczekiwane przez wynajmującego skutki, powinno zawierać wiele niezbędnych informacji pozwalających Urzędowi Skarbowemu odnotować zakończenie najmu lokalu mieszkalnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego i skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Informacja o rezygnacji z najmu lokalu do Urzędu Skarbowego wzór

informacja-o-rezygnacji-z-najmu-lokalu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc

Informacja o rezygnacji z najmu lokalu do urzędu skarbowego wzór

Czy zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego jest obowiązkowe?

wazneZwykłe umowy najmu nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do urzędu skarbowego. Niemniej jednak wynajmujący powinni odprowadzać podatek od osiąganych z tego tytułu zysków. W przypadku wykrycia takiego ukrytego dochodu urząd skarbowy nakłada bowiem na podatnika wysokie kary i zobowiązuje wynajmującego do zwrotu niewpłaconych wcześniej składek.

W przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego, jej zgłoszenie do fiskusa jest już obowiązkowe. Co więcej, stanowi jeden z warunków zawarcia pełnoprawnej umowy – wraz z obligatoryjnym dołączeniem do niej załączników w postaci odpowiednich oświadczeń, takich jak:

  1. Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji
  2. Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu
  3. Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania

Wynajmujący ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, czyli od daty, kiedy zaczął czerpać korzyści finansowe z wynajmu lokalu.

 

Zakończenie najmu mieszkania a urząd skarbowy

wazneWraz z rejestracją umowy najmu w urzędzie skarbowym podatnik może złożyć także oświadczenie o wybranej formie opodatkowania swoich zysków z tytułu najmu. Jeśli tego nie zrobi, zostanie objęty formą opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli stawką 18% lub 32%. Taka metoda naliczania należnych składek jest korzystna w sytuacji, kiedy wynajmujący od przychodu może odliczyć koszty jego uzyskania (np. koszty remontu).

W innych wypadkach znacznie większe zyski czerpie się, deklarując formę opodatkowania ryczałtem, który stanowi 8,5% liczone od uzyskanych przychodów (nie od dochodu). Aby rozliczać się tą właśnie metodą, podatnik musi złożyć jednak odpowiednie oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to czas do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczął czerpać korzyści finansowe z najmu.

Zgłoszenie najmu zwykłego nie jest obowiązkowe, tak samo jak wyrejestrowanie najmu z urzędu skarbowego. W niektórych przypadkach warto jednak przekazać naczelnikowi informację o zakończeniu wynajmu – decyzja ta zależy od planów właściciela lokalu oraz wybranej formy rozliczania podatku.

Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania przy zasadach ogólnych

wazneJeśli wynajmujący rozlicza swój przychód z tytułu najmu lokalu na zasadach ogólnych, wyrejestrowanie umowy najmu w urzędzie skarbowym nie jest konieczne. W przypadku planowania przerwy w wynajmie podatnik może zwyczajnie przestać odprowadzać zaliczki na podatek do czasu wznowienia działalności, czyli do chwili, kiedy będzie ponownie czerpał korzyści finansowe z tego właśnie tytułu.

Informacja o rezygnacji z najmu lokalu do urzędu skarbowego nie będzie konieczna nawet wtedy, kiedy wynajmujący zdecyduje o całkowitym zaprzestaniu wynajmu. Wystarczy, że dotychczasowy dochód uwzględni w rocznej deklaracji podatkowej. Co do zasady, jeśli wynajem zostaje zakończony, a właściciel nie planuje wznawiać działalności i przestaje czerpać zyski z tytułu wynajmu, to podatek do US nie jest należny.

 

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego przy ryczałcie

waznePisemna informacja o rezygnacji z najmu lokalu do urzędu skarbowego będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku rozliczania przychodów z tytułu najmu formą opodatkowania ryczałtem. Jeżeli właściciel lokalu ma w planach wznowić wynajem w przyszłości, nie jest zobligowany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego.

Nieruchomość, która nie generuje przychodu nie rodzi bowiem obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek – nie jest on należny, jeżeli podatnik sam nie czerpie zysków. Zaleca się jednak złożenie deklaracji zerowej do 31 stycznia kolejnego roku, jeśli lokal pozostanie bez najemcy przez cały rok kalendarzowy.

Kiedy mieszkanie zacznie ponownie generować przychód, podatnik powinien wznowić terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek, tak samo jak przed czasowym zaprzestaniem działalności.

W przypadku podjęcia decyzji o całkowitym zakończeniu wynajmu mieszkania, informacja o rezygnacji z najmu lokalu do urzędu skarbowego pozwoli właścicielowi nieruchomości uchronić się przed otrzymywaniem wezwań do złożenia PIT-28. Warto więc złożyć odpowiednie oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania wynajmującego.

Jak wypełnić wzór oświadczenia o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego?

wazneNiestety Urząd Skarbowy nie udostępnia podatnikom gotowego do wypełnienia druku oświadczenia o rezygnacji z najmu ani nawet zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego. Wynajmujący musi sporządzić więc takie pismo samodzielnie, uwzględniając w nim najważniejsze informacje.

Warto skorzystać w tym celu z przygotowanego przez nas przejrzystego wzoru oświadczenia do US.

Dokument powinien zawierać między innymi dane osobowe podatnika oraz dane przedmiotu umowy najmu, czyli określenie lokalizacji mieszkania. Pismo adresuje się do naczelnika urzędu skarbowego. Można dostarczyć je osobiście do właściwego oddziału lub wysłać pocztą.

 

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze