Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Zarówno służebność mieszkania, służebność drogi koniecznej jak i inne służebności osobiste mogą zostać rozwiązane, jeśli przemawiają za tym okoliczności danej sprawy. Najczęstszym powodem unieważnienia prawa dożywocia jest spór pomiędzy stronami umowy. Niemniej tak samo często potrzeba zniesienia służebności mieszkania wynika z chęci sprzedaży nieruchomości.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przykladSprawdź jak szybko i tanio wykreślić np. z księgi wieczystej służebność mieszkania bądź inną służebność i pobierz fachowo przygotowany przez nas wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności, które znajduje się poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

Zniesienie służebności mieszkania, czy jest możliwe?

Służebność mieszkania to obciążenie, które najczęściej idzie w parze z umową darowizny nieruchomości. Darczyńca, by zabezpieczyć swój przyszły byt – wyzbywając się przy tym prawa własności do nieruchomości, w akcie notarialnym zastrzega sobie możliwość korzystania z wyszczególnionych części mieszkania.

Z czasem jednak mogą pojawić się okoliczności, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają dalsze wykonywanie służebności. Wówczas można starać się o zniesienie służebności.

Zniesienie służebności osobistej – krok po kroku

Jeśli pomiędzy stronami umowy darowizny istnieje zgoda, dla unieważnienia służebności wystarczy udać się do wybranej kancelarii notarialnej, by tam przed notariuszem złożyć odpowiednie oświadczenie.

Notariusz może:

  • przyjąć pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości
  • sporządzić akt notarialny, który zawiera wniosek o wykreślenie służebności z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości
  • przyjąć oświadczenie o zrzeczeniu się służebności w akcie notarialnym kupna-sprzedaży mieszkania.

Natomiast w sytuacji, gdy pomiędzy stronami umowy darowizny nie ma zgody, dożywotka może zostać zdjęta decyzją sądu. Postępowanie sądowe o zniesienie służebności mieszkania inicjuje wniosek właściciela nieruchomości (obdarowanego).

Przedmiotowy wniosek może zostać złożony w każdym czasie, jednakże korzystne orzeczenie zostanie wydane wyłącznie, gdy sąd dojdzie do przekonania, że miała miejsca zmiana okoliczności lub ustali, że służebność utraciła dla nieruchomości wszelkie znaczenie (służebność drogi koniecznej, przesyłu itp.).

 

Wyjaśnić należy, że zniesienie służebności może nastąpić w zamian za wypłatę darczyńcy odpowiedniej renty. Takie sytuacje w praktyce wiążą się przede wszystkim z niewłaściwym postępowaniem uprawnionego ze służebności – zakłócanie spokoju rodziny, miru domowego, pijaństwo, kłótliwość.

Dodam, że prawo do domagania się unieważnienia służebności nie przedawnia się, dlatego wniosek do sądu w tym zakresie może być złożony nawet wiele lat po sporządzeniu aktu darowizny.

Jak wykreślić służebność z księgi wieczystej?

Zrzeczenie się służebności nie będzie miało znaczenia, jeśli służebność nie zostanie wykreślona z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Z uwagi na powyższe

składając oświadczenie o zrzeczeniu się służebności z podpisem notarialnie potwierdzonym, należy zadbać, by notariusz przesył do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wykreślenie unieważnionej dożywotki.

Natomiast wybierając formę aktu notarialnego – opcję nieco droższą, można mieć pewność, że wykreślenie służebności z księgi wieczystej odbędzie się jakby z urzędu. Obowiązkiem notariusza jest bowiem przesłanie do ksiąg wieczystych sporządzonego odpisu aktu notarialnego.

Jeśli wygaśnięcie służebności nastąpiło na mocy orzeczenia sądu cywilnego, wówczas wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej powinien złożyć sam zainteresowany, załączając odpis orzeczenia.

Zaś w sytuacji wygaśnięcia służebności osobistej na skutek śmierci uprawnionego ze służebności wnioskodawca do wniosku załączyć powinien akt zgonu tej osoby.

 

W tym miejscu wyjaśnić należy, że służebność osobista wygasa samoistnie wraz ze śmiercią uprawnionego do służebności. Może dojść również do wygaśnięcia służebności na skutek jej niewykonywania przez okres minimum 10 lat.

W tym przypadku jednak należy uzyskać sądowe potwierdzenie wygaśnięcia służebności na skutek bierności uprawnionego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze