Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wzór

Jak napisać wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej? miejsce parkingowe blisko mieszkania jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych. Nie każdy wie jednak, że może postarać się o wymalowanie koperty na parkingu pod blokiem, a nawet o miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych z numerem rejestracyjnym, czyli o indywidualne miejsce parkingowe.

Wstęp

wniosek-o-miejsce-parkingowe-dla-osoby-niepelnosprawnej-wzor-pdf-docJak uzyskać własne miejsce parkingowe, jeśli jest się osobą niepełnosprawną? wystarczy przygotować pismo spełniające wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wzór

wniosek-o-miejsce-parkingowe-dla-osoby-niepelnosprawnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wzór

Parking dla niepełnosprawnych w przepisach polskiego prawa

Podstawę prawną wnioskowania o wytyczenie parkingu dla niepełnosprawnych znajdujemy między innymi w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego, przy zagospodarowaniu działki budowlanej należy wyodrębnić miejsce postojowe. 

Takie miejsce postojowe przeznaczone ma być dla samochodów użytkowników stałych i przebywających na danym terenie okresowo. Dotyczy to też pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Parking dla niepełnosprawnych musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku. Powinien zostać też odpowiednio oznaczony. 

Przepisy określają również ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest ona zależna od ogólnej liczby miejsc na danym parkingu i wynosi odpowiednio:

 • 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, gdy liczba wszystkich stanowisk wynosi od 6 do 15;
 • 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, gdy liczba stanowisk wynosi od 16 do 40;
 • 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, gdy liczba stanowisk wynosi od 41 do 100;
 • 4% ogólnej liczby stanowisk,  jeżeli ogólna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

Gdzie złożyć wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej?

Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej składa się do zarządzającego ruchem na drodze, przy której ma zostać wymalowana koperta. Informacje na ten temat można uzyskać poprzez skontaktowanie się z urzędem gminy lub zarządem dróg miejskich. 

Miejsca parkingowe poza drogami publicznymi, czyli na przykład wewnątrz osiedla, wytycza zarządca terenu lub jego właściciel. W takim przypadku podanie o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej składa się do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. 

 

Po ustaleniu, kto jest zarządcą danego parkingu, należy sporządzić wniosek w sprawie wytyczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Takie pismo powinno zawierać:

 • opis lokalizacji wybranego miejsca parkingowego,
 • uzasadnienie potrzeby stworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 

Dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór wniosku o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do pisma trzeba dołączyć również kopię karty parkingowej. Taki dokument jest przypisany do osoby, a nie do pojazdu. Może otrzymać go zarówno osoba dorosła, jak i dziecko. Nie każdemu karta parkingowa jednak przysługuje.

O wydanie dokumentu może starać się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym stwierdzone jest znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się oraz w którym zawarto wskazanie o wydanie karty parkingowej.

W przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wskazanie do wydania karty parkingowej może otrzymać tylko osoba, która cierpi na chorobę wzroku, chorobę neurologiczną lub upośledzenie narządu ruchu. 

Indywidualne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które zostają wyznaczone na drogach publicznych, uwzględnia się w projekcie organizacji ruchu. Rozpatruje go i zatwierdza zarządca drogi. Z kolei miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych poza drogami publicznymi wyznacza właściciel lub zarządca terenu.

Osoba niepełnosprawna, zainteresowana wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych, może wystąpić więc ze stosownym wnioskiem do jednej z tych instytucji: 

 • zarządzającego ruchem na drogach, w przypadku dróg publicznych, 
 • zarządcy terenu lub jego właściciela, w przypadku pozostałych dróg.

Należy mieć jednak na uwadze, że z takiego parkingu będą mogły korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową. Miejsce parkingowe, o które wnioskowała osoba zainteresowana, może więc zostać zajęte przez kogoś innego, kto również posiada kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Jak rozwiązać taki problem?

 

Jedyna możliwość to prywatne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością, czyli zastrzeżenie danej koperty dla konkretnej osoby. Jest to możliwe tylko w przypadku dróg niepublicznych, podlegających zarządcy lub właścicielowi danego terenu.

Wydanie zgody na wytyczenie prywatnego parkingu na wniosek osoby niepełnosprawnej zależy wyłącznie od dobrej woli zarządcy lub właściciela – nie ma on obowiązku przychylać się do takiego wniosku.

Wypełniając wzór podania o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem oznaczenia koperty jako parking prywatny, należy mieć na uwadze, że w praktyce jest to wniosek o wydzierżawienie miejsca parkingowego. Jeśli podanie zostanie zaakceptowane, służby oznaczą kopertę znakami pionowymi i poziomymi, czyli:

 • kopertą P-20,
 • znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z informacją o wymaganym identyfikatorze (tabliczka z numerem rejestracyjnym auta). 

W takim przypadku, jeżeli ktoś nieuprawniony zaparkuje swój pojazd na oznaczonym miejscu, straż miejska i policja będą upoważnione do interwencji.

Czy wyznaczenie parkingu dla niepełnosprawnych jest płatne?

Koszty oznaczenia niebieskiej koperty ponosi w całości odpowiednio:

 • zarząd drogi (gdy parking leży przy drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej)
 • lub właściciel terenu (gdy parking leży przy drodze wewnątrzosiedlowej, na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej).

Nieco inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku dzierżawy prywatnego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Nie jest to bowiem rozwiązanie przewidziane jako prawo przysługujące wszystkim osobom niepełnosprawnym.

Jeśli osoba zainteresowana chce uzyskać kopertę z oznaczeniem indywidualnego miejsca parkingowego, musi liczyć się z kosztami jego dzierżawy. 

Wyznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej wyznacza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wzór”
 1. Józef Gądkowski

  U nas w mieście to jest tragedia z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością. Mieszka w bloku, przed blokiem jest parking, ale non stop jest on zawalony autami, w pobliżu jest duża fabryka i ludzie tam pracujący często używają naszego przyblokowego parkingu do zostawiania aut.

  Chodzę o kulach i jak nieraz przyjdzie mi zaparkować daleko od klatki, w której mieszkam, to pokonanie tego dystansu z dwoma reklamówkami w każdej ręce jest bardzo dla mnie trudne.

  Przydałoby się, żeby spółdzielnia zrobiła ze dwa – trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych blisko bloku, tuż pod klatkami schodowymi. Martwi mnie tylko stan nawierzchni parkingu, czy da się tam namalować na niebiesko i wyznaczyć w ogóle takie miejsca. Nic, będę pisać pismo, zobaczymy co ugram…

Comments are closed.