Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki WZÓR

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki? droga dojazdowa do działki bardzo często jest drogą ziemną, która bardzo szybko ulega zniszczeniu na skutek opadów deszczu i częstej eksploatacji.

Wstęp

wniosek-o-utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialki-wzor-pdf-docW zależności od tego, z jaką drogą mamy do czyniania – publiczną czy prywatną – w celu wnioskowania o jej utwardzenie, musimy złożyć odpowiednie pismo do zarządcy danego odcinka. Jego obowiązkiem jest bowiem dbanie o odpowiedni stan techniczny nawierzchni i na takie przepisy należy się powołać w piśmie.

Aby zatem ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o utwardzenie drogi dojazdowej do działki, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki wzór

wniosek-o-utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialki-wzor-pdf-doc

Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki WZÓR

Gdzie złożyć wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki?

utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialkiPodanie o utwardzenie drogi dojazdowej do działki należy złożyć do jej zarządcy, który według ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku odpowiada za utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, co obejmuje również okresowe kontrole stanu technicznego oraz podejmowanie działań interwencyjnych, których celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządca drogi może naprawić nawierzchnię, utwardzić ją, wyprofilować, wyremontować ubytki, bądź ograniczyć dopuszczalną na drodze prędkość tak, aby zagwarantować pojazdom bezpieczny przejazd. Organ odpowiedzialny za stan nawierzchni ma nawet prawo czasowo zamknąć dany odcinek i wskazać odpowiednie objazdy.

Jeśli chodzi o wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki, to takie pismo składane będzie albo do gminy, zarządzającej publicznymi drogami gminnymi, albo do osób prywatnych, jeśli droga dojazdowa jest własnością jednej lub kilku osób prywatnych.

Jak napisać podanie do gminy o utwardzenie drogi dojazdowej do działki?

utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialkiNajczęściej wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki składa się do gminy, będącej zarządcą danego odcinka drogi publicznej. Sporządzając taki dokument, musimy w pierwszej kolejności określić ulicę, o utwardzenie której wnioskujemy.

Jeśli problem dotyczy jedynie jej fragmentu, warto sprecyzować o jaki dokładnie odcinek nawierzchni chodzi. Można użyć w tym celu numerów posesji postawionych przy niej budynków.

Podanie o utwardzenie drogi dojazdowej do działki powinno zawierać także propozycję wybranego sposobu umocnienia nawierzchni. Chociaż nie są to dane obowiązkowe, to warto je zamieścić, ponieważ sugerując konkretne rozwiązanie, zagwarantujemy gminie brak dodatkowych roszczeń w tym zakresie.

 

Należy mieć bowiem na uwadze, że gmina może nie dysponować odpowiednią ilością środków finansowych, aby utwardzić drogę mieszanką asfaltową czy kostką brukową.

Jeśli wnioskodawcy zależy na tym, aby podanie o zrobienie drogi dojazdowej do działki zostało rozpatrzone pozytywnie i skutkowało szybką realizacją inwestycji, powinien zaproponować utwardzenie nawierzchni na przykład kruszywem, bądź gruzem, czyli jedną z tańszych technologii remontu.

Ostatecznie, to jednak zarządca drogi decyduje o sposobie jej wyremontowania.

Co jeszcze powinien zawierać wniosek o drogę dojazdową do działki?

Na etapie składania podania o utwardzenie nawierzchni, warto poprosić gminę o ograniczenie zmian wysokościowych nawierzchni, czyli o tak zwaną niweletę drogi w miejscach zjazdów.

Zbyt wysoko wylany asfalt czy kostka brukowa wymuszają bowiem przebudowę zjazdów z posesji – w przeciwnym razie może dojść do zalegania wody deszczowej na połączeniu drogi i zjazdu.

Jak zmusić gminę do utwardzenia drogi dojazdowej do działki?

utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialkiJak wyegzekwować utwardzenie drogi do działki? Jeśli wypełniony wzór wniosku o utwardzenie drogi dojazdowej do działki nie będzie skuteczny, wnioskodawca może wystąpić na drogę sądową.

Warto pamiętać jednak, że pomimo nałożenia na gminę obowiązku utwardzenia drogi, sąd często nie podaje terminu takiej inwestycji, bądź wyznacza termin bardzo odległy. W takich przypadkach lepszym rozwiązaniem może okazać się współpraca z gminą, czyli zaproponowanie jej współfinansowania inwestycji przez inwestorów prywatnych.

Jeśli zainteresowanych mieszkańców osiedla jest wielu, koszty budowy lub utwardzenia drogi rozkładają się na bardziej przystępne kwoty.

Innym rozwiązaniem może być również podział kosztów w odniesieniu do poszczególnych elementów drogi – gmina może sfinansować na przykład jezdnię, a zjazdy do posesji opłaci każdy właściciel działki osobno.

 

Jak zwiększyć szanse na utwardzenie drogi dojazdowej do działki przez gminę?

utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialkiBudując nowy dom, inwestor liczy na równie nowoczesną i solidną drogę dojazdową do swojej posesji. Warto pamiętać jednak, że efektowna kostka czy trwały asfalt to kosztowne metody utwardzania nawierzchni.

Gmina może nie mieć środków na sfinansowanie takiej inwestycji. Często odpowiada na takie wnioski odmownie również ze względu na fakt, że otrzymuje wiele podobnych podań i nie jest w stanie pozwolić sobie na równie kosztowne remonty na kilku osiedlach.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc zaproponowanie gminie tańszej alternatywy, czyli wyprofilowania i wytłoczniowania drogi.

Istnieje duża szansa, że gmina przystanie na taką prośbę, bowiem wtedy niskim kosztem utwardzi nawierzchnię wielu dróg dojazdowych, a tym samym zadowoli większą liczbę mieszkańców.

Co prawda, nawierzchnia tego typu nie będzie tak wygodna i wytrzymała, jak droga asfaltowa, jednak jej stan z pewnością poprawi się i utrzyma w dobrej kondycji przez około 6 do 24 miesięcy.

Podsumowanie

Zwracając się z prośbą o utwardzenie drogi dojazdowej do działki, należy powołać się na stosowne przepisy, aby “przypomnieć” zarządcy drogi gminnej, że to na nim ciąży obowiązek utrzymania drogi w należytym stanie, umożliwiającym przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne.

Wniosek o remont drogi gminnej koniecznie należy sporządzić na piśmie, a dostarczyć go możesz na dwa sposoby:

  • osobiście,
  • listem poleconym.

Wniosek w sprawie utwardzenia drogi gminnej (drogi dojazdowej do działki), aby był skuteczny, powinien spełniać nie tylko wymogi formalne stawiane tego typu pismom, ale powinien też zawierać stosowne uzasadnienie.

Co więcej, jako załącznik do wniosku warto dołączyć zdjęcia, na których dobrze widać kiepski stan drogi gminnej/dojazdowej do posesji, bowiem takie podanie o remont drogi dojazdowej traktowane jest poważniej.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki WZÓR”
  1. “Utwardzenie drogi przez gminę wymaga uchwalenia kosztów robót w budżecie planowanym na kolejny rok”

    a jeśli mowa o przypadku jedynie miejscowego braku przejezdności, podajcie w piśmie konkretny odcinek drogi jaki chcecie aby utwardzono / odremontowano.

Comments are closed.