Oświadczenie świadka wypadku na chodniku WZÓR

Jak napisać oświadczenie świadka wypadku na chodniku? wyrwa w chodniku czy jego śliska, nieodśnieżona powierzchnia mogą stać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Gdy już dojdzie do nieszczęścia na chodniku, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

wypadek-na-chodniku-odszkodowaniePowstaje jednak wtedy pytanie: kto odpowiada za stan chodnika i do kogo zgłosić roszczenia z tytułu poniesionej szkody? oraz jak udokumentować wypadek na chodniku?

Wstęp

oswiadczenie-swiadka-wypadku-na-chodniku-wzor-pdf-doc-przykladPoza wezwaniem na miejsce służb (Policja lub Pogotowie), które sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia, do udokumentowania wypadku na chodniku potrzebne będą również fotografie z miejsca zdarzenia, oraz pisemne zeznanie świadka lub świadków – jeśli jest ich kilku.

Jak sporządzić wartościowe zeznanie świadka z miejsca wypadku na chodniku? w tym celu należy sporządzić stosowne oświadczenie każdego ze świadków, zawierające szereg niezbędnych elementów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia wypadku na chodniku, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie świadka wypadku na chodniku wzór

oswiadczenie-swiadka-wypadku-na-chodniku-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie świadka wypadku na chodniku wzór

Jak udokumentować wypadek na chodniku?

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na chodniku, należy zadbać o zgromadzenie odpowiednich dowodów już na miejscu zdarzenia, czyli tuż po wypadku.

Warto postępować więc według następującego schematu:

 1. Wezwać karetkę na miejsce zdarzenia, a jeśli obrażenia nie są poważne, udać się do lekarza w celu dokonania obdukcji po realizacji kolejnych kroków.
 2. Wezwać policję lub straż miejską, aby sporządzili notatkę służbową, która jest ważnym materiałem dowodowym.
 3. Znaleźć świadka, który sporządzi oświadczenie z miejsca zdarzenia.
 4. Zrobić zdjęcia miejsca wypadku lub poprosić o to świadków/służby.
 5. Zgromadzić dokumentację, w tym również rachunki za leki i leczenie, dokumentację medyczną, kartę leczenia szpitalnego, fotografie, notatkę służbową.
 6. Ustalić podmiot odpowiedzialny za wypadek.

Kto odpowiada za stan chodników?

Ustalenie, kto odpowiada za stan chodników, jest kluczowe dla osoby, która chce dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody.

Wbrew pozorom znalezienie odpowiedzialnego podmiotu może okazać się trudnym zadaniem, bowiem odpowiedzialność ta nierzadko zostaje przeniesiona.

Teoretycznie odpowiedzialność za stan chodników powinien ponosić zarządca drogi, którego zadaniem jest utrzymanie nawierzchni chodnika w należytym stanie.

Zdarza się jednak, że odpowiedzialność za odśnieżanie chodnika i utrzymanie go w czystości zostaje przeniesiona na przykład na Wydział Gospodarki Komunalnej danego miasta.

Odpowiedzialność za odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego, posypywanie chodnika solą czy piaskiem bywa przeniesiona również na właściciela przyległej posesji lub administratora budynku, na przykład na wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.

 

Zgodnie z Prawem budowlanym za bezpieczny stan chodników odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Zimą szczególne znaczenie ma nie tylko kondycja nawierzchni, ale także usuwanie śniegu i oblodzenia.

Podmioty odpowiedzialne za chodnik powinny dbać więc o regularne odśnieżanie (niespychanie śniegu na jezdnię) i posypywanie nawierzchni solą lub piaskiem. Niedopełnienie tych czynności grozi mandatem.

Jeśli na takim chodniku dojdzie do wypadku, osoba lub podmiot odpowiedzialne za jego stan będą zobligowane do wypłaty odszkodowania, które może obejmować nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również rehabilitację czy zadośćuczynienie krzywdzie.

Jak sporządzić pisemne oświadczenie świadków zdarzenia?

Wypadek na śliskim lub nierównym chodniku dokumentuje się między innymi oświadczeniem świadka zdarzenia. Jest do pismo szczególnie istotne w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana traci przytomność.

W takim przypadku mogą bowiem pojawić się istotne różnice pomiędzy jej zeznaniami a zeznaniami świadków zdarzenia.

Nie istnieje jedno uniwersalne oświadczenie świadka zdarzenia na chodniku, ponieważ każdy wypadek jest inny. Sporządzając tego typu pismo, należy pamiętać jednak, że istotne jest uwzględnienie w nim jak największej ilości szczegółów.

Oświadczenie świadka powinno również być imienne. Anonimowe świadectwo nie będzie miało takiego znaczenia, jak to z danymi osobowymi.

 

Co musi zawierać oświadczenie świadka wypadku na chodniku?

Oświadczenie świadka wypadku na chodniku należy spisywać według określonego schematu. Najważniejszym elementem takiego dokumentu jest opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Powinien to być obszerny fragment oświadczenia, zawierający szczegółowy opis okoliczności wypadku, czyli:

 • datę zdarzenia,
 • dokładną godzinę lub przedział czasowy,
 • wskazanie miejsca zdarzenia, nazwy ulicy i charakterystycznych obiektów, które pozwolą sprecyzować, w jakim punkcie na chodniku doszło do wypadku.

Kolejna część oświadczenia świadka wypadku to opis obrażeń uczestnika lub uczestników zdarzenia. Należy ująć w nim szkody, które były oczywiste już na miejscu wypadku.

Nie będzie to co prawda profesjonalny opis medyczny, ale zwiększy wiarygodność zeznań poszkodowanego.

Jeśli świadkiem wypadku była osoba bliska poszkodowanemu, oświadczenie może wybiegać nieco dalej i omawiać stopień odniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz dolegliwości powypadkowe, które często pojawiają się dopiero po pewnym czasie od zdarzenia.

Wtedy w piśmie należy ująć:

 • stopień nasilenia dolegliwości,
 • datę ich pojawienia się,
 • rodzaj podjętego leczenia i czas jego trwania.

 

Oświadczenie świadka wypadku powinno zawierać również krótkie podsumowanie. Warto pamiętać, że im bardziej szczegółowy dokument, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie rozwiązana szybko i pomyślnie dla poszkodowanego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Oświadczenie świadka wypadku na chodniku WZÓR”
 1. Bogumiła M.

  Czy jest to uniwersalny wzór tego rodzaju oświadczenia? czy on dotyczy tylko i wyłącznie zaśnieżonych chodników? pytam, bo moja mama zwichnęła sobie kostkę na chodniku którego stan wołał o pomstę do nieba, w chodniku kostki ruszały się i rozchodziły na boki, mama właśnie postawiła stopę na kostce i ta obsunęła się doprowadzając do zwichnięcia kostki.

  Potrzebuję gotowego dokumentu dla świadka, który szedł z mamą (jej sąsiadka z bloku). Będziemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania od zarządcy chodnika. Akurat w naszym mieści często dochodzi do wypadku na chodniku, bo są one w wielu dzielnicach w bardzo kiepskim stanie technicznym.

  1. Grzegorz Szwaciński

   Pani Bogumiło, każda sytuacja wymaga innej treści oświadczenia, jednak sam schemat dokumentu jest na tyle uniwersalny, że śmiało może Pani wykorzystać go w różnych okolicznościach. Jest to uniwersalny wzór.

 2. Klaudia Sz.

  W wyniku wypadku spacerując na chodniku doznałam kontuzji kolana po przewróceniu się na oblodzonej nawierzchni, mam dokumentację medyczną i jestem w trakcie rehabilitacji, czy na tym etapie mogę już ubiegać się o odszkodowanie od miasta?

Comments are closed.