Odwołanie od mandatu za parkowanie WZÓR

Jak napisać odwołanie od mandatu za parkowanie? Mandat za nieprawidłowe parkowanie dotyczy pozostawienia samochodu na przykład na zakazie, na chodniku, na parkingu strzeżonym, w miejscu dla niepełnosprawnych czy na trawniku. Parkowanie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, stanowi wykroczenie. Odwołanie mandatu za parkowanie nie będzie więc tym samym, co wniosek o anulowanie mandatu za brak biletu parkingowego.

Wstęp

Należy odróżnić bowiem karę za niewniesienie opłaty za zaparkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania od kary za pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym – ta pierwsza kara nie jest de facto mandatem, lecz wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej na rzecz zarządcy drogi.

odwolanie-od-mandatu-za-parkowanie-wzor-pdf-docNa szczęście, dobrze uzasadniając odwołanie od mandatu za parkowanie, można uniknąć konieczności zapłaty kary. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od mandatu za parkowanie wzór

odwolanie-od-mandatu-za-parkowanie-wzor-pdf-doc

Odwołanie od mandatu za parkowanie wzór

Mandat za złe parkowanie

Mandat za złe parkowanie otrzymuje kierowca, który pozostawił samochód w miejscu niedozwolonym, w tym na przykład na trawniku, na chodniku lub na miejscu dla niepełnosprawnych.

Zasady parkowania opisane są w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie karane grzywną, na podstawie kodeksu wykroczeń. Wysokości kar są unormowane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.

Taki mandat musi zostać doręczony kierowcy za potwierdzeniem odbioru, do 90 dni od dnia zdarzenia. Z treści mandatu powinno wynikać, że Policja lub Straż Miejska nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia.

W piśmie funkcjonariusz nakładający karę grzywny, zobowiązany jest określić jej wysokość, a także opisać wykroczenie i poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Jak odwołać się od mandatu za parkowanie?

Wielu kierowców zastanawia się, jak napisać odwołanie od mandatu za parkowanie. Warto wiedzieć więc, że można wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas wzór odwołania od mandatu za parkowanie, który powinien zawierać:

 • oznaczenie daty wystawienia mandatu;
 • numer mandatu,
 • oznaczenie podmiotu, który wystawił mandat;
 • oznaczenie marki i numeru rejestracyjnego pojazdu;
 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • argumentację wnioskodawcy (np. uchylenie mandatu karnego nr.: ____)

Pisemna prośba o anulowanie mandatu za parkowanie powinna zostać podpisana przez wnioskodawcę i wysłana do organu, który mandat wystawił. Na odwołanie od mandatu kierowca ma 7 dni, licząc od dnia podpisania się na formularzu wręczonym mu przez funkcjonariusza lub listonosza. 

O ewentualnym uchyleniu mandatu decyduje sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona kara grzywny. W przedmiocie uchylenia mandatu za złe parkowanie sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu tym ma prawo uczestniczyć:

 • ukarany,
 • organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, bądź przedstawiciel tego organu,
 • ujawniony pokrzywdzony.

Przed wydaniem postanowienia w sprawie sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia zasadności podstaw do uchylenia mandatu karnego (argumentacji wnioskującego o uchylenie mandatu karnego).

Uchylając mandat karny, sąd nakazuje podmiotowi, na rachunek którego wpłynęła kara, zwrot uiszczonej przez kierowcę kwoty.

Kara za brak biletu parkingowego

Kara za brak biletu parkingowego to nie to samo co mandat wystawiony przez funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej. Reguły dotyczące miejsc parkingowych ustalają bowiem włodarze poszczególnych miejscowości, określając, na jakim terenie miejsca te są płatne, a na jakim nie.

To również władze miasta ustalają wysokość kar za brak biletu parkingowego dla osób, które nie uiściły odpowiedniej opłaty. 

Brak biletu parkingowego może być także podstawą do tego, aby funkcjonariusz Policji czy Straży Miejskiej wystawił mandat za parkowanie bez biletu. Kara za taki postój  jest już określona przepisami i może wynosić nawet do 250 zł.

Jeszcze wyższe koszty poniesie kierowca, który nie posiada odpowiedniej karty parkingowej. W takim przypadku grozi mu grzywna w wysokości do 800 zł,  od 5 do 7 punktów karnych, a także zablokowanie auta lub jego odholowanie.

Jednak co w sytuacji, kiedy kierowca posiadał ważny bilet, ale nie umieścił go za szybą? W takim przypadku warto złożyć odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego.

Dokładna procedura takiego odwołania powinna zostać opisana w regulaminie, jaki obowiązuje na danym terenie płatnego parkowania. Należy pamiętać też, aby taką reklamację złożyć w sposób, który gwarantuje uzyskanie potwierdzenia odwołania się od kary, na przykład listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Jak napisać podanie o umorzenie kary za brak biletu parkingowego?

Podanie o umorzenie mandatu za brak biletu parkingowego powinno dokładnie opisywać sytuację, która doprowadziła do przyznania kierowcy kary za brak biletu. Często zdarza się bowiem, że ten pobrał bilet i zapłacił za swój postój, ale nie umieścił druku w wyznaczonym miejscu.

Sporządzając odwołanie od mandatu, należy opisać więc okoliczności zdarzenia, które przemawiają za anulowaniem kary.

W piśmie powinny znaleźć się wszystkie dane z biletu parkingowego, w tym przede wszystkim jego numer oraz data i godzina wydruku. Do odwołania trzeba dołączyć również dowody na przytaczane argumenty, czyli kopię posiadanego biletu parkingowego lub zeznania świadków, jeśli kierowca biletu nie posiada. 

W jakich okolicznościach warto odwołać się od mandatu za brak biletu? Takie prawo przysługuje tym kierowcom, którzy faktycznie bilet pobrali (zapłacili za parking), ale nie umieścili dowodu płatności, czyli biletu za szybą pojazdu. Sytuacja tego typu zdarza się wbrew pozorom dosyć często. Kierowca może na przykład:

 • nie zdążyć, wrócić do auta z wykupionym biletem przed przejściem kontrolera, 
 • umieścić bilet w innym miejscu, na przykład na fotelu kierowcy, a nie za szybą,
 • nie zauważyć, że bilet parkingowy upadł, na przykład na podłogę lub za fotel. 

Zdarza się również, że prywatni właściciele parkingów stosują praktyki, które mają na celu wyłudzić od kierowców jak największe kary za brak biletu parkingowego.

Chodzi o „opisane drobnym druczkiem” warunki, jakie należy spełnić, aby parkowanie było darmowe, na przykład przez pierwsze 20 minut.

Warto więc dokładnie zapoznać się z regulaminem takiej strefy parkowania, zanim pozostawimy w niej swój samochód, a jeśli otrzymamy karę – złożyć reklamację lub skargę do UOKiK. 

Słowo końcowe

O uchylenie mandatu występuje ukarany, jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy sprawcy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze