Umowa najmu okazjonalnego ZAŁĄCZNIKI

Forum prawneKategoria: Wzór pismaUmowa najmu okazjonalnego ZAŁĄCZNIKI
Majka Pilarska zapytał 3 lata temu

Witam, jakie załączniki do umowy najmu okazjonalnego są potrzebne? wzór umowy najmu okazjonalnego mam, potrzebuję teraz wzory załączników, które zwykle do takiej umowy się dodaje, bardzo proszę o szybką pomoc, bo mam najemcę który chce wynająć mieszkanie, brak mi tylko załączników. Bardzo proszę o pomoc jak się do tego zabrać…

8 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jakie załączniki trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego? koniecznie do umowy najmu dołączyć należy 2 załączniki:

 1. Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu
 2. Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji
 3. Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania

…wzory powyższych pism pobierzesz poniżej:

oswiadczenie-najemcy-ze-wskazaniem-przez-niego-innego-lokalu-wzor

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu – wzór


oswiadczenie-najemcy-o-poddaniu-sie-egzekucji-wzor-pdf-doc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji wzór

Czym jest najem okazjonalny? jest to szczególna forma najmu, która została wprowadzona do życia ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610), która stanowi dużą ochroną dla właściciela lokalu w przypadku oszukujących najemców.

Czym różni się najem okazjonalny od innych rodzajów najmu? najem okazjonalny gwarantuje wynajmującemu (właściciel nieruchomości) ochronę prawną w sytuacji w której najemca nie płaci za czynsz i nie chce opuścić lokalu, nawet gdy doszło do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.

Warto jednak dodać, że wprowadzona w 2009 roku ustawa ogranicza stosowanie umowy najmu okazjonalnego tylko do lokali, które służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak się zatem domyślasz, umowy najmu okazjonalnego nie można zawrzeć przy wynajmie lokalu usługowego. Co więcej, taka umowa koniecznie powinna zostać podpisana na czas określony, lecz nie dłużej niż na maksymalnie na 10 lat.

UWAGA: Właściciel mieszkania lub domu wynajmujący lokal zobowiązany jest, aby zgłosić umowę najmu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

wzor-zgloszenia-najmu-do-urzedu-skarbowego-pdf-doc-druk

Wzór zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania wygaśnie albo po upływie czasu, na jaki została zawarta, albo ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Umowę najmu okazjonalnego można przedterminowo wypowiedzieć na warunkach określonych w samej umowie najmu, albo nie później niż na jeden miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego przedwcześnie:

 1. Gdy najemca korzysta z lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Gdy najemca ma długi czynszowe lub długi za opłaty za używanie lokalu (muszą to być co najmniej 3 pełne okresy płatności, a więc np. 3 miesiące).
 3. Gdy najemca bez wiedzy i zgody wynajmującego wynajął, podnajął lub oddał w używanie lokal osobom trzecim.

Jeżeli najemca nie chce opuścić mieszkania, właściciel lokalu powinien dostarczyć najemcy pisemne żądanie opróżnienia lokalu złożone na piśmie z podpisem właściciela urzędowo poświadczonym, wzór takiego żądania pobierzesz poniżej:

zadanie-oproznienia-lokalu-mieszkalnego-wzor-pdf-doc

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

W treści takiego żądania wynajmujący lokal powinien wezwać najemcę do jego opuszczenia i dać mu termin nie krótszy niż 7 dni, w ciągu którego najemca powinien opróżnić lokal.

Jeśli najemca dalej nie opuścił mieszkania w wyznaczonym terminie, wynajmujący ma prawo i powinien złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji.

Od tego momentu komornik może rozpocząć procedurę eksmisji najemcy z lokalu.

Podobne wzory pism:

Teresa Wertych odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry! jak napisać oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu? po co w ogóle trzeba takie oświadczenie dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Tereso, oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu i oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji to dwa najważniejsze dokumenty, które będą chronić Pani prawa w przypadku gdy najemca na przykład przestanie płacić czynsz i dodatkowo nie będzie chciał opróżnić mieszkania. Dysponując takimi oświadczeniami, będzie Pani mogła bardzo szybko rozpocząć eksmisję niepłacącego najemcy z mieszkania. Wystarczy wtedy jedynie udać się do sądu i uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie wszcząć u komornika eksmisję najemcy z mieszkania. Gotowe do pobrania wzory oświadczeń pobierze Pani poniżej:

oswiadczenie-najemcy-ze-wskazaniem-przez-niego-innego-lokalu-wzor

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu – wzór


oswiadczenie-najemcy-o-poddaniu-sie-egzekucji-wzor-pdf-doc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji wzór

Borys D. odpowiedział 3 lata temu

Witam, wynająłem mieszkanie mężczyźnie (najem okazjonalny). Dysponuję oczywiście oświadczeniem najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu a także oświadczeniem najemcy o poddaniu się egzekucji. Najemca nie płaci 3 miesiąc za najem i pomimo pisemnego wezwania najemcy do zapłaty czynszu, najemca nie wpłacił ani złotówki. Z tego co wiem, nadal pracuje tam gdzie pracował zatem środki pieniężne dostaje. Jakie kroki powinienem wykonać by eksmitować najemcę z mieszkania? mam iść do sądu tak? a później do komornika? może Pani krok po kroku pokierować mnie co mam dalej robić, by pozbyć się najemcy z mieszkania?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli doszło do złamania postanowień umowy najmu lokalu mieszkalnego, należy przesłać lokatorowi informację o rozwiązaniu umowy ze zobowiązaniem do jego opuszczenia.

Po upływie kilku kolejnych dni – jeśli strony nie dojdą do porozumienia (dług nie zostanie spłacony a umowa najmu wznowiona) właściciel powinien doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu.

Dokument ten należy sporządzić na piśmie i opatrzyć urzędowo poświadczonym podpisem właściciela – podpis notarialnie poświadczony.

W treści żądania opróżnienia lokalu zważyć należy:

 • dane stron
 • określenie umowy najmu okazjonalnego lokalu
 • przyczyny ustania umowy najmu
 • termin opuszczenia mieszkania – nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy.

Po bezskutecznym upływie terminu do opróżnienia lokalu właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu.

Załącznikiem do wniosku jest:

 • żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem doręczenia
 • potwierdzenie zgłoszenia naczelnikowi US faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego
 • dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela.

Po otrzymaniu klauzuli można zlecić komornikowi przeprowadzenie eksmisji.

Ludwik odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry! Oświadczenie do umowy najmu okazjonalnego wzór potrzebuję!

Kostek odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie. Mam pytanie do Pani. Jakie dokumenty ma przygotować osoba zapewniająca mi zamieszkanie? Chodzi mi o oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu. Wystarczy dokument o własności działki, czy musi być o własności domu? Ewentualnie czy może być dokument o wydaniu numeru domu? Pozdrawiam i czekam na pilną odpowiedź.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

z podanych informacji wysnułam domniemanie, że chodzi o najem okazjonalny i przygotowanie jednego z trzech obowiązkowych załączników do umowy najmu, czyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu po ustaniu umowy najmu.

Otóż przedmiotowe oświadczenie powinno zostać przygotowane na piśmie, a jeśli wymaga tego wynajmujący, oświadczenie powinno zostać podpisane w obecności notariusza.

W treści oświadczenia właściciel mieszkania/domu powinien w sposób właściwy określić jego położenie z wymienieniem dokładnego położenia i numerów ewidencyjnych. Natomiast aby dać wynajmującemu możliwość weryfikacji prawa własności do nieruchomości w treści oświadczenia warto zawrzeć numer księgi wieczystej i dane sądu, który księgę prowadzi.

Przenosząc powyższe na grunt Twojego pytania, mogę napisać, że najbardziej rzetelnym dokumentem potwierdzającym prawo własności do mieszkania/domu będzie odpis z księgi wieczystej.

Jeśli właściciel nieruchomości nie ma odpisu/wyciągu/kserokopii z KW w oświadczeniu może wpisać jedynie numer księgi, dając wynajmującemu możliwość przejrzenia elektronicznej księgi wieczystej.

W tym miejscu wyjaśnię, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi tzw. elektroniczne księgi wieczyste, dlatego logując się na stronie https://ekw.ms.gov.pl/, można przejrzeć dowolną księgę wieczystą (znając jej numer).

Podsumowując: Wynajmujący powinien uzyskać pewność co do ważności i prawdziwości złożonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu i tylko Księga Wieczysta może potwierdzić, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo własności do wskazanej nieruchomości. Dlatego zawierając umowę najmu, zawsze warto pytać o numer księgi wieczystej, celem przeprowadzenia jej weryfikacji.