Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania WZÓR

Jak napisać oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania? umowa najmu okazjonalnego w szczególny sposób chroni prawa wynajmującego mieszkanie. Przede wszystkim znacząco ułatwia ewentualną eksmisję najemcy, który nie chce opróżnić  lokalu w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy.

Aby najem okazjonalny faktycznie został objęty innymi przepisami niż najem zwykły, do zawartej umowy należy dołączyć niezbędne oświadczenia, w tym między innymi oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu zastępczym (po ewentualnej eksmisji).

Wstęp

oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-o-zapewnieniu-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-docCo warto wiedzieć na temat tego załącznika do umowy najmu okazjonalnego? aby oświadczenie to było sporządzone zgodnie z prawem, powinno zawierać minimum niezbędnych elementów, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania wzór

oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-o-zapewnieniu-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania wzór

Umowa najmu okazjonalnego a oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania

waznePrzy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego obie strony najmu muszą spełnić znacznie więcej formalności, niż przy zawieraniu umowy najmu zwykłego. Przede wszystkim umowa tego typu musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Należy także bezwzględnie zgłosić umowę najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego celem rozliczenia podatku od przychodów z tytułu najmu. Poza tym niezbędne jest również uzupełnienie dokumentu załącznikami w formie oświadczeń.

waznePierwsze takie pismo to oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w którym osoba ta zobowiązuje się opróżnić i wydać mieszkanie właścicielowi w wyznaczonym przez niego terminie.

Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego, a w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu, wynajmujący może wykorzystać takie oświadczenie, aby znacząco przyspieszyć faktyczną eksmisję lokatora, poprzez nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności.

wazneDrugi niezbędny dokument, który niejako uzupełnia pierwszy załącznik, to oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu, sporządzone i podpisane przez osobę posiadającą tytuł prawny do danej nieruchomości.

 

Czym jest oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania?

wazneOświadczenie właściciela lokalu o zamieszkaniu to kolejna forma zabezpieczenia interesów wynajmującego nieruchomość. Pismo dotyczy mieszkania zastępczego, do którego najemca będzie mógł przeprowadzić się na wypadek ewentualnej eksmisji.

Dzięki takiemu oświadczeniu proces eksmisyjny przebiega znacznie sprawniej, a właściciel nieruchomości może szybciej doprowadzić do opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu.

Oświadczenie o zamieszkaniu powinna sporządzić osoba posiadająca tytuł prawny do danego mieszkania.

Warto zauważyć tutaj, że tytuł prawny do zamieszkania w lokalu mogą mieć także najemcy, dlatego wynajmujący powinien zachować czujność i upewnić się, że dokument podpisał właściciel nieruchomości.

Co zawiera oświadczenie właściciela lokalu potwierdzającego zamieszkiwanie w tym lokalu?

wazneOświadczenie o miejscu zamieszkania powinno zawierać:

  • określenie adresu lokalu, do którego najemca może przeprowadzić się w przypadku zakończenia stosunku najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie właściciela tego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w mieszkaniu, do którego posiada tytuł prawny, na wypadek ustania stosunku najmu okazjonalnego,
  • datę, miejsce i podpis oświadczającego.

Dokument jest więc oświadczeniem, w którym właściciel lokalu wyraża zgodę na przeniesienie się i zamieszkanie w jego mieszkaniu najemcy, a także osób, które z nim zamieszkują w przypadku zakończenia stosunku najmu okazjonalnego – wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy.

Pismo wskazuje także w sposób dokładny adres tegoż lokalu. Stanowi ono uzupełnienie i potwierdzenie ostatniego niezbędnego załącznika do umowy najmu okazjonalnego, czyli oświadczenia najemcy o wskazaniu innego lokalu, do którego będzie mógł się przeprowadzić w przypadku ustania stosunku najmu.

 

Warto przypomnieć, że najemca jest zobligowany do dostarczenia takiego oświadczenia, a jeśli utraci możliwość zamieszkania w lokalu, który wskazał, musi w terminie 21 dni – licząc od daty, kiedy dowiedział się o takim fakcie – wskazać inny lokal zastępczy poprzez sporządzenie kolejnego oświadczenia i dołączyć do niego także oświadczenie właściciela tego lokalu, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie w nim najemcy.

Kto powinien podpisać oświadczenie o zapewnieniu miejsca zamieszkania?

waznePrzepisy nie precyzują, czy oświadczenie o zapewnieniu miejsca zamieszkania może podpisać jedynie właściciel lokalu. Ma to być jednak osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu, co oznacza, że również najemca posiadający umowę najmu może sporządzić i podpisać takie oświadczenie.

Wynajmujący, który chce upewnić się, że w przypadku ewentualnej eksmisji najemca będzie dysponował lokalem zastępczym, powinien zweryfikować prawdziwość oświadczenia o zapewnieniu miejsca zamieszkania, prosząc o podanie w nim numeru księgi wieczystej nieruchomości.

Sprawdzenie takich informacji pozwoli upewnić się, czy wynajmujący ma do czynienia z pismem wystawionym przez faktycznego właściciela lokalu.

Poza tym ustawa regulująca warunki zawierania umowy najmu okazjonalnego uprawnia właściciela do żądania od najemcy oświadczenia o zapewnieniu miejsca zamieszkania z podpisem notarialnie poświadczonym, co stanowi jeszcze lepszą gwarancję prawdziwości dokumentu.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania WZÓR”
  1. Chcę dopytać o ten zwrot: “Oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym” czyli jeśli jestem najemcą, a więc władam lokalem mieszkalnym, to także mogę podpisać takie oświadczenie? nie muszę być faktycznym właścicielem takiego mieszkania? proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe!

    1. Grzegorz Szwaciński

      Witaj Tereso! zgadza się, jako najemca także możesz wystosować oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym, nie ma tutaj żadnych przeszkód!

Comments are closed.