Zgłoszenie najmu okazjonalnego WZÓR + instrukcja!

Jak napisać zgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego? najem okazjonalny to forma najmu znacznie lepiej chroniącego prawa właściciela lokalu. Chociaż zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu jest bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego najmu, warto zadać sobie nieco trudu, aby uniknąć ryzyka długotrwałego procesu eksmisyjnego.

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-docNależy wiedzieć również, że w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu, umowa najmu okazjonalnego podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Aby ułatwić Ci napisanie skutecznego zgłoszenia najmu okazjonalnego, dzięki któremu unikniesz komplikacji z Urzędem Skarbowym, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgłoszenia, który pobierzesz w dalszej części artykułu.

Urząd Skarbowy zgłoszenie najmu okazjonalnego

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga sporządzenia dodatkowych załączników, czyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i opróżnieniu lokalu przez najemcę (w formie aktu notarialnego), wskazania innego mieszkania na wypadek wykonania egzekucji oraz oświadczenia osoby trzeciej będącej właścicielem tego lokalu, w którym wyraża ona zgodę na zamieszkanie najemcy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.

Poza tym wynajmujący musi także zgłosić zawarcie umowy do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Zgłoszenie najmu okazjonalnego powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Z obowiązku są wyłączone jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań.

Warto wiedzieć, że najemca ma prawo zażądać od właściciela lokalu przedstawienia zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego. Bez takiego zgłoszenia umowa nie będzie bowiem wiążąca, a w świetle prawa zostanie potraktowana jak zwykła umowa najmu.

Jak wygląda wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie najmu okazjonalnego nie wymaga wypełniania żadnego narzuconego odgórnie druku. Obowiązek ten można spełnić więc poprzez własnoręczne sporządzenie odpowiedniego pisma. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego zgłoszenia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgłoszenia, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie najmu okazjonalnego wzór

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor

Zgłoszenie najmu okazjonalnego wzór

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego musi zawierać kluczowe informacje dotyczące samego najmu, czyli przede wszystkim dane osobowe wynajmującego wraz z numerem PESEL, a także dane najemcy wraz z danymi wynajmowanego lokalu.

Pismo powinno określać warunki najmu, czyli między innymi termin jego rozpoczęcia. Dokument musi wskazywać również wynajmowaną nieruchomość, tj. określać jej dokładny adres.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego należy zaadresować do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości. Przesłanie tego dokumentu stanowi ostatni warunek, jaki trzeba spełnić, aby zawrzeć prawomocną umowę najmu okazjonalnego.

Przedstawienie urzędnikom zawartej umowy najmu okazjonalnego lokalu nie jest konieczne – wystarczy samo złożenie oświadczenia. Warto zaznaczyć przy tym, że nie każdy najem może zostać zawarty na zasadach najmu okazjonalnego.

Wyłączone będą przede wszystkim krótkotrwałe zakwaterowania. Najem okazjonalny przysługuje tylko właścicielom lokali mieszkaniowych. Nie mogą korzystać z niego właściciele lokali usługowych.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego a podatek

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego warto uzupełnić o oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Dokument nie jest konieczny, bowiem wystarczające jest samo dokonywanie wpłat do US, jednak jeżeli wynajmujący nie określi, jaką formę opodatkowania wybiera, obowiązujące będą zasady ogólne.

Tymczasem najem można rozliczać także ryczałtem lub w formie podatku liniowego. Najczęściej wynajmujący decydują się na formę opodatkowania ryczałt, gdyż obowiązująca wtedy stawka podatku to 8,5% od uzyskanych przychodów.

Jeśli zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego nie będzie zawierało załącznika w postaci oświadczenia o wyborze sposobu naliczania podatku, to wynajmujący będzie musiał rozliczać się na zasadach ogólnych, czyli ze stawką 18% lub 32% całkowitego dochodu (razem z dochodem z innych źródeł).

Wybór ten opłaca się przede wszystkim właścicielom nieruchomości, które były niedawno remontowane – wtedy koszty remontu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przeciwnym razie zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego warto uzupełnić o oświadczenie dotyczące rozliczania zysków z najmu ryczałtem.

Konsekwencje niezgłoszenia najmu do US

Najważniejszym skutkiem niezgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego będzie zawarcie umowy, która w świetle prawa nie nie będzie chroniła ani praw wynajmującego, ani najemcy. Poza tym, w sytuacji wykrycia utajonych dochodów z najmu przez urząd, podatnik może zostać ukarany mandatem, a także wyższym opodatkowaniem ukrytego dochodu.

Problemem pojawi się także w przypadku, kiedy wynajmujący zechce rozliczać zyski ryczałtem. Jeśli nie zgłosi umowy do US, organ wezwie go do wyrównania należnego podatku do wysokości, jaką musiałby zapłacić, gdyby rozliczał się na zasadach ogólnych.

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzorZakończenie wynajmu mieszkania na podstawie umowy najmu w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Żadne oświadczenia nie są obowiązkowe – wystarczy rozliczyć dochód z wynajmu w rocznej deklaracji podatkowej.

Sytuacja kształtuje się inaczej w przypadku rozliczania zysków ryczałtem. Jeśli właściciel mieszkania decyduje się całkowicie zaprzestać wynajmu, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego, aby ten nie wzywał go do złożenia PIT-28.

Gotowy druk takiego oświadczenia nie istnieje, dlatego jako wynajmujący możesz sporządzić pismo samodzielnie, podając w nim wszystkie niezbędne informacje, lub możesz też pobrać przygotowany przez nas wzór oświadczenia o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego:

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego wzór

Podsumowanie

 • Umowę najmu do urzędu skarbowego należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, i nie ma tu znaczenia data podpisania umowy najmu, czy też data podpisania umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania.
 • Procedura zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie jest trudna, jednak najważniejsze jest, aby legalnie wynajmować mieszkanie, koniecznie należy odprowadzać do fiskusa podatek z tytułu najmu według wybranej formy opodatkowania.
 • Pierwsze zgłoszenie najmu zgodnie z prawem powinno nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący uzyskał pierwszy przychód z najmu.
 • Jeśli wynajmujący nie zgłosi zamiaru opodatkowania najmu ryczałtem, to konsekwencją tego będzie opodatkowanie przychodów na zasadach ogólnych.
 • Od stycznia 2019 roku wszystkim wynajmującym zniesiono konieczność prowadzenia ewidencji przychodów z tytułu najmu.
 • Kiedy można zastosować ryczałt w wysokości 8,5%? tylko wtedy gdy roczne przychody z najmu są niższe niż 100 tys. zł.
 • Wszelkie regulacje i przepisy dotyczące najmu okazjonalnego wynikają z postanowień ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Zgłoszenie najmu okazjonalnego WZÓR + instrukcja!”
 1. Czy mogę prosić o przykład zawiadomienia, które składa się naczelnikowi urzędu skarbowego? i jeszcze jedno pytanie, czy wynajmowanie jednego mieszkania niesie znamiona działalności gospodarczej?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witaj Mariusz, przykład zgłoszenia możesz zakupić w powyższym artykule.

 2. Dzień dobry, czy warto zgłosić najem do urzędu skarbowego? czy oprócz tego, że będę co miesiąc odprowadzać podatek za wynajem są jakieś plusy z tego? czy ktoś może zgłosić donos na wynajem mieszkania bez odprowadzania podatku? czy sąsiedzi mogą dojść, czy odprowadzam podatek do US>

Comments are closed.