Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód WZÓR

Jak napisać upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód? Nabywca auta – o ile nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku – powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zakupu samochodu. Jeśli nie może zrobić tego osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu, ma też możliwość udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do zapłaty podatku.

Wprowadzenie

upowaznienie-do-oplaty-skarbowej-za-samochod-wzor-pdf-doc-wordJak je sporządzić? w piśmie upoważniającym osobę trzecią znaleźć się musi szereg informacji i elementów, dzięki którym upoważnienie spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód wzór

upowaznienie-do-oplaty-skarbowej-za-samochod-wzor-pdf-doc-word

Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód wzór

Kto ma obowiązek zapłaty podatku przy transakcji kupna-sprzedaży samochodu?

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za kupno samochodu leży po stronie nabywcy. Kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli jako osoba fizyczna kupił pojazd od innej osoby fizycznej. 

Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Naliczeniu takiego podatku podlegają umowy kupna-sprzedaży zawierane przez osoby, które nie są przedsiębiorcami.

PCC należy zapłacić także wtedy, kiedy kupuje się:

 • inne przedmioty ruchome, na przykład motocykle, pojazdy rolnicze, przyczepy, 
 • sprzęt RTV, 
 • nieruchomości,
 • prawa majątkowe, na przykład użytkowanie wieczyste.

Opłaty skarbowej od kupna samochodu nie płaci się w przypadku:

 • zakupu nowego auta z salonu,
 • zakupu nowego lub używanego auta od przedsiębiorcy,
 • zakupu używanego auta z komisu pod warunkiem, że jego właścicielem jest komis (nie w przypadku pośrednictwa).

Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z faktu, że przy podpisywaniu umowy zakupu podatnik otrzymuje fakturę VAT, co oznacza, że podatek został odprowadzony automatycznie.

 

W jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić opłatę skarbową za samochód?

Kupując samochód, nabywca nie może zapominać o obowiązku rozliczenia się z fiskusem. Na zapłatę należnego podatku od czynności cywilnoprawnych (w związku z zawartą umową kupna-sprzedaży) ma 14 dni, licząc od dnia dokonania transakcji.

Powinien w tym czasie udać się do właściwego Urzędu Skarbowego i wypełnić formularz PCC-3 lub PCC-3/A – jeśli nabywców pojazdu jest kilku (w przypadku współwłasności). 

Co ważne, deklarację PCC-3 da się złożyć także za pośrednictwem poczty (wtedy pod uwagę brana jest data ze stempla pocztowego) oraz za pośrednictwem internetu. Wybierając deklarację online, nabywca nie musi posiadać podpisu kwalifikowanego.

Wystarczy, że wskaże swoje dane osobowe i identyfikacyjne, w tym:

 • imię, 
 • nazwisko, 
 • datę urodzenia, 
 • NIP lub PESEL.

Zatwierdzenie deklaracji odbywa się poprzez wskazanie kwoty przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie wchodzi w grę, nabywca może jeszcze zdecydować się na upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód. W tym celu powinien wyznaczyć pełnomocnika, który dopełni za niego formalności osobiście lub przez internet. 

Warto pamiętać przy tym, że upoważnienie do zapłaty podatku za samochód, jak każde inne pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego, podlega opłacie skarbowej w wysokości stałej – 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Jeśli to im udzielane jest upoważnienie, nie trzeba uiszczać opłaty sądowej.

 

Co powinno zawierać upoważnienie do Urzędu Skarbowego?

Osoby, które nie są w stanie same wnieść opłaty skarbowej po zakupie samochodu, często zastanawiają się, jak napisać upoważnienie do Urzędu Skarbowego.

W sporządzeniu stosownego pisma pomocny będzie gotowy do wypełnienia druk wzór upoważnienia do Urzędu Skarbowego do opłacenia samochodu – który uwzględnia następujące dane:

 • dane upoważniającego (nabywcy pojazdu), w tym imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres zamieszkania,
 • dane pełnomocnika, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, jeśli występuje, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • wskazanie celu udzielenia pełnomocnictwa – załatwienie formalności związanych z pojazdem, składanie oświadczeń w imieniu upoważniającego, 
 • określenie zakupionego pojazdu, którego dotyczy opłata skarbowa,
 • wskazanie terminu obowiązywania pełnomocnictwa, 
 • wskazanie daty i miejsca sporządzenia upoważnienia,
 • podpis mocodawcy/upoważniającego. 

Wypełniony wzór upoważnienia do Urzędu Skarbowego należy złożyć wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa – o ile takową trzeba zapłacić. Potwierdzeniem może być druczek przelewu z pieczątką. 

Ile wynosi opłata skarbowa przy zakupie samochodu?

Zanim nabywca pojazdu sporządzi upoważnienie do Urzędu Skarbowego, opłata za samochód powinna zostać przez niego ustalona zgodnie z przepisami. Pełnomocnik będzie bowiem zobowiązany uiścić ją w imieniu nabywcy samochodu wraz z wypełnionym formularzem PCC-3.

Wysokość opłaty skarbowej za kupno samochodu wylicza się indywidualnie dla każdego pojazdu. Stanowi ona 2% wartości auta. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to równoznaczne z ceną, jaką zapłacił za pojazd nabywca. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych wylicza się bowiem na podstawie rzeczywistej wartości rynkowej samochodu. Tą ustala się na bazie danych z katalogu, który obejmuje zakres wartości pojazdów mechanicznych o tych samych cechach – ta sama marka, model, wiek, przebieg, wielkości silnika i tak dalej.

Podatnik nie ma dostępu do takiego katalogu, dlatego wartość rynkową pojazdu musi ustalić samodzielnie. Wystarczy, że zajrzy w tym celu do danych publikowanych w Internecie lub w gazetach branżowych. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze