Wniosek o wykreślenie służebności WZÓR

Jak napisać wniosek o wykreślenie służebności? Zarówno nieruchomość gruntowa jak i mieszkaniowa może zostać obciążona służebnością. Korzystanie z nieruchomości ze służebnością jest jednak uciążliwe. Może również utrudnić jej zbycie. W razie zmiany okoliczności lub w razie zajścia potrzeby można starać się znieść służebność.

Wprowadzenie

wniosek-o-wykreslenie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przykladSprawdź jak wykreślić służebność z księgi wieczystej. Dowiedź się również, jak wypełnić wniosek KW-WPIS i jaką uiścić opłatę sądową. Co ważne: dla ułatwienia Ci wypełnienia wniosku przygotowaliśmy gotowy wzór, na którym możesz się wzorować, aby nie popełnić błędu, wzór wypełnienia pobierzesz poniżej:

Wniosek o wykreślenie służebności wzór

wniosek-o-wykreslenie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wykreślenie służebności wzór

Jak wykreślić prawo dożywocia z księgi wieczystej nieruchomości?

Do najczęstszych obciążeń na nieruchomości należą służebności mieszkania, czyli tzw. dożywotka oraz służebność drogi koniecznej i przesyłu.

Każda z wyżej wymienionych służebności może zostać wykreślona z księgi wieczystej na mocy porozumienia stron – jeśli pomiędzy uprawnionym ze służebności a zobowiązanym, czyli wcześniej obdarowanych istnieje zgoda – wystarczy, że przed notariuszem zostanie złożone odpowiednie oświadczenie.

Zrzeczenie się służebności osobistej/mieszkania może nastąpić w dwóch formach:

  • oświadczenie złożone na piśmie i podpisane w obecności notariusza
  • oświadczenie wpisane przez notariusza w treść aktu notarialnego.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że akt notarialny zrzeczenia się służebności zgodnie z założeniem ustawodawcy zawierać powinien wniosek do ksiąg wieczystych.

W tym przypadku więc zainteresowany wyczyszczeniem księgi wieczystej nie musi składać osobnego wniosku do sądu wieczystoksięgowego, bowiem jest to obowiązek notariusza.

Natomiast składając oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, należy zlecić notariuszowi złożenie do sądu osobnego wniosku.

W każdym razie wykreślenie prawa dożywocie z księgi wieczystej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

 

Jak przeprowadzić wykreślenie służebności z księgi wieczystej?

Jak już wyżej wskazałam – jeśli zainteresowany nie posługuje się aktem notarialnym zrzeczenia się służebności, dla wykreślenia służebności z księgi wieczystej właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek należy przygotować na formularzu urzędowym udostępnionym przez Ministra Sprawiedliwości pod nazwą KW-WPIS. Formularz wniosku powinien być dostępny w każdym wydziale ksiąg wieczystych, a także na stronie internetowej sądu.

Prawidłowo wypełniony, podpisany i opłacony wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości.

Wpis o służebności powinien zostać wykreślony przez sąd na przestrzeni kilku-kilkunastu tygodni. Jednak trzeba wiedzieć, że w dużych miastach rozpoznanie spraw wieczystoksięgowych trwa nawet kilkanaście miesięcy.

W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się wniosek o przyspieszenie postępowanie.

 

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie służebności?

Wniosek KW-WPIS dotyczący wykreślenia służebności może wydać się skomplikowany osobom nieobytym w sprawach prawniczych. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowania wniosku warto zapoznać się z pouczeniem, które znajduje się nad każdą rubryką.

Warto również pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku o wykreślenie służebności, który zawiera wypełnione już rubryki oraz wskazuje te, które należy pozostawić puste.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument z adresem i numerem PESEL wnioskodawcy i uczestników
  • zawierające numer księgi wieczystej danej nieruchomości
  • potwierdzające treść żądania o wykreślenie służebności.

W tym miejscu wyjaśnię, że o ile przy zrzeczeniu się służebności załącznikiem będzie oświadczenie uprawnionego ze służebności, to obciążenie na nieruchomości może wygasnąć z mocy prawa na skutek śmierci i wówczas załącznikiem do wniosku będzie odpis skrócony aktu zgonu.

Dodatkowo żądać można wykreślenia służebności na podstawie orzeczenia sądu i wówczas załącznikiem do wniosku będzie odpis postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Wniosek o wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku wraz z innym załącznikami – oświadczeniem, aktem notarialnym, orzeczeniem sądu, odpisem aktu zgonu itp.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Wniosek o wykreślenie służebności WZÓR”
  1. Marianna Nowak

    Ja potrzebuję przykład wypełnienia wniosku o wykreślenie służebności osobistej mieszkania z księgi wieczystej, czy ten wasz wzór będzie odpowiedni dla mnie?

Comments are closed.