WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

wzor-oswiadczenia-o-wyborze-formy-opodatkowania-najmu-prywatnego-pdf-docJak napisać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu do Urzędu Skarbowego? Zysk osiągany z tytułu najmu podatnik może rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prywatnie. Ma także możliwość wyboru korzystniejszej dla niego formy opodatkowania. Może zrobić to poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do urzędu skarbowego, którego wzór pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

Jaki wybór formy opodatkowania najmu ma podatnik?

wazneNajem prywatny daje podatnikowi możliwość wyboru jednej z dwóch form opodatkowania:

  • rozliczenia na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak kształtuje się stawka za podatek dochodowy? podatek dochodowy od najmu różni się przede wszystkim stawką oraz podstawą jego wyliczania. W przypadku ryczałtu jest to 8,5% lub 12,5%, przy nadwyżce ponad 100 000 zł. Ryczałt liczony jest również od przychodu, nie zaś od dochodu. Taka forma opodatkowania cieszy się największą popularnością wśród wynajmujących.

Z kolei skala podatkowa to 17% lub 32% przy nadwyżce ponad 85 528 zł. Rozliczenie na zasadach ogólnych wylicza się na podstawie dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.

Warto zauważyć przy tym, że chociaż stawka procentowa ryczałtu jest niższa niż stawki przy skali podatkowej, to przy rozliczaniu ryczałtem podatnik nie może skorzystać z przywileju pomniejszenia uzyskanych przychodów o ponoszone koszty (np. o koszty remontu mieszkania).

Czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu jest konieczne?

wazneOświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu nie jest obowiązkowe, o ile podatnik planuje rozliczać swój przychód formą opodatkowania na zasadach ogólnych. Taki sposób naliczania należnego podatku jest bowiem przypisywany wynajmującym „z urzędu”.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodu/przychodu z najmu trzeba złożyć do fiskusa w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości chce rozliczać swoje zyski ryczałtem. Wynajmujący powinien zgłosić taką deklarację do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczął czerpać korzyści finansowe z tytułu najmu. Wzór takiego oświadczenia pobierzesz poniżej:

Wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

wzor-oswiadczenia-o-wyborze-formy-opodatkowania-najmu-prywatnego-pdf-doc

WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu można dołączyć do zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego. Złożenie takiego pisma nie jest konieczne w przypadku umowy najmu zwykłego.

Przy najmie instytucjonalnym zgłoszenie umowy do US jest już obowiązkowe (stanowi warunek zawarcia pełnoprawnej umowy), dlatego warto wraz z nim zadeklarować wybraną przez siebie formę opodatkowania przychodu.

Co powinno zawierać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodu/przychodu z najmu?

wazneWzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego nie jest udostępniany przez urząd skarbowy w formie gotowego do wypełnienia druku. Pismo podatnik musi sporządzić więc samodzielnie lub może też skorzystać z przygotowanego przez gotowego do wypełnienia wzoru!

Dokument powinien zawierać przede wszystkim dane wynajmującego, czyli imię, nazwisko, numer NIP lub PESEL, a także adres zamieszkania. Deklaracja musi wskazywać przedmiot umowy najmu, czyli adres wynajmowanego lokalu.

W treści dokumentu powinna znaleźć się także informacja o wybranej formie opodatkowania wraz z datą, od kiedy ma ona obowiązywać. Warto zaznaczyć przy tym, że wyboru formy opodatkowania można dokonać tylko raz w danym roku podatkowym.

Wypełnione oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodu z najmu należy kierować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Nie ma tutaj znaczenia adres wynajmowanej nieruchomości. Pismo można doręczyć osobiście do oddziału US lub wysłać pocztą.

 

Czy należy sporządzić oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego?

waznePodobnie jak oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego, oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego nie jest dokumentem obowiązkowym. Wiele zależy jednak od planów właściciela lokalu oraz od wybranej przez niego formy opodatkowania.

Jeśli podatnik przerywa najem, lecz ma świadomość, że będzie kontynuował swoją działalność w przyszłości, nie musi składać żadnych oświadczeń. Wystarczy, że zaprzestanie odprowadzania zaliczek na podatek w czasie, kiedy nie czerpie korzyści finansowych z wynajmu.

Po wznowieniu działalności powinien wznowić jednak również wpłaty należnego podatku.

Przy rozliczaniu przychodu formą opodatkowania na zasadach ogólnych, obowiązkiem podatnika jest uwzględnienie zysków z tytułu najmu w rozliczeniu rocznym. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozliczania przychodu formą opodatkowania ryczałtem.

Kiedy nieruchomość nie rodzi korzyści finansowych, podatek dla urzędu skarbowego nie jest należny, zatem wynajmujący nie musi go odprowadzać. Jeśli planuje wznowić działalność, ale lokal pozostaje bez najemcy przez cały rok kalendarzowy, właściciel powinien złożyć deklarację zerową, która wskaże brak zysków z wynajmu.

Oświadczenie o rezygnacji z najmu warto złożyć wtedy, kiedy wynajmujący zdecydował o całkowitym zaprzestaniu wynajmu lokalu. Skierowanie odpowiedniego pisma do urzędu skarbowego będzie jednoznaczne z rezygnacją z wybranej formy opodatkowania. Oświadczenie zapobiegnie także stresującym wezwaniom do złożenia PIT-28.

 

Podsumowanie

  • Jak wpłacać podatek od najmu mieszkania? jeśli jest to rozliczenie miesięczne, to wpłaty należy dokonywać do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który jest naliczany podatek od najmu, a jeśli rozliczenie jest kwartalne, to podatek od najmu należy odprowadzać do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który podatek jest liczony, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód osiągnie się w grudniu.
  • Oświadczenie o wyborze opodatkowania składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego”
  1. Marianna D.

    My jako formę opodatkowania wybraliśmy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a Wy? mamy dwa mieszkania (kawalerki w Łodzi).

  2. Czyli za grudzień 2020 r. dokonuje wpłaty zaliczki na podatek do 20 stycznia?

Comments are closed.