Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór + omówienie

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody OC? z pewnością kolizja drogowa może przydarzyć się nawet najlepszemu kierowcy. Na szczęście, poszkodowanemu przysługuje w takiej sytuacji odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy.

Wstęp

Pierwsza wycena szkody bardzo często jest jednak znacząco zaniżona, dlatego warto pamiętać, że każdemu przysługuje prawo do odwołania. W jaki sposób można odwołać się od wyceny szkody z OC, aby zyskać większe odszkodowanie? kluczowe jest właściwe sporządzenie skutecznego odwołania, którego wzór pobierzesz poniżej:

Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór

odwolanie-od-wyceny-szkody-oc-wzor-pdf-doc

Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór

Kolizja a ubezpieczenie z polisy OC

Aby po kolizji drogowej otrzymać odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC, kierowca zobowiązany jest bezzwłocznie po takim zdarzeniu poinformować o nim firmę ubezpieczeniową. Z reguły poszkodowany ma na to od 3 do 7 dni, jednak termin ten może różnić się w zależności od ubezpieczyciela, a szczegółowe wytyczne zawsze znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli kierowca nie dopilnuje wyznaczonego terminu, skutkiem może być nawet odmowa wypłaty odszkodowania. W przypadku zgłoszenia szkody na czas ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania lub na jego wypłatę.

Poszkodowany, który zapozna się z taką decyzją ma z kolei dwie możliwości – akceptację wyceny szkody lub odmowę i złożenie odwołania, bądź wystąpienie na drogę sądową. Jeśli nie zgadzamy się z kwotą wyceny odszkodowania, pierwszym krokiem powinno być sporządzenie pisemnego odwołania, którego wzór pobierzesz powyżej.

Dlaczego wycena auta po kolizji może być zaniżona?

Wycena szkody samochodu przygotowana przez ubezpieczyciela jest z reguły znacznie niższa niż faktyczna strata poniesiona przez poszkodowanego. Firmy próbują bowiem wykorzystać nieświadomość wielu kierowców, którzy nie wiedzą, że od takiej wyceny przysługuje im prawo do odwołania.

Zaniżona wycena szkody z OC wynika między innymi z zaniżania wartości rynkowej pojazdu, z proponowania części zamiennych zamiast oryginalnych czy też z zaniżania stawki za roboczogodziny warsztatu samochodowego.

 

Ubezpieczyciele często obniżają także wartość poszczególnych części pojazdu w związku z amortyzacją lub uznają, że część uszkodzeń istniała jeszcze przed kolizją. W interesie poszkodowanego leży zatem udowodnienie ubezpieczycielowi, że wycena jest nieprawidłowa, a odszkodowanie powinno być znacznie wyższe.

Odwołanie warto złożyć szczególnie wtedy, kiedy kwota rekompensaty nie wystarcza na naprawę lub gdy firma stwierdza szkodę całkowitą.

Jak przygotować odwołanie od wyceny szkody OC?

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy powinno zmotywować poszkodowanego do ubiegania się o ponowną wycenę szkody. W takim celu kierowca musi samodzielnie przygotować odwołanie od wyceny szkody OC, które należy odpowiednio uzasadnić. Pismo bez konkretnych dokumentów podpierających tezę poszkodowanego z pewnością nie zostanie bowiem uznane za zasadne przez firmę ubezpieczeniową.

Do odwołania należy dołączyć więc na przykład:

  • ekspertyzę rzeczoznawcy,
  • cennik części z Autoryzowanej Stacji Obsługi,
  • linki do aukcji lub oferty komisów samochodowych, które potwierdzają wartość rynkową pojazdu.

Przy sporządzaniu odwołania, zwłaszcza jeśli jest to odwołanie od wyceny szkody całkowitej, dobrze jest upewnić się również, czy ubezpieczyciel wyceniający szkodę wziął pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na faktyczną wartość auta. Mogą to być takie aspekty, jak przebieg, dodatkowe wyposażenie, ostatnio dokonane naprawy czy bardzo dobry stan pojazdu przed wypadkiem.

Co musi zawierać odwołanie od wyceny szkody OC?

Uzasadnienie odwołania oraz poparcie swojego stanowiska odpowiednimi załącznikami to bardzo ważne elementy odwołania od wyceny szkody, jednak pismo tego typu musi zawierać także inne istotne informacje. Dokument powinien przede wszystkim odnosić się do numeru decyzji, którą wydał ubezpieczyciel, a z którą poszkodowany się nie zgadza. Niezbędny będzie także numer samej szkody oraz numer polisy.

Jak każde oficjalne pismo, odwołanie powinno rozpoczynać się od określenia daty i miejsca sporządzenia oraz podania danych osoby poszkodowanej, tj. imienia, nazwiska i danych teleadresowych. Dokument musi być także zaadresowany do danego towarzystwa ubezpieczeniowego poprzez podanie jego nazwy i adresu.

Aby odwołanie było kompletne, należy umieścić w jego treści żądaną kwotę odszkodowania i numer swojego konta bankowego. Gotowe pismo trzeba jeszcze podpisać i przekazać ubezpieczycielowi.

Odwołanie można zgłosić telefonicznie, jednak forma pisemna stanowi znacznie lepszy sposób na złożenie reklamacji. Pismo wraz z załącznikami można więc złożyć osobiście w placówce firmy ubezpieczeniowej, wysłać mailem lub za pośrednictwem poczty (list polecony z potwierdzeniem odbioru).

 

Do kiedy można złożyć odwołanie od wyceny szkody OC?

Standardowym terminem złożenia odwołania od wyceny szkody OC są 3 lata (licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o stracie), jeśli jednak szkoda na aucie powstała w wyniku przestępstwa, czas ten przedłużony zostaje do 20 lat.

Firma ubezpieczeniowa na złożone w tym celu pismo musi odpowiedzieć natomiast w ciągu 30 lub 60 dni. Po tym czasie, w przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej można przyjąć, że sprawa została rozpatrzona na korzyść poszkodowanego.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel odrzuci takie odwołanie, kierowca ma możliwość zwrócenia się do Rzecznika Finansowego lub firmy odszkodowawczej.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze