Wniosek o postawienie znaku drogowego WZÓR

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego? Nie ma wątpliwości co do tego, że znaki drogowe sprzyjają lepszej organizacji ruchu na drodze i poprawiają bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. By postawić znak w określonym miejscu, należy spełnić jednak szereg wymagań formalnych.

Wstęp

wniosek-o-postawienie-znaku-drogowego-wzor-pdf-docDo kogo zwrócić się o postawienie znaku drogowego i jak napisać stosowny wniosek? aby postawić znak drogowy, który wprowadzi lepszą organizację na danym odcinku drogi, należy sporządzić pismo spełniające wszystkie formalne wymagania, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o postawienie znaku drogowego wzór

wniosek-o-postawienie-znaku-drogowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o postawienie znaku drogowego wzór

Jakie przepisy decydują o stawianiu znaków drogowych?

Aby dowiedzieć się wszystkiego na temat znaków drogowych, należy sięgnąć do przepisów ujętych w dwóch aktach prawnych:

 • do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 • do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków (…) i warunków ich umieszczania na drogach.

W przepisach tych znajdziemy dokładne wymagania i inne szczegóły dotyczące usytuowania znaków drogowych. Zgodnie z nimi, nikt nie może samodzielnie decydować o ustawieniu znaku w wybranym przez siebie miejscu.

Aby znak znalazł się tam, gdzie według nas jest potrzebny, należy napisać wniosek o postawienie znaku drogowego, a następnie skierować go do właściwego urzędu, który zarządza ruchem drogowym na danym odcinku drogi.

Do kogo wystąpić z prośbą o ustawienie stanu drogowego?

Pisemna prośba o znak drogowy musi zostać skierowana do odpowiedniego podmiotu. Tutaj istotne jest określenie, kto jest zarządcą danego odcinka drogi:

 • w przypadku drogi gminnej i powiatowej będzie to starosta, a w obrębie miasta na prawach powiatu będzie to prezydent miasta,
 • w przypadku drogi wojewódzkiej będzie to marszałek województwa,
 • w przypadku autostrady i drogi ekspresowej będzie to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Co natomiast z drogami wewnętrznymi? W tym przypadku wniosek składa się do właściciela lub zarządcy terenu.

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?

Aby zwrócić się z pisemną prośbą do odpowiedniego urzędu, należy sporządzić pismo uwzględniające wszystkie niezbędne dane formalne. Można więc wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór wniosku o postawienie znaku drogowego, w którym wpisuje się m.in.:

 • datę i miejsce złożenia wniosku,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane urzędu,
 • treść wniosku z uwzględnieniem lokalizacji potrzebnego znaku i wyjaśnieniem powodów, dla których znak powinien zostać tam ustawiony, czyli z opisem problemu występującego na drodze, np.: “Zwracamy się z prośbą o postawienie znaków pionowych drogowych…” (np. znaku drogowego D-40).
 • podpisany wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie.

Wniosek o postawienie znaku zakazu parkowania czy ograniczenia prędkości nie powinien być anonimowy. Pismo bez danych osobowych wnioskodawcy może pozostać bez rozpatrzenia.

A jak napisać wniosek o lustro drogowe?

W tym przypadku wyjaśnienie prośby będzie niemal zawsze takie samo, ponieważ:

 • lustro ma poprawiać widoczność podczas włączania się do ruchu/skręcania z drogi podporządkowanej,
 • lustro ma zwiększać bezpieczeństwo na drodze,
 • konieczność montażu lustra spowodowana jest ograniczeniem widoczności spowodowanym przez: bliskość ostrego zakrętu, postawiony słup, rosnące drzewo, wysokie ogrodzenie, itp.

Jak wygląda procedura postawienia znaku drogowego?

Znaku drogowego nie można postawić przy drodze samodzielnie, nawet jeśli jest to droga prywatna. Najpierw należy zgłosić się z wnioskiem do organu zarządzającego ruchem na drodze. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, sprawą zajmą się oddelegowane do tego urzędu, na przykład zarząd dróg miejskich, który z kolei zleci to zadanie specjalnej firmie.

Postawienie znaku poprzedza przeprowadzenie konsultacji i zweryfikowanie zasadności wybranego znaku na danym odcinku drogi. Konieczne jest też sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających montaż.

Wniosek o zmianę organizacji ruchu może zgłosić jednak każda osoba, która posiada odpowiednie uzasadnienie dla takiej prośby.

Nieco inaczej wygląda sytuacja postawienia znaku drogowego na drodze prywatnej. Wtedy zasady ruchu ustala jej właściciel lub zarządca, na przykład na zamkniętym osiedlu.

Co ważne, również w tym przypadku stosuje się dokładnie te same znaki drogowe, co na drogach publicznych. To znaczy, że muszą one spełniać identyczne standardy wielkości czy kolorystyki.

Warto podkreślić, że jeśli wnioskodawca chce, aby policja lub straż miejska mogły egzekwować stosowanie się do takich znaków na drodze prywatnej, to należy umieścić przed nimi również znak informujący o strefie ruchu lub o strefie zamieszkania.

Co grozi za nielegalne postawienie znaku drogowego?

Jak zostało wspomniane, ani znak drogowy, ani lustro drogowe nie może zostać postawione przy drodze bez uzyskania przedtem zgody jej zarządcy. Jeśli ktoś dopuści się takiego czynu – samodzielnie, bez żadnej konsultacji zamontuje znak przy drodze – musi liczyć się z karą mandatu, a nawet z karą pozbawienia wolności.

Chociaż w dzisiejszych czasach zakup znaku nie stanowi wyzwania dla osoby prywatnej, to warto pamiętać, że stawianiem znaków zawsze zajmują się specjalne firmy.

Jest to o tyle istotne, że wykonany przez nie montaż gwarantuje, iż same znaki będą zgodne z obowiązującymi przepisami, trwałe i dobrze widoczne, czyli zamontowane na odpowiedniej wysokości, we właściwym miejscu oraz w stabilny sposób.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze