Oświadczenie świadka wypadku WZÓR

Jak napisać oświadczenie świadka wypadku? niezależnie od okoliczności wypadku, pisemne oświadczenie świadków zdarzenia jest niezwykle istotne dla osoby poszkodowanej. Ma ono duży wpływ na ustalenie prawa do ewentualnego odszkodowania – zwłaszcza, jeśli poszkodowany w wyniku wypadku stracił przytomność.

oswiadczenie-swiadka-wypadku-wzor-pdf-docJak sporządzić oświadczenie świadka zdarzenia? pismo musi spełniać szereg formalnych jak i prawnych wymagań, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

Jak powinno wyglądać oświadczenie świadka?

wazne-informacjeNiezależnie od rodzaju zdarzenia, oświadczenie świadka wypadku w drodze do pracy, na chodniku czy w ruchu drogowym zawsze powinno przyjmować formę pisemną, wzór pisemnego oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie świadka wypadku wzór ogólny

Jest to konieczne nie tylko ze względu na wymogi formalne, ale również ze względu na fakt, że wspomnienia bardzo szybko zacierają się lub ulegają zniekształceniu. Zeznanie świadka należy sporządzać więc w jak najkrótszym czasie od zaistnienia wypadku.

Poza tym dokument powinien zawierać dane osobowe świadka i informacje określające w sposób szczegółowy czas oraz miejsce zdarzenia. Każde oświadczenie musi opisywać także okoliczności i przebieg wypadku, w tym rodzaj poniesionych przez poszkodowanego obrażeń.

Oświadczenie świadka wypadku na chodniku

wazneOświadczenie świadka wypadku będzie niezbędne w przypadku szkody na zdrowiu powstałej na skutek upadku na chodniku. Takie zdarzenia mają miejsce najczęściej zimą, kiedy chodnik nie jest prawidłowo odśnieżony.

Jednak dochodzi do nich także podczas innych pór roku, na przykład w wyniku złego stanu technicznego chodnika. Za jego stan zawsze odpowiada bowiem osoba lub instytucja, od której można domagać się odpowiedzialności prawno-odszkodowawczej.

Aby rościć sobie prawo do jakiejkolwiek rekompensaty, należy pamiętać o właściwym sposobie postępowania po wypadku.

Konieczne jest przede wszystkim wezwanie na miejsce policji, a także dopilnowanie zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym dokumentów medycznych określających podstawę i zakres odpowiedzialności zarządcy chodnika.

Niezbędne może okazać się także prawidłowo sporządzone oświadczenie świadka wypadku na chodniku, które służy jako dowód w przypadku ewentualnego sporu o wypłatę odszkodowania.

Oświadczenie świadka wypadku przy pracy

waznePisemne oświadczenie świadka to jeden z niezbędnych elementów dokumentacji powypadkowej w okolicznościach wypadku przy pracy. Pismo stanowi relację naocznego świadka zdarzenia.

Powinno zostać sporządzone w bardzo szczegółowy sposób, a następnie przekazane zespołowi powypadkowemu, którego obowiązkiem jest zebranie wszystkich informacji, mających wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

Precyzyjnie spisane oświadczenie świadka wypadku przy pracy zostaje dołączone do protokołu powypadkowego.

Oświadczenie świadka wypadku w drodze do pracy

wazneWypadek w drodze do pracy lub z pracy to zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, a także takie, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania pracy, o ile droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Aby wypadek został zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy, wymaga zachowania procedur określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

W celu uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest pisemne oświadczenie świadka wypadku, poszkodowanego lub członka rodziny poszkodowanego.

Pismo ma potwierdzać czas, miejsce i okoliczności zdarzenia. Informacje od świadków są personalne, nie zaś anonimowe.

Oświadczenie świadka zdarzenia drogowego

wazneOświadczenie świadka na piśmie jest niezbędne również w przypadku wypadku drogowego. Pismo powinno szczegółowo opisywać okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Poza tym każde oświadczenie musi zawierać kilka obowiązkowych elementów. Jak napisać oświadczenie o wypadku?

Dokument powinien informować kolejno o:

  • dacie i dokładnej godzinie wypadku lub jak najbardziej uściślonym przedziale czasowym,
  • miejscu wypadku poprzez wskazanie ulicy i charakterystycznych obiektów znajdujących się w okolicy zdarzenia, na przykład sklep, pomnik, stacja benzynowa,
  • uczestnikach wypadku poprzez podanie marek samochodów, ich cech charakterystycznych.

wazneJak napisać zeznanie świadka opisujące okoliczności zaistnienia wypadku? Również w tej części pisma warto trzymać się zasady, im więcej szczegółów, tym lepiej. Dokument powinien odnosić się do obrażeń, jakich doznali wszyscy uczestnicy zdarzenia.

Choć nie będą to określenia profesjonalne, to wraz z dokumentacją medyczną staną się wartościowe dla osoby poszkodowanej.

Oświadczenie świadka może dotyczyć również opisu uszczerbku na zdrowiu, czyli wpływu obrażeń na późniejsze życie poszkodowanych, a także opisu dolegliwości powypadkowych.

Jeśli pismo odnosi się do niedogodności będących skutkiem wypadku, oświadczenie powinno informować o stopniu nasilenia dolegliwości, terminie pojawienia się pierwszych objawów oraz ewentualnym leczeniu.

Dokument może poruszać też temat zakresu czynności, jakich poszkodowany nie mógł wykonywać na skutek samego wypadku lub dolegliwości powypadkowych.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Oświadczenie świadka wypadku WZÓR”
  1. potrzebuj przykład oświadczenia, nie wiem jak napisać pismo, chodzi o zeznanie w zdarzeniu w drodze do pracy, proszę o szybką pomoc, pozdrawiam i z góry dziękuję!

Comments are closed.