Wniosek o drogę dojazdową WZÓR

Jak napisać wniosek o drogę dojazdową? brak utwardzonej drogi dojazdowej to duży problem, zwłaszcza dla mieszkańców nowo powstałych osiedli. Jeśli jedyna droga prowadząca do posesji to droga ziemna, bardzo często staje się ona zupełnie nieprzejezdna po roztopach lub długotrwałym deszczu. Ziemia i piasek mogą być wymywane, a wtedy w nawierzchni stworzą się dziury i koleiny, które mogą doprowadzić nawet do uszkodzenia pojazdu.

Wstęp

wniosek-o-droge-dojazdowa-wzor-pdf-docW sprawie utwardzenia nawierzchni warto sporządzić wniosek o drogę dojazdową, który kieruje się do zarządcy tej drogi. Natomiast w celu wytyczenia nowej drogi dojazdowej (takiej, której w ogóle nie ma) należy złożyć pismo do gminy w sprawie drogi. Jak je napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o drogę dojazdową wzór

Kto odpowiada za budowę nowej drogi dojazdowej?

Podanie o zrobienie drogi dojazdowej składa się do gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w zakresie dróg gminnych należy do zadań własnych gminy. 

Gmina może realizować te ustawowe obowiązki, podejmując najpierw uchwały, w ramach których przeznacza określone tereny na budowę dróg w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a później pozyskuje te tereny, aby móc wybudować drogę.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, gmina samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym także o konieczności budowy określonych dróg. Oznacza to, że gmina nie ma obowiązku budowania drogi w miejscu preferowanym przez mieszkańców.

Jeśli jednak jest to odpowiednio uzasadniona inwestycja i gmina dysponuje środkami na taki cel, powinna uwzględnić wniosek właściciela posesji, który nie może dojechać do swojej działki.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku, kiedy droga dojazdowa to droga wewnętrzna, należąca do osób prywatnych. Wtedy budowa czy przebudowa drogi to obowiązek zarządcy terenu lub jego właściciela. Do niego należy także obowiązek sfinansowania takiej inwestycji. 

Jak wnioskować o utwardzenie drogi dojazdowej?

Właściciele działek na nowych osiedlach mieszkaniowych często szukają odpowiedzi na pytanie: „jak załatwić drogę dojazdową do działki?”. W pierwszej kolejności należy ustalić więc, kto jest zarządcą danego terenu, a dopiero później wystąpić do niego ze stosownym pismem. 

Kiedy problemem jest droga ziemna, wymywana przez deszcze, nawierzchnię trzeba utwardzić, co można wykonać za pomocą gruzu, żwiru, asfaltu czy kostki, przy czym dwa ostatnie rozwiązania są najbardziej kosztowne.

Jeśli droga dojazdowa jest drogą prywatną – współwłasnością mieszkańców osiedla – to ich obowiązkiem jest przeprowadzenie takiej inwestycji z własnych środków. Jeżeli jednak mamy do czynienia z drogą publiczną, zaliczaną w tym przypadku do dróg gminnych, z prośbą o utwardzenie drogi dojazdowej można wystąpić do gminy. 

 

Jak napisać pismo do gminy o zrobienie drogi dojazdowej?

Wniosek w tej sprawie trzeba przede wszystkim odpowiednio uzasadnić, powołując się na zły stan techniczny nawierzchni, o który zarządca drogi powinien regularnie dbać.

Jeśli droga jest zalewana przez wodę opadową, tworzy się na niej nieprzejezdne błoto, jej powierzchnia jest pełna kolein i dziur, należy podkreślić, iż taki stan nawierzchni może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, a nawet do nieszczęśliwego wypadku. Brak drogi dojazdowej często wyklucza zarówno możliwość przejazdu samochodem, jak i pieszego dotarcia do posesji.

Może wiązać się również z brakiem możliwości dotarcia do poszczególnych działek przez służby ratunkowe, pojazdy odbierające nieczystości i śmieci, czy chociażby pojazdy dostawcze (kurier, listonosz). 

Wypełniając wzór wniosku o drogę dojazdową, mieszkańcy osiedla mogą zaproponować gminie rozwiązanie problemu, czyli sposób utwardzenia nawierzchni, ale warto pamiętać, że gmina nie jest w tym zakresie zobowiązana do uwzględnienia takiej propozycji.

Poza tym ma też pełne prawo odmówić realizacji inwestycji, jeśli nie posiada na nią środków w swoim budżecie. W takim przypadku mieszkańcy mogą zaproponować gminie współfinansowanie kosztów budowy drogi. 

 

Co powinien zawierać wniosek o budowę/utwardzenie drogi dojazdowej?

We wniosku kierowanym do zarządcy drogi w sprawie utwardzenia nawierzchni, czy też wytyczenia i budowy nowej drogi dojazdowej nie może zabraknąć:

  • daty i miejsca sporządzenia pisma,
  • danych wnioskodawcy,
  • danych zarządcy drogi lub terenu, na którym ma powstać droga,
  • oznaczenia odcinka drogi lub działki, przez którą ma biec droga dojazdowa,
  • opisu sprawy, czyli prośby o budowę drogi lub o utwardzenie nawierzchni,
  • uzasadnienia wniosku,
  • podpisu wnioskodawcy. 

Jak zostało wspomniane, gmina nie ma obowiązku wytyczenia i budowy drogi w wybranym miejscu. Nie musi też utwardzać drogi dojazdowej, zgodnie z życzeniem mieszkańców osiedla. W interesie wnioskodawcy jest jednak zaproponowanie takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony.

Można więc zasugerować utwardzenie drogi tańszym materiałem lub zaproponować gminie pokrycie części kosztów ze środków prywatnych właścicieli działek położonych przy danym odcinku drogi. Pozwoli to uniknąć kierowania sprawy do sądu, a tym samym przyspieszy realizację inwestycji.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze