Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR pdf doc

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR pdf doc
Janina G. zapytał 2 lata temu

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? dokładnie chodzi o oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości (służebność mieszkania). Fragment z Państwa artykułu:

Darczyńca, by zabezpieczyć swój przyszły byt – wyzbywając się przy tym prawa własności do nieruchomości, w akcie notarialnym zastrzega sobie możliwość korzystania z wyszczególnionych części mieszkania.

Tak też było w naszym przypadku, podarowałam mieszkanie w darowiźnie córce w zamian za utrzymanie i mieszkanie razem z córką i jej rodziną w tym mieszkaniu aż do mojej śmierci. Sytuacja nieco się zmieniła i nie muszę już mieszkać z córką, dlatego chcę zrzec się służebności. Jak to zrobić i jak napisać oświadczenie?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

na wstępie wyjaśnię, że o oświadczeniu o zrzeczeniu się ograniczonych praw rzeczowych traktuje art. 246 ustawy kodeks cywilny, zgodnie z którym jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Jak można zauważyć, kodeks cywilny nie zastrzega szczególnej formy oświadczenia o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego. Przyjąć więc można, że wola zrzekającego się może być więc wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.

Niemniej jeśli ograniczone prawo rzeczowe zostało ustanowione na nieruchomości – jak to ma miejsce w Państwa przypadku, należy starać się o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Z uwagi na powyższe oświadczenie o zrzeczeniu się służebności musi zostać podpisane przed notariuszem.

Natomiast samo pismo z oświadczeniem może zostać przygotowane wcześniej przez składającego oświadczenie, osobę mu bliską lub prawnika. Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności zamieszczam poniżej:

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

Pan napisał jednak do nas, dlatego czuje się zobowiązana, by wyjaśnić, że pismo o zrzeczeniu się służebności, powinno zawierać oświadczenie, że uprawniony zrzeka się przysługujących mu służebności.

Dodam, że dokładny zakres służebności należy „przepisać” z aktu notarialnego darowizny mieszkania lub księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Następnie należy podać dokładne oznaczenie nieruchomości oraz aktu notarialnego, na mocy którego doszło do ustanowienia służebności (w tym przypadku również należy posłużyć się danymi z aktu). Nie można również zapomnieć o dacie, od której ustaje służebność np. data sporządzenia oświadczenia.

Tak przygotowane oświadczenie należy podpisać, jednakże dopiero w obecności notariusza. Dodam, że najlepiej będzie jeśli dokument zostanie sporządzony w co najmniej dwóch egzemplarzach. Jego odpis bowiem należy dołączyć do wniosku o wykreślenie służebności z księgi wieczystej.

Podobne: