Odwołanie darowizny samochodu WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdwołanie darowizny samochodu WZÓR
Jadwiga Z. zapytał 2 lata temu

Jak napisać odwołanie darowizny samochodu? Jestem darczyńcą, podarowałam wnukowi samochód, którym już nie jeżdżę z przyczyn zdrowotnych. Samochód jest wart około 20 000 zł, wnuk zobowiązał się w zamian za samochód pomagać mi w codziennych sprawach, zakupy żywności, zakupy w aptece, pomoc na działce ROD, itd.

Jednak już po miesiącu zaczął wymigiwać się od obowiązków, a nie tak się umawialiśmy… czy mogę w takim przypadku odwołać darowiznę samochodu? czy jest jakiś czas np. minimalnego użytkowania samochodu? Czy muszę iść do sądu z tym, czy możemy załatwić to między sobą?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Darowizna samochodu jeśli została wykonana, także może zostać odwołana przez darczyńcę. Warunkiem jednak cofnięcia darowizny samochodu jest wystąpienie rażącej niewdzięczności ze strony osoby, której darowaliśmy samochód.

Czym jest rażąco niewdzięczne zachowanie? do zachowań takich kwalifikujemy zachowanie, które polega na działaniu bądź nawet zaniechaniu, które skierowane jest pośrednio lub bezpośrednio przeciwko darczyńcy i uznawane jest za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.

Cofnięcie darowizny samochodu następuje przez wręczenie osobie obdarowanej pisemnego oświadczenia, w którym jako darczyńca cofamy darowiznę samochodu. Warto oświadczenie takie przekazać obdarowanemu za potwierdzeniem odbioru, czyli np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

cofniecie-darowizny-samochodu-wzor

Umowę darowizny definiuje art. 888 Kodeksu Cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Podobne tematy:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Czym jest odwołanie darowizny? odwołanie darowizny (np. w przypadku darowizny samochodu) następuje przez pisemne oświadczenie darczyńcy, które najlepiej złożyć obdarowanemu na ręce za pokwitowaniem na drugim egzemplarzu odwołania, lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny auta nie ma żadnej ujednoliconej formy – takie pismo należy sporządzić samemu, lub pobrać przygotowany przez nas wzór odwołania.

W dokumencie muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, takie choćby jak:

  • rodzaj darowizny,
  • przedmiot darowizny,
  • termin, w jakim została przekazana,
  • itd.

Warto także w oświadczeniu wpisać powód, przez który darowizna zostaje wycofana, ponieważ nie można zgodnie z prawem anulować darowizny samochodu (ani żadnej innej rzeczy) ot tak sobie – trzeba wykazać ważny powód.