Oświadczenie o utracie karty kierowcy WZÓR

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Karta kierowcy to specjalny dokument w formie plastikowej karty z chipem, który umożliwia zapisywanie danych dotyczących postojów i odpoczynku kierowcy. Jeśli karta zostanie zgubiona, skradziona lub uszkodzona, jej właściciel musi zgłosić sprawę poprzez sporządzenie specjalnego oświadczenia, aby następnie ubiegać się o wydanie wtórnika karty kierowcy.

Wstęp

oswiadczenie-o-utracie-karty-kierowcy-pdf-wzor-docJak zgłosić utratę karty kierowcy i jak napisać takie oświadczenie? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który spełnia wszystkie formalne wymogi:

Oświadczenie o utracie karty kierowcy wzór

oswiadczenie-o-utracie-karty-kierowcy-pdf-wzor-doc

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF wzór

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to specjalna plastikowa karta, towarzysząca kierowcom zawodowym. Dokument posiada chip, który służy do zapisywania danych na temat czasu i przebiegu jazdy jej właściciela.

Na karcie zapisują się informacje dotyczące postojów i odpoczynku – kierowca ma obowiązek używać dokumentu, jeśli w jego pojeździe znajduje się cyfrowy tachograf.

Utrata karty kierowcy

Utratę lub uszkodzenie karty powinien zgłosić każdy kierowca będący jej posiadaczem. Wtórnik karty kierowcy wydawany jest w przypadku:

 • stwierdzenia wadliwego działania karty,
 • zgubienia karty,
 • kradzieży karty,
 • uszkodzenia karty.

Wydawaniem duplikatów kart kierowcy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

UWAGA: Skradzioną kartę kierowcy należy zgłosić także na policję. Gdzie zgłoszenie karty na stronie operatora nie zastępuje zgłoszenia kradzieży karty na Policji!

Utrata karty nie oznacza, że jej właściciel nie może kontynuować jazdy. Bez karty, kierowca ma prawo poruszać się pojazdem przez okres maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub dłużej, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do bazy – o ile kierowca może udowodnić niemożność użycia lub przedstawienia karty w tym okresie.

Potrzebne jest zatem odpowiednie zaświadczenie umożliwiające kontynuację jazdy bez karty, które uzyskuje się od jej wystawcy. Aby je otrzymać, właściciel dokumentu musi złożyć oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy.

 

Jaka kara za jazdę bez karty kierowcy?

Co grozi kierowcy za jazdę bez karty? Właściciel karty uszkodzonej, skradzionej lub zgubionej musi liczyć się z ryzykiem otrzymania wysokiej kary grzywny, która grozi także zatrudniającej go firmie. Mandaty za brak ważnej (sprawnej) karty kierowcy wynoszą kolejno:

 • 2000 zł dla kierowcy, czyli właściciela karty,
 • 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w firmie zatrudniającej kierowcę,
 • 5000 zł dla samej firmy transportowej zatrudniającej kierowcę.

Warto podkreślić też, że jeśli kierowca będzie kontynuował jazdę pojazdem bez karty dłużej niż przez 15 dni bez stosownego zaświadczenia i uzasadnienia, może zostać obciążony kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł.

Co więcej, grzywna w wysokości 100 zł będzie naliczana za każdy kolejny dzień poruszania się pojazdem bez tego dokumentu lub zastępującego go zaświadczenia.

Jak przygotować oświadczenie utraty karty kierowcy?

Oświadczenie dotyczące utraty karty kierowcy musi zawierać kilka określonych elementów formalnych. Należy wskazać w nim dane kierowcy i dane zatrudniającej go firmy, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL/NIP,
 • nazwę firmy, która zatrudnia kierowcę,
 • numer karty kierowcy – w przypadku karty uszkodzonej,
 • numer telefonu kontaktowego/e-mail.
 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233. – [Fałszywe zeznania] – Kodeks karny.

§ 1.Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W oświadczeniu należy zawrzeć też prośbę o wydanie zaświadczenia, które pozwoli kierowcy kontynuować jazdę pojazdem do czasu uzyskania duplikatu karty. Kierowca może poprosić o:

 • zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy (może wtedy prowadzić pojazd dłużej niż przez 15 dni),
 • zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty karty (może wtedy prowadzić pojazd przez maksymalnie 15 dni).

Do zgłoszenia zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – oświadczenie o utracie karty kierowcy pdf – który wystarczy wypełnić właściwymi danymi, wydrukować, podpisać i wysłać.

 

Wzór oświadczenia o utracie karty kierowcy nie znajdzie zastosowania tylko w jednym przypadku – kiedy karta kierowcy zostanie uszkodzona w inny sposób niż mechaniczny.

Jeśli dokument nie działa lub działa w sposób wadliwy, należy złożyć na niego reklamację (koniecznie należy podać numer karty kierowcy), zgodnie z procedurą reklamacyjną karty do tachografu. W taki sposób uzyskuje się kartę kierowcy zastępczą.

Jak wnioskować o nową kartę kierowcy?

O wydanie karty kierowcy można wnioskować listownie lub przez internet. Kierowca musi przygotować w tym celu następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony druk wniosku o wydanie karty kierowcy,
 • aktualne zdjęcie,
 • skan tłumaczenia prawa jazdy (wydanego za granicą),
 • kopia/skan świadectwa kierowcy (wydanego poza Unią Europejską i konwencją AETR),
 • skan karty kierowcy (wydanej za granicą),
 • aktualny dokument (w przypadku karty uszkodzonej),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty kierowcy,
 • oświadczenia: o normalnym miejscu zamieszkania, o posiadaniu ważnego prawa jazdy, o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe, oświadczenie o utracie karty,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji (w przypadku kradzieży).

Jak długo czeka się na wydanie karty kierowcy?

Termin oczekiwania wynosi:

 • około 7 dni – przy składaniu wniosku przez Internet,
 • maksymalnie do 30 dni – przy składaniu wniosku listownie.

Do terminów tych należy doliczyć także czas doręczenia dokumentu przez pocztę. Opłata za wydanie karty kierowcy to koszt wysokości 172,20 złotych.

Karta kierowcy jest wydawana na okres 5 lat.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze