Podanie o miejsce parkingowe WZÓR

Jak napisać podanie o miejsce parkingowe? Problem z zaparkowaniem pojazdu pod blokiem dotyczy przede wszystkim mieszkańców większych miast i właścicieli lokali położonych bliżej centrum. Warto wiedzieć jednak, że istnieje proste rozwiązanie takiego kłopotu.

Najczęściej wystarczy złożyć w tej sprawie wniosek do Zarządu Dróg i Zieleni lub do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o wytyczenie indywidualnego miejsca parkingowego – wymalowanie koperty.

Wstęp

podanie-o-miejsce-parkingowe-wzor-pdf-docKażdy wniosek w takiej sprawie rozpatrywany jest w terminie maksymalnie 30 dni i podlega opłacie w wysokości kilkuset złotych. Jak załatwić miejsce parkingowe pod blokiem krok po kroku i sporządzić skuteczne pismo? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o miejsce parkingowe wzór

Gdzie złożyć wniosek o miejsce parkingowe?

Aby wnioskować o wytyczenie prywatnego miejsca parkingowego, należy ustalić wcześniej, kto jest właścicielem (zarządcą) drogi, do której parking przynależy.

Jeśli parking:

 • znajduje się na drodze wewnętrznej, na przykład na osiedlu, to o wyznaczenie zastrzeżonych miejsc postojowych należy wnioskować do spółdzielni mieszkaniowej,
 • znajduje się na drodze publicznej, na przykład przy bloku, ale jest dostępny dla wszystkich uprawnionych, to o wytyczenie miejsca parkingowego należy wnioskować do Zarządu Dróg i Transportu/Zarządu Dróg i Zieleni.

Indywidualne miejsce parkingowe krok po kroku

O wytyczenie indywidualnego miejsca parkingowego mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszyscy kierowcy, którzy mają problem z zaparkowaniem swojego auta pod blokiem.

Wniosek o miejsce parkingowe składa się do zarządcy drogi, określając w piśmie rodzaj tak zwanej koperty. Wyróżniamy bowiem:

 • kopertę ogólnodostępną ze znakiem (zwykle nie rozwiązuje ona problemu zajmowania miejsca parkingowego),
 • kopertę indywidualną ze znakiem i numerem uprawnionego pojazdu (za opłatą roczną),
 • kopertę dla niepełnosprawnych ze znakiem i numerem uprawnionego pojazdu.

Warto pamiętać, że zarówno koperta jak i znak ustawiane są na rok. Potem należy złożyć wniosek o przedłużenie zgody na zajmowanie miejsca parkingowego.

Podanie dotyczące miejsca parkingowego należy uzupełnić o:

 • mapkę ze szkicem miejsca, w którym ma zostać wymalowana koperta oraz z miejscem ustawienia znaku,
 • ksero dowodu rejestracyjnego i ksero prawa jazdy,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo: ksero orzeczenia lekarskiego z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności R lub N (ruchowego/ neurologiczne), a także ksero karty parkingowej dla niepełnosprawnych i ksero karty N+ (wydawanej przez Straż Miejską).

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Podanie o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej może zostać złożone przez samą osobę zainteresowaną. Zgodnie z przepisami, koszty związane z odpowiednim oznakowaniem miejsca parkingowego dla inwalidy we wspólnocie mieszkaniowej ponosi zarządca terenu.

Niekiedy podanie o parking do spółdzielni nie jest konieczne, ponieważ w przypadku parkingów zewnętrznych, których liczba miejsc jest wyższa niż 5, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są obowiązkowe.

Zarządca terenu, na którym znajduje się od sześciu do piętnastu wyznaczonych miejsc postojowych, musi wygospodarować na parkingu co najmniej jedno stanowisko dla niepełnosprawnych.

Jeśli liczba miejsc postojowych mieści się w przedziale od 41 do 100, to zgodnie z przepisami muszą pojawić się na takim parkingu 3 miejsca dla niepełnosprawnych.

Powyżej 100 stanowisk obowiązuje już wymóg wyrażony w procentach – mianowicie 4% ogólnej liczby miejsc na parkingu trzeba przeznaczyć dla niepełnosprawnych.

W przypadku osób niepełnosprawnych wszelkie czynności związane z wyznaczeniem koperty (namalowanie znaków, ustawienie znaku informacyjnego) leżą po stronie urzędu, co oznacza, że wnioskodawca nie pokrywa związanych z nimi kosztów.

Jak napisać wniosek o miejsce parkingowe?

Wniosek o miejsce parkingowe to stosunkowo wymagające pismo. Sporządzając taki dokument – warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór podania o miejsce parkingowe, który uwzględnia między innymi:

 • oznaczenie miejsca, w którym ma zostać wymalowana koperta,
 • dane właściciela pojazdu, który ma parkować w wyznaczonym miejscu,
 • dane samego pojazdu,
 • prośba o wyznaczenie miejsca parkingowego.

Wypełniony wzór podania o miejsce parkingowe składa się następnie do zarządcy danej drogi, odpowiednio do Zarządu Dróg lub do spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej.

Warto mieć na uwadze, że wniosek o wytyczenie miejsca parkingowego to wniosek o zajęcie pasa drogowego. Wnioskodawca powinien więc wskazać:

 • cel zajęcia pasa,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa,
 • planowany okres jego zajęcia.

Do wniosku dołącza się też szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni koperty.

Za zajęcie pasa drogowego pod miejsce postojowe pobierana jest opłata. Jej wysokość ustalana jest jako iloczyn metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty i liczby dni zajęcia pasa.

 

Jak zabezpieczyć wytyczone miejsce parkingowe?

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed zajęciem wyznaczonego miejsca parkingowego przez sąsiada czy przypadkowej osoby, jest ustawienie zapory parkingowej.

Blokady tego typu nie można zainstalować jednak samowolnie, gdyż istnieje ryzyko, że będzie ona przeszkodą również dla pojazdów uprzywilejowanych, na przykład dla karetki.

Zgodę na instalację zapory parkingowej wydaje:

 • gmina – jeśli zapora parkingowa ma zająć miejsca na terenie należącym do miasta,
 • wspólnota mieszkaniowa – dotyczy to parkingów z przypisanym do lokalu miejscem parkingowym,
 • prywatny właściciel terenu – ma to zastosowanie przy posesji prywatnej.

Jeśli miejsce parkingowe jest odpowiednio oznakowane, pomocna może okazać się także interwencja policji lub straży miejskiej. Służby te interweniują:

 • jeśli osiedle znajduje się w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu,
 • jeśli na osiedlu w widocznym miejscu, ustawiony jest znak informujący kierowców, że miejsca parkingowe są prywatne.

W przypadku takiej interwencji kierowca parkujący na cudzym miejscu będzie musiał pokryć koszty usunięcia pojazdu oraz zapłacić grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł.

Niestety, jeśli miejsce parkingowe i teren, na którym znajduje się koperta, nie są odpowiednio oznakowane, a zaparkowany przez intruza pojazd nie zagraża bezpieczeństwu, służby nie podejmują żadnego działania mimo nawet, że utworzenie miejsca parkingowego wyszło z naszej inicjatywy.

Podsumowanie

O przyznanie miejsca parkingowego wnioskujemy do Spółdzielni lub Wspólnoty mieszkaniowej, albo do Zarządcy Drogi. Aby pismo zostało uznane za prawidłowe i wywołało oczekiwany efekt, powinno spełniać szereg formalnych wymagań.

Przygotowany przez nas wypełniony wniosek należy złożyć w formie pisemnej, a samo pismo odręcznie podpisać.

Po spełnieniu wszystkich wymagań wyznaczenie stanowiska postojowego (jeśli nie ma do tego przeszkód) – nie powinno zająć zbyt wiele czasu.

Co więcej, do złożenia wniosku warto się dobrze przygotować, czyli uzasadnić konieczność stworzenia takiego miejsca postojowego (warto tutaj powołać się na trudności ze znalezieniem miejsca postojowego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, lub zajmowanie miejsc parkingowych przez osoby postronne, np. pracujące w pobliżu).

Wykupione miejsce parkingowe od zarządu dróg miejskich lub spółdzielni mieszkaniowej to naprawdę ciekawa sprawa, gdyż w obliczu przybywającej z każdym rokiem liczby aut coraz trudniej o zaparkowanie samochodu w pobliżu mieszkania czy domu.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze