Odwołanie od decyzji PINB – WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdwołanie od decyzji PINB – WZÓR
Wieslawa B. zapytał 3 lata temu

Proszę odpowiedzieć czy jest dostępny wzór odwołania od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Odwołanie mam złożyć do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli taki wzór odwołania jest to chcę go kupić. Bardzo proszę o odpowiedź. Dzisiaj muszę to odwołanie wysłać. Pozdrawiam.

8 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jak napisać odwołanie od decyzji Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego? jak każde odwołanie od decyzji administracyjnej, pismo powinno spełniać szereg wymogów formalnych, aby PINB wziął je pod uwagę i uwzględnił odwołanie, które składamy. Wzór odwołania od postanowienia PINB pobierzesz poniżej:

Przedwstępna umowa współpracy – wzór

Odwołanie od decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego wzór należy wnieść w terminie 14 dni o daty otrzymania decyzji.

Co ważne, odwołanie się od decyzji PINB nic nie kosztuje i jest całkowicie wolne od opłat (Przepisami ustawy o opłacie skarbowej Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Co dalej po złożeniu odwołania od decyzji Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego? zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, PINB ma obowiązek odpowiedzieć na nasze odwołanie w ciągu 30 dnia, a jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, PINB ma na odpowiedź aż 60 dni.

Art. 35. [Terminy załatwiania spraw administracyjnych]

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jaką odpowiedź można otrzymać na złożone odwołanie od decyzji Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego? PINB odpowiedzieć może na kilka sposobów:

  • utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję, a więc nie uzna odwołania,
  • uchyli zaskarżoną decyzję w części lub w całości uznając Twoje odwołanie,
  • uchyli zaskarżoną decyzję i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia,
  • uchyli zaskarżoną decyzję i umorzy postępowanie,
  • lub umorzy całkowicie postępowanie odwoławcze.

Odwołanie od decyzji PINB należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania, przygotowaliśmy gotowy wzór zażalenia na postanowienie PINB. Zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego koniecznie należy złożyć w formie pisemnej, nie dopuszcza się wersji cyfrowych (e-mail, SMS, itd.).

Warto przeczytać:

Kamil B. odpowiedział 3 lata temu

Od siebie mogę dodać , że dobre uzasadnienie odwołania może sporo pomóc, oczywiście nie ma obowiązku by uzasadnienie w ogóle pisać, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że uzasadnienie odwołania może znacząco wpłynąć na decyzję PINB, bo uzasadniając odwołanie mamy szans wskazać gdzie dokładnie PINB popełniła błąd, pamiętajcie, że Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego to ludzie, urzędnicy którzy także popełniają błędy!

Wiedzieć też trzeba, że w postępowaniu administracyjnym to strona decyduje o treści wniosku i ma prawo precyzować swoje żądanie.

Zatem nikt nie ma prawa narzucać nam jak powinien wyglądać wniosek, który składamy do PINB.
Akurat w mojej sytuacji miało miejsce zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego przez jednego z sąsiadów, jednak po odwołaniu się do PINB, decyzja została uchylona :-)

G.K. odpowiedział 3 lata temu

Witam. Czy jest dostępny wzór zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego na wydane postanowienie Powiatowego Inspektora Budowlanego? Otrzymałam postanowienie Powiatowego Inspektora Budowlanego którym odmawia wszczęcia postępowania w sprawie przebudowy zjazdu do działek, a zatem chcę złożyć na to postanowienie zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i dlatego interesuje mnie wzór takiego zażalenia. Pozdrawiam

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Odwołanie od decyzji nadzoru budowlanego wzór

Julek P. odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem wzór zażalenia na postanowienie PINB, jako strona postępowania chcemy złożyć do PINB obszerne oświadczenie wyjaśniające, które wyjaśni pewne fakty, bo jak wynika z uzasadnienia postanowienia, nie są one PINB jeszcze znane. Mamy nadzieję, że uda się zakończyć sprawę i uchylić wydaną decyzję w całości. Pozdrawiam!

Dariusz Z. odpowiedział 3 lata temu

Jaki jest termin odpowiedzi na odwołanie od decyzji PINB? sprawa ma się tak, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał na mnie nakaz rozbiórki bądź legalizacji samowoli budowlanej, której się dopuściłem. Jeśli chodzi o legalizację, to PINB naliczył mi niemałe koszty, dlatego złożyłem odwołanie od tej decyzji i czekam wciąż na odpowiedź…. stąd pytanie, w jakim terminie PINB powinien odpowiedzieć na moje odwołanie? czy jest jakiś ustawowy termin?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

Twoja sprawa dotyczy prawa budowlanego, niemniej dla przebiegu samego postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy niniejszej ustawy regulują zasady wydawania decyzji administracyjnych oraz wnoszenia odwołań.

W art. 127 i następnych przeczytać można, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Natomiast w art. 129 i art. 133 znajduje się zapis, że  odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji.

Po otrzymaniu odwołania organ drugiej instancji – w Twoim przypadku WINB związany jest terminami z art. 35 niniejszej ustawy, a dokładnie jak reguluję tę kwestię § 3

– załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli w Twojej sprawie doszło do uchybienia podanym wyżej terminom i nie zostałeś poinformowany o przyczynie zwłoki, masz prawo złożyć ponaglenie, o którym mówi przepis art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu