Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony WZÓR

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony? Uszkodzenie opony na skutek wjechania w dziurę w nawierzchni drogi to powszechny problem kierowców, zwłaszcza po zimie, kiedy stan nawierzchni drastycznie się pogarsza. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że za uszkodzenia spowodowane złym stanem technicznym drogi kierowcy należy się odszkodowanie. 

Wstęp

wniosek-o-odszkodowanie-za-uszkodzenie-opony-wzor-pdf-docKierowca może złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony, adresując stosowne pismo do osoby lub organu odpowiedzialnego za utrzymanie drogi. Jak sporządzić taki dokument? Aby spełnił on wszystkie formalne wymagania, w jego treści powinny znaleźć niezbędne elementy i informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony wzór

wniosek-o-odszkodowanie-za-uszkodzenie-opony-wzor-pdf-doc

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony wzór

Kto odpowiada za stan techniczny drogi?

Wjechanie pojazdem w dziurę może wiązać się dla kierowcy z bardzo wysokimi kosztami. Takie zdarzenie nierzadko skutkuje uszkodzeniem:

 • opony,
 • felgi,
 • elementów zawieszenia – wahacz, amortyzator.

Tego typu „wypadek” może zdarzyć się nawet bardzo ostrożnemu kierowcy. Wystarczy bowiem, że wybierze się w trasę o zmroku lub zbyt nerwowo zareaguje na dziurę dostrzeżoną w ostatniej chwili, a ostre hamowanie tylko pogorszy uszkodzenia.

Niezależnie od wielkości i okoliczności poniesionych strat, kierowcy powinni pamiętać, że naprawy nie muszą pokrywać z własnych środków. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych:

Do zarządcy drogi należy w szczególności: przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazywanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Oznacza to, że za uszkodzoną oponę odpowiedzialny jest zarządzający drogą, na której doszło do zdarzenia. Kierowca powinien złożyć więc wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, aby zgodnie z prawem uzyskać odszkodowanie, które pokryje straty.

Do kogo wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie za uszkodzenie opony?

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi może pozwolić kierowcy w pełni lub w części pokryć koszty naprawy uszkodzonej opony czy innych części pojazdu. Aby wiedzieć, do kogo zaadresować takie pismo, należy ustalić, na jakiej drodze doszło do zdarzenia.

Warto pamiętać więc, że:

 • drogi oznaczone jedną lub dwoma cyframi to drogi krajowe, za które odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi oznaczone trzema cyframi to drogi wojewódzkie, za które odpowiada Zarząd województwa,
 • drogi oznaczone czterema cyframi i wyróżnikiem (litera) to drogi powiatowe, za które odpowiada Zarząd powiatu,
 • drogi oznaczone sześcioma cyframi i wyróżnikiem (litera) to drogi gminne, za które odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kiedy kierowca ma szansę na uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie opony?

Aby uzyskać odszkodowanie za uszkodzoną oponę, kierowca pojazdu musi udowodnić zarządcy drogi, że:

 • do szkody doszło na konkretnym odcinku drogi, za który ten odpowiada,
 • przyczyną szkody była uszkodzona nawierzchnia – dziura, wyrwa, koleiny,
 • do szkody doszło, mimo że kierowca przestrzegał przepisów i dostosował prędkość jazdy do oznaczeń,
 • zarządca drogi zaniedbał swoje obowiązki, czyli utrzymanie dobrego stanu technicznego nawierzchni.

Bardzo małe szanse na odszkodowanie ma natomiast ten kierowca, który uszkodził pojazd na drodze ze znakiem ostrzegawczym informującym o dziurawej nawierzchni.

Problematyczne bywają także inne okoliczności, na przykład sytuacja, w której do zdarzenia doszło zaraz po ulewie.

Jak postarać się o odszkodowanie za uszkodzenie opony?

Wypełniony wzór wniosku o odszkodowanie za uszkodzenie opony to nie jedyny dokument, jaki przyda się kierowcy, który stara się o wypłatę odszkodowania od zarządcy drogi.

Ponieważ właściciel pojazdu musi udowodnić fakty wymienione powyżej, po zdarzeniu powinien wykonać następujące kroki:

 • sfotografować miejsce zdarzenia i uszkodzone auto, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie dokładnej lokalizacji i czasu „wypadku”,
 • zapisać film z kamerki samochodowej, o ile takowa jest zamontowana w samochodzie,
 • zebrać zeznania świadków z takimi szczegółami, jak opis miejsca zdarzenia, data i godzina wypadku, rozległość szkód,
 • zdobyć notatkę policyjną lub notatkę straży miejskiej, które wykluczą potencjalną winę kierowcy, na przykład zbyt szybką jazdę.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszkodzoną oponę?

Kierowca, który nie wie, jak napisać wniosek o odszkodowanie do zarządcy drogi, może wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór pisma o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu.

Taki dokument musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane zarządcy drogi,
 • treść wniosku ze wskazaniem miejsca zdarzenia, opisem przebiegu zdarzenia i z opisem jego konsekwencji,
 • określenie żądań wnioskodawcy,
 • podpis.

*Zarządca drogi ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

W tym czasie on lub jego ubezpieczyciel powinien zlecić rzeczoznawcy wycenę szkód. Jeżeli zarządca drogi ma wykupione dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przekaże wniosek kierowcy do ubezpieczyciela. Ten zaś może zgłosić się do kierowcy po dodatkowe informacje czy dowody w sprawie.

Jakie koszty może obejmować odszkodowanie od zarządcy?

We wniosku o odszkodowanie od zarządcy kierowca powinien określić swoje żądania. Warto wiedzieć więc, że rekompensata może obejmować nie tylko zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych części pojazdu, ale również:

 • zwrot kosztów holowania, gdy dalsza jazda samochodem nie była możliwa,
 • rekompensatę związaną z utraconymi korzyściami.

Odszkodowanie a naprawa auta

Czy można naprawić pojazd przed ubieganiem się o odszkodowanie? W teorii kierowca ma aż 3 lata, licząc od dnia zdarzenia, aby złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzony samochód, jednak w praktyce lepiej:

 • poczekać z naprawą pojazdu na rzeczoznawcę, który wyceni szkodę,
 • następnie oddać pojazd do naprawy i zachować fakturę VAT z opisem dokonanych napraw.

Z doprowadzeniem pojazdu do stanu używalności nie trzeba czekać aż do momentu wypłaty odszkodowania. Konieczne jest jednak zachowanie wszystkich rachunków i faktur za zakupione części czy zlecone naprawy.

Słowa końcowe

Wniosek o odszkodowanie do zarządcy dróg składa się zawsze do zarządcy danej drogi (zanim tego dokonamy, trzeba oczywiście najpierw ustalić właściwego zarządcę drogi). Jeśli kierowca od razu po uszkodzeniu naprawia auto, nie czekając na kosztorys naprawy samochodu, koniecznie należy zbierać wszelkie dokumenty, rachunki i faktury związane z naprawą auta, jego holowaniem czy parkowaniem.

Co ważne: kontakt z zarządcą drogi w przypadku egzekwowania na nim wypłaty odszkodowania zawsze powinien odbywać się drogę pisemną, aby mieć dowód podejmowanych przez nas działań (tak na wszelki wypadek).

Co ważniejsze: o dochodzenie odszkodowania możemy starać się także, jeśli przez uszkodzenie auta na danej drodze nie zdążyliśmy na samolot, spotkanie rekrutacyjne do nowej pracy, na prywatną wizytę u lekarza itd.

Najczęściej jednak zarządca drogi pociągany jest za odszkodowanie za uszkodzone koło w samochodzie, inne uszkodzenia pojazdu bywają znacznie rzadsze – oczywiście jednak niewykluczone.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze