Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości WZÓR pdf doc

Jak napisać wniosek o weryfikację wartości nieruchomości? Weryfikacja wartości nieruchomości dokonywana jest przez fiskusa z urzędu skarbowego w ciągu 5 lat od daty transakcji. Procedura ma na celu wykrycie, czy wartość działki lub mieszkania nie została celowo zaniżona przez podatnika. Transakcja kupna-sprzedaży wiąże się bowiem z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, wyliczanego na podstawie wartości przedmiotu sprzedaży.

Wprowadzenie

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-docJak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z wykrycia podobnego naruszenia? przed zakupem lub po zakupie mieszkania, domu, działki bądź lokalu warto złożyć do urzędu skarbowego wniosek o weryfikację wartości nieruchomości. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości – wzór

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

Kupno nieruchomości i podatek PCC

Zakup nieruchomości zawsze odbywa się w obecności notariusza. Transakcja dokumentowana jest za pomocą umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dokument zawiera między innymi oznaczenie stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy, określenie ceny zakupu i sposobu jej uiszczenia.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Ciężar wniesienia opłaty skarbowej spoczywa na nabywcy, choć w praktyce odprowadza go nie podatnik, lecz notariusz.

Podatek PCC to 2% wartości nieruchomości, nie ceny jej nabycia. Tymczasem powszechnie stosowaną praktyką jest utożsamianie tych kwot, dlatego w przypadku zakupu nieruchomości po okazjonalnej cenie, podatnik musi liczyć się z ryzykiem potraktowania takich okoliczności jako nadużycia.

Aby uniknąć związanych z tym konsekwencji, powinien złożyć wniosek o weryfikację ceny zakupionego mieszkania lub innej nieruchomości jeszcze przed zawarciem umowy ze sprzedającym, lub jak najszybciej po dokonaniu transakcji.

Co grozi za zaniżenie wartości nieruchomości?

Zaniżona wartość nieruchomości na umowie kupna-sprzedaży to również zaniżona kwota należnego dla US podatku PCC. Urząd może wykryć takie nadużycie w ciągu 5 lat od daty transakcji.

Weryfikacja wartości nieruchomości przez Urząd Skarbowy polega na porównaniu ceny zakupu nieruchomości (widniejącej w deklaracji podatnika) w faktyczną wartością nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnych cen podobnych działek czy mieszkań w danej miejscowości.

Jeśli fiskus stwierdzi, że cena nabycia i wartość nieruchomości są różne, wezwie podatnika do dokonania korekty. Nabywca ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Nie musi jednak zgadzać się z wyceną wartości rynkowej urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik uzna ustaloną przez US wartość nieruchomości, zapłaci jedynie różnicę należnego podatku oraz odsetki, liczone od dnia transakcji. W przypadku, gdy odmówi, będzie zobowiązany przedstawić swoją propozycję wartości nieruchomości poprzez powołanie niezależnego rzeczoznawcy.

Gdy tego nie zrobi, biegłego powoła Urząd Skarbowy. Od wyników pracy rzeczoznawcy zależeć będą dalsze konsekwencje zaniżenia wartości nieruchomości.

W przypadku, gdy biegły stwierdzi, że cena sprzedaży była o 33% lub więcej niższa niż wartość rynkowa działki czy mieszkania, podatnik poza różnicą podatku i odsetkami zobowiązany będzie także do pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego.

Najprostszym sposobem na uniknięcie dodatkowych kosztów finansowych jest więc wniosek o ustalenie wartości nieruchomości i wycenę nieruchomości, który można złożyć do US zarówno przed zawarciem transakcji, jak i już po nabyciu działki lub mieszkania. Warto zrobić to jak najszybciej, gdyż każdy kolejny dzień wiąże się z naliczeniem ewentualnych odsetek.

Jak napisać wniosek o weryfikację wartości nieruchomości?

Do sporządzenia wniosku o ustalenie wartości nieruchomości warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do Urzędu Skarbowego. Dokument uwzględnia między innymi takie informacje, jak dane podatnika czy wskazanie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Warto podkreślić jednak, że wniosek o weryfikację wartości działki może pozostać bez rozpatrzenia, bowiem fiskus nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na tego typu prośby podatników.

Co ważne, złożenie pisma po zawarciu transakcji będzie w jednoznaczny sposób wskazywać na możliwość popełnienia wykroczenia przez podatnika. Mimo to, jeśli nabywca chce uniknąć większych kosztów, wynikających z naliczania odsetek przez US, powinien złożyć pismo o sprawdzenie wartości nieruchomości jak najszybciej.

Kiedy cena nieruchomości może zostać zaniżona?

Istnieje wiele przypadków, w których wartość nieruchomości, a tym samym cena sprzedaży działki czy mieszkania może zostać obniżona ze względu na konkretne okoliczności.

Czasami sprzedawca chce bardzo szybko zbyć nieruchomość – na przykład ze względu na wyjazd za granicę – i oferuje atrakcyjną cenę, aby jak najszybciej znaleźć kupującego gotowego do dokonania błyskawicznej transakcji.

Często niższa cena wynika też z cech samej nieruchomości. Jeśli jest ona położona w niekorzystnej lokalizacji (trudne warunki dojazdu, niebezpieczna dzielnica) lub jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu, sprzedawca może obniżyć cenę, aby znaleźć chętnego nabywcę.

Na obniżenie wartości nieruchomości może wpływać:

  • brak uzbrojenia działki w media,
  • zły stan techniczny instalacji, podłóg i ścian – konieczny remont,
  • niski standard wykończenia mieszkania, itd.

Jeśli nabywca chce kupić nieruchomość po okazyjnej cenie, ma przed sobą dwie możliwości:

  • zapłacić podatek wyliczony nie na podstawie uiszczonej ceny nieruchomości, lecz na podstawie jej wartości (bez uwzględnienia przyszłych kosztów remontu i modernizacji),
  • zapłacić niższy podatek (od ceny widniejącej w akcie notarialnym) i złożyć pismo do Urząd Skarbowy o weryfikacja wartości nieruchomości.

W tym drugim przypadku kupujący powinien dopilnować, aby opis stanu technicznego nieruchomości został uwzględniony w umowie kupna-sprzedaży. Ten sam opis warto ująć również we wniosku o weryfikację wartości nieruchomości do US.

Nabywca musi udokumentować wszystkie nakłady, jakie poniósł w związku ze złym stanem technicznym lub koniecznością uzbrojenia działki.

Powinien przechowywać więc wszelkie faktury za zakup materiałów, faktury za usługi remontowo-budowlane, zdjęcia sprzed i po remoncie, a także opis przeprowadzonych prac czy opinie fachowców.

Posiadając dowody na poniesione koszty, podatnik może dowodzić, iż niższa cena nabycia nieruchomości nie była związana z chęcią odprowadzenia niższego podatku, lecz wynikała z faktycznej wartości nieruchomości w momencie sprzedaży, czyli przed remontem.

Jak wygląda weryfikacja wartości nieruchomości

Aby organ podatkowy mógł przeprowadzić rzetelną weryfikację ceny zakupionej działki, czyli w celu weryfikacji pobranego PCC z tytułu zakupu mieszkania, domu czy innej nieruchomości – wzywa rzeczoznawcę majątkowego, który wyceni daną nieruchomość, lub powołuje się na średnie ceny wartości rynkowej podobnych nieruchomości z danego rejonu.

Jeśli US przeprowadzi ocenę wartości zakupionego mieszkania i okaże się, że wartość nieruchomości przekracza cenę o 33% wartość podanej przez podatnika, podatnik zostanie obciążony kosztami wyceny i usługą biegłego.

Pobierz przygotowany przez nas wzór pisma o weryfikacje ceny zakupionego mieszkania, domu, działki, czy też innej nieruchomości, aby uniknąć batalii z urzędem skarbowym.

*Pismo przydaje się w procesie zakupu działki, domu, mieszkania i innych rodzajów nieruchomości.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze