Czy można cofnąć darowiznę po 10 latach ??

Forum prawneKategoria: RóżneCzy można cofnąć darowiznę po 10 latach ??
Jacek B. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, czy można cofnąć darowiznę po 10 latach? rodzice przepisali mi ziemię (2 ha), na jednej z działek buduję dom. Sytuacja wygląda tak, że jestem skłócony z rodzicami i ojciec wygraża, że cofnie darowiznę i odbierze mi darowane grunty. S

tąd moje pytanie, czy cofnięcie darowizny po 10 latach jest możliwe? czy ojciec może odebrać mi nawet działkę na której buduję dom? czy jest coś takiego jak przedawnienie darowizny? odwołanie darowizny po 10 latach zrujnowałoby wszystko nad czym pracowałem a w szczególności dom który buduję dla mojej rodziny. Cofniecie darowizny do ilu lat jest możliwe?

7 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego darowizna, nawet ta dokonana może zostać przez darczyńcę odwołana.

Żaden przepis nie podaje jednak terminu, po upływie którego może dojść do odwołania darowizny. Można więc przyjąć, że nawet po 10 latach darczyńca może złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny. Niemniej jednak ustawodawca zastrzegł, że darowizna może zostać odwołana jedynie w przypadku rażącej niewdzięczności ze strony obdarowanego, a w dodatku w terminie roku od zaistnienia sytuacji niewdzięczności.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że ojciec nie może tylko ze względu na swój grymas, czy złość na Twoją osobę cofnąć darowizny. Musi posiadać konkretne zarzuty dotyczące dopuszczenia się przez Ciebie czynów powszechnie uważanych za niegodne.

Do takich zaliczyć można:

  • przeklinanie na niego
  • znęcanie się psychiczne lub fizyczne
  • zaniedbywanie, kiedy potrzebuje pomocy lub wsparcia.

Dodać należy, że pierwszym krokiem do odwołania darowizny jest złożenie przez darczyńcę pisemnego oświadczenie o cofnięciu darowizny, wzór takiego oświadczenia pobierzesz poniżej:

Odwołanie darowizny – wzór

Jeśli obdarowany nie wyrazi zgody na zwrot otrzymanej rzeczy, darczyńca musi wystąpić do sądu z pozwem o cofnięcie darowizny. W trakcie postępowania sąd dokonuje oceny okoliczności danej sprawy właśnie pod kątem zaistnienia przesłanek do cofnięcia darowizny – prowadzi postępowanie dowodowe (przesłuchuje świadków, analizuje akta spraw karnych itp.).

Przekładając powyższe na grunt Twojej sprawy, można napisać, że ojciec musi mieć poważne powody, by móc żądać zwrotu darowizny. Co więcej, roszczenie o zwrot musi złożyć nie później niż rok po zaistnieniu okoliczności na które się powołuje. Pozostawanie z Tobą w konflikcie może nie wystarczyć, jeśli sam ojciec jest kłótliwy lub jego roszczenie wobec Ciebie jest niezasadne.

Dodam jeszcze, że odpierając zarzuty możesz powołać się na zasady współżycia społecznego a mianowicie poniesienie znacznych nakładów na przedmiot darowizny.

Podsumowując: cofnięcie darowizny, gdy nie ma ku temu jasnych przesłanek – nie jest prostą sprawą. Aby jednak przestać obawiać się o taką ewentualność, musisz ocenić swoje zachowanie wobec ojca. Jeśli nie wyszło ono poza granicy rażącej niewdzięczności, możesz czuć się spokojny.

Koniecznie przeczytaj:

Maja D. odpowiedział 3 lata temu

mam podobną jednak nieco inną sytuację – czy odebranie darowizny po 16 latach będzie zgodne z prawem? mąż po ślubie przepisał na mnie połowę mieszkania, nie jesteśmy jeszcze po rozwodzie. Mąż grozi mi, że cofnie darowiznę i odbierze mi połowę mieszkania i że sprzeda je. Czy można unieważnić akt notarialny darowizny mieszkania po 16 latach? kiedy nie można cofnąć darowizny? jak się bronić?

Lech odpowiedział 3 lata temu

Czym jest rażąca niewdzięczność? chodzi o cofnięcie darowizny aktu notarialnego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Rażąca niewdzięczność to najczęściej spotykany powód odwoływania darowizn. Zgodnie z prawem, aby móc powołać się na rżącą niewdzięczność, przesłanki muszą wystąpić dopiero po dokonaniu darowizny. W innych przypadkach przewidziana w art. 898 Kodeksu cywilnego możliwość cofnięcia darowizny nie może być zastosowana.

Podstawa prawna:

Art. 898. [Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności]

§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

Damian G. odpowiedział 3 lata temu

Witam, ile kosztuje cofnięcie darowizny?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jeśli chodzi o koszty wycofania darowizny, to opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Czym jest wartość przedmiotu sporu? jest to wartość przedmiotu darowizny, który ma zostać zwrócony w wyniku postępowania sądowego. Opłatę za odwołanie darowizny trzeba uiścić razem ze złożeniem pozwu.