Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia

Jak powinna wyglądać umowa służebności drogi? Nabywając nieruchomość gruntową, warto sprawdzić, czy ma ona odpowiedni dostęp do drogi publicznej, inaczej istnieje ryzyko, że użytkowanie nieruchomości może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe.

Wstęp

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-doc-przykladZdarzają się jednak sytuacje, że na skutek zmian pogody lub zbyt dużej ingerencji człowieka wcześniej wytoczone drogi stają się nieprzejezdne. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się ustanowienie służebności drogi koniecznej na podstawie umowy służebności, której wzór pobierzesz poniżej:

Umowa służebności drogi wzór

Na czym polega umowa służebności drogi?

W myśl regule przewidzianej w art. 145 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich może żądać ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Służebność ta polega przede wszystkim na uzyskaniu prawa dojazdu lub przechodu przez posesję sąsiada do nieruchomości, lub przynależnej do niej budynków, a także parkowania na terenie działki sąsiada.

W przeszłości służebności pozwalały również na przeprowadzanie bydła przez działki sąsiadów i korzystania z ich studni.

Jak ustanowić służebność drogi?

Służebności gruntowe mogą powstać:

  • na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążonej i uprawnionej
  • na mocy decyzji administracyjnej
  • na mocy orzeczenia sądu/ugody sądowej
  • na podstawie orzeczenia stwierdzającego zasiedzenie służebności.

Jednakże, jak wskazałam na wstępie najszybszą, najtańszą i najbardziej wygodną formą jest umowa służebności drogi.

Ta dla swej ważności powinna zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego, na podstawie którego sąd wieczystoksięgowy dokona właściwego wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej.

 

Ile kosztuje ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Wniosek sądowy o ustanowienie służebności podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Niestety nie jest jedyny koszt po stronie wnioskodawcy, bowiem w większości spraw powoływani są biegli sądowi celem wytyczenia przebiegu drogi koniecznej – przyjęcia najlepszego wariantu przy uwzględnieniu m.in. długości i szerokości drogi oraz biegli do wycenienia wartości służebności.

Powyższe powoduje powstanie znacznych kosztów sięgających od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Natomiast umowa służebności drogi zawarta przed notariuszem może okazać się znacznie tańsza. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości nieruchomości. Dla przykładu:

  • przy nieruchomości o wartości poniżej 3 000 zł wynagrodzenie notariusza wyniesie 100 zł,
  • przy wartości nieruchomości od 60 000 zł do 1 000 000 zł taksa notarialna wyniesie 1 010 zł plus 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Do taksy notarialnej doliczyć należy koszt odpisów aktu notarialnego, podatek VAT oraz opłatę sądową od wniosku o wpis służebności gruntowej do księgi wieczystej w kwocie 100 zł.

 

Ile wynosi wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej?

W umowie o ustanowienie służebności drogi koniecznej strony mogą ustanowić wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej. Właściciel nieruchomości obciążonej może jednak zrzec się wynagrodzenia, wówczas mamy do czynienia z nieodpłatną służebnością.

W obu przypadkach służebność obciążona jest podatkiem.

Natomiast samo wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości drogą konieczną może być płatne jednorazowo lub ratalnie. Żaden przepis nie określa wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Przyjmuje się jednak, że powinno one być zgodnie z cenami rynkowymi dostępu do drogi publicznej.

Trzeba dodać, że ustanowienie służebności drogi może wiązać się z wyższym wynagrodzeniem, jeśli jej wytyczenie wiąże się ze zmianami w stanie faktycznym nieruchomości obciążonej – usytuowanie, zagospodarowanie, sposób wykorzystania.

 

Wygaśnięcie służebności

Każda umowa o służebność może zostać rozwiązana na mocy umowy stron. Dodatkowo droga służebna może stracić wartość dla właściciela i posiadacza/użytkowników nieruchomości władnącej.

W takim wypadku służebność wygasa z mocy prawa na skutek jej niewykonywania przez lat 10. Wygaśnięcie służebności, dla jej wykreślenia z księgi wieczystej należy jednak potwierdzić stosownym orzeczeniem sądu lub umową zawartą pomiędzy właścicielami obu nieruchomości.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze