Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór [POBIERZ]

Witam, pilnie potrzebuję wzór oświadczenia, że spłaciłam swoje zobowiązanie (udało mi się rozłożenie na raty spłaty zadłużenia). Oświadczenie muszę złożyć komornikowi, aby ten mógł wycofać swoje działania i przede wszystkim zwolnić moje konto bankowe, które obecnie blokuje.

Bardzo proszę o sporządzenie dla mnie wzoru takiego oświadczenia, bo zupełnie nie wiem, jak ma to wyglądać, jakie ma zawierać dane, oraz jak ma brzmieć treść samego oświadczenia.

Sprawa jest dla mnie bardzo ważna, bo komornik, blokując moje konto bankowe, uniemożliwia mi płacenie rachunków i za chwilę będę miała kolejne długi… czego oczywiście staram się właśnie uniknąć.

Dług spłaciłam bezpośrednio na konto wierzyciela, tylko że wierzyciel nie powiadomił jeszcze komornika, że cały dług uregulowałam. Sama więc chcę wysłać oświadczenie o spłacie zadłużenia.


Oświadczenie o spłacie zadłużenia

Poniżej znajduje się oświadczenie o spłacie długu (oświadczenie dla dłużnika i dla wierzyciela).

Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić danymi i wysłać podmiotowi, któremu to oświadczenie pragniemy dostarczyć, czyli np. komornikowi.

Poniżej zamieszczam ogólny wzór oświadczenia i wzór oświadczenia o spłacie zobowiązania od wierzyciela:

Oświadczenie o spłacie zadłużenia wzór

Oświadczenie o spłacie zadłużenia

Oświadczenie o spłacie zadłużenia wzór

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia wzór

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia

Każdy dłużnik może zażądać od wierzyciela pokwitowania/oświadczenia, że dług został spłacony. Uprawnienie to wynika z obowiązku wierzyciela do współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania.

Pokwitowanie od wierzyciela jest sposobem na udowodnienie spłaty zobowiązania, a jak wiadomo, ciężar udowodnienia spełnienia świadczenia spoczywa na dłużniku.

Oświadczenie od wierzyciela o spłacie zadłużenia nie jest w rzeczy samej oświadczeniem woli, lecz oświadczeniem wiedzy i ma charakter potwierdzenia faktu dokonanego.

… i co bardzo ważne: nawet po spłacie przez dłużnika całego zadłużenia, wierzyciel nie jest zobowiązany automatycznie do wystawienia oświadczenia o spłacie długu, obowiązek ciążący na wierzycielu pojawia się dopiero wtedy, gdy dłużnik zażąda oświadczenia o spłacie długu.

Dlatego tak ważne jest złożenie u wierzyciela (osobiście lub listownie) formularza oświadczenia, którego wzór znajduje się powyżej.

Posiadanie takiego oświadczenia może pomóc też w sytuacji, gdy po latach zgłasza się do dłużnika firma windykacyjna, żądająca spłaty długu (firmy windykacyjne kupują długi z różnych dziwnych miejsc i często próbują wyegzekwować już spłacony lata temu dług).

Warto mieć wtedy oświadczenie ze strony wierzyciela o spłacie zadłużenia, by wybronić się przed bezzasadnymi działaniami windykacyjnymi!

Powiązane wyszukiwania:

 • potwierdzenie spłaty zadłużenia wzór
 • wzór oświadczenia o spłacie zobowiązania
 • oświadczenie o spłacie długu wzór
 • oświadczenie o spłacie długu druk

Art. 462. KC Pokwitowanie dla dłużnika

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Podstawa prawna:

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór [POBIERZ]”
 1. Dziękuję za wzór oświadczenia o spłacie zobowiązania Pani Janinko! serdecznie pozdrawiam!

 2. Czy pismo do komornika o spłacie zadłużenia mam wysłać listem zwykłym czy poleconym? ma to jakieś znaczenie? dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Alicja.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Ala, pismo zawsze należy wysyłać listem poleconym, masz wtedy dowód na to, że wysłanie pisma miało miejsce i możesz to udowodnić.

Comments are closed.