Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców WZÓR

Każda darowizna od rodziców może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Aby uniknąć wysokiego opodatkowania darowizny, należy udokumentować ją pisemną umową darowizny, zgłosić darowiznę do US i dochować innych ważnych formalności, o których za chwilę.

Sprawdź: kiedy darowizna od obojga rodziców podlega opodatkowaniu i zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, jak zgłosić darowiznę, ile razy można dać darowiznę dziecku i o czym pamiętać przy kolejnych darowiznach od rodziców.

W poradniku znajdziesz też sprawdzony wielokrotnie wzór umowy darowizny pieniężnej od obojga rodziców.

Kiedy darowizna pieniędzy od obojga rodziców podlega opodatkowaniu?

  Zgodnie z regulacją ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn:

 • małżonek
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie)
 • pasierb
 • rodzeństwo
 • ojczym
 • macocha

…należą do tzw. grupy 0 wyróżnionej w ramach 1 grupy podatkowej.

Zaliczenie do pierwszej grupy podatkowej przekłada się na zwolnienie z obowiązku zgłaszania darowizn w kwocie nieprzekraczającej 9 637 zł. Podstawę opodatkowania stanowi jednak suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej osoby w ciągu ostatnich 5 lat.

Jeśli suma darowizn od jednej osoby w ostatnich 5 latach przekroczyła kwotę 9 637 zł, obdarowany musi dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Może jednak uniknąć odpowiedzialności podatkowej, składając zeznanie podatkowe na formularzu SD-Z2.

Dodatkowym wymogiem jest udokumentowanie otrzymania darowizny przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, oraz sporządzenie na piśmie pełnoprawnej umowy darowizny:

Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców wzór

umowa-darowizny-pieniedzy-od-obojga-rodzicow-wzor-doc-pdf

Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców wzór

Brak dowodów przekazania pieniędzy „drogą formalną” przez przedłożenie do urzędu:

 • wydruku z konta bankowy
 • potwierdzenia wykonania przelewu
 • przekazu pocztowego
 • dowodu przekazania środków na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

…skutkować będzie niezastosowaniem ulgi i naliczeniem przez Urząd Skarbowy podatku od darowizny przekraczającej kwotę 9 637 zł.

Jak zgłosić darowiznę od obojga rodziców?

Darowizna pieniężna otrzymana od obojga rodziców z ich majątku wspólnego niezależnie od tego, który z rodziców dokonał przelewu lub nadał przekaz, podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego po przekroczeniu kwoty 19 274 zł (2 x 9 637 zł) przy zastosowaniu tzw. mechanizmu podzielenia darowizny po połowie.

Obdarowany składa dwa formularze – jeden dotyczący darowizny od matki, drugi od ojca, dzieląc otrzymaną kwotę na dwie równe części.

Formularz SD-Z2 zawiera dane identyfikujące i ostatni adres zamieszkania darczyńcy oraz dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy, lub prawa majątkowe.

Załącznikiem do formularza jest dowód przekazania środków.

Brak zgłoszenia darowizny od rodziców do Urzędu Skarbowego

Zgodnie z regulacją ustawy podatkowej obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Darowiznę od rodziców w kwocie powyżej 9 637 zł (w przypadku jednego rodzica lub 19 274 zł, gdy oboje rodziców żyje w małżeńskiej wspólności ustawowej) należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia jej faktycznego otrzymania.

Uchybienie powyższemu terminowi skutkować będzie nałożeniem na obdarowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dodatkowej sankcji podatkowej – podatek w wysokości 20% od niezgłoszonej darowizny powyżej kwoty wolnej oraz sankcji karno-skarbowych m.in. kary grzywny. Wysokość kary zależeć będzie w szczególności od wysokości niezgłoszonej darowizny.

Ile razy można dać darowiznę dziecku?

Żaden przepis prawny nie reguluje ani ilości, ani wartości możliwych darowizn pomiędzy rodzicami a dziećmi. Można więc założyć, że darowizn może być wiele i mogą być one dokonywane w różnych kwotach i odstępach czasu.

Niemniej jednak dla określenia obowiązku podatkowego nie można zapomnieć o obowiązku zgłoszenia darowizn do Urzędu Skarbowego.

Obowiązek zgłaszania kolejnych darowizn następuje zawsze, gdy wartość nabytego łącznie majątku od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę wolną od podatku.

W praktyce każda kwota nawet znacznie mniejsza będzie podlegać zgłoszeniu, jeśli w ostatnich 5 latach łączna darowizna od rodziców przekroczyła 19 274 zł.

Ilość złożonych formularzy SD-Z2 będzie zależna od dokonanych przelewów/przekazów.

Dla każdego nowego przelewu należy złożyć dwie oddzielne deklaracje.

Przydatne wzory pism:

Umowa darowizny od brata

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze