Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej WZÓR

Jak napisać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej? Dzielenie działek, a także coraz większa ekspansja na grunty rolne powoduje, że niektóre nieruchomości gruntowe nie mają odpowiedniego dostępu do dróg publicznych. Użytkowanie takich działek jest utrudnione, a zabudowa mija się z celem.

Wprowadzenie

wniosek-o-ustanowienie-sluzebnosci-drogi-koniecznej-wzor-pdf-doc-przykladNa szczęście ustawodawca znalazł rozwiązanie – właściciel lub użytkownik działki może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie służebność drogi koniecznej. Sprawdź, czym jest droga konieczna. Dowiedz się jak i kiedy złożyć wniosek o drogę konieczną oraz pobierz sprawdzony wzór wniosku o ustanowienie drogi koniecznej, który zamieszczam poniżej:

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej wzór

wniosek-o-ustanowienie-sluzebnosci-drogi-koniecznej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej wzór

Co to znaczy ustanowienie drogi koniecznej?

Właściciel działki bez dostępu do drogi publicznej może dążyć do uzyskania odpowiedniego dojścia lub dojazdu poprzez wytyczenie tzw. drogi koniecznej.

Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest umowa z właścicielami sąsiednich gruntów. Natomiast w razie braku porozumienia może on złożyć do sądu wniosek dotyczący ustanowienia służebności drogi koniecznej.

W razie uznania wniosku dochodzi do przyznania właścicielowi działki bez drogi prawa korzystania z powstałej/wyznaczonej drogi koniecznej.

Jak ustanowić służebność drogi koniecznej?

Ustanowienie drogi koniecznej może nastąpić na:

  • mocy umowy
  • podstawie orzeczenia sądu cywilnego
  • podstawie decyzji administracyjnej
  • skutek zasiedzenia służebności.

W pierwszym przypadku wystarczy, że pomiędzy właścicielem działki z ograniczonym dostępem do drogi a właścicielem nieruchomości obciążonej dojdzie do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Natomiast jeśli ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest możliwe na drodze ugody, ustanowienie służebności może nastąpić na mocy orzeczenia sądu.

W takim przypadku wnioskodawca wykazać musi, że należąca do niego nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

Również zasiedzenie służebności drogi koniecznej wymaga potwierdzenia przez sąd rejonowy.

Postanowienie sądu w tym zakresie może zostać wydane na korzyść wnioskodawcy, jeśli korzysta on z drogi przez 20 lat – w dobrej wierze lub przez 30 lat w złej wierze będąc jej posiadaczem samoistnym.

 

Koniecznie sprawdź: jak napisać odpowiedź na wniosek o ustanowienie drogi koniecznej WZÓR

Jak napisać wniosek o służebność drogi koniecznej?

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej jest pierwszym pismem w sprawie.

Dlatego w treści wniosku trzeba wskazać wszelkie okoliczności na poparcie wniosku? Wnioskodawca wykazać musi, że należąca do niego lub użytkowana przez niego nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje nie tylko sytuację, kiedy nieruchomość nie ma dostępu do drogi, ale także gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni – dlaczego?

Ponieważ wyjazd z nieruchomości, która przylega do drogi publicznej, stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym lub gdy nieruchomość przylega do drogi publicznej, jednakże przejazd tą drogą przez znaczną część roku jest utrudniony lub niemożliwy ze względu na jej zły stan techniczny.

Dodać należy, że prawidłowo przygotowany wniosek dotyczący ustanowienia służebności drogi koniecznej powinien obejmować opis stanu faktycznego oraz propozycję przebiegu drogi koniecznej. Wnioskodawca może przedstawić kilka wariantów przebiegu drogi koniecznej oraz określić długość i szerokość każdej z dróg.

 

Kto może złożyć wniosek o ustanowienie drogi koniecznej?

Wniosek dotyczący ustanowienia służebności drogi koniecznej może złożyć właściciel/współwłaściciel nieruchomości.

Przy czym wyjaśnić należy, że współwłaściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem jedynie w razie braku sprzeciwu współwłaścicieli reprezentujących większość udziałów we współwłasności.

Natomiast posiadacz samoistny (osoba, która włada nieruchomością jak właściciel – nie posiada jednak prawa własności) może złożyć wniosek o ustanowienie drogi koniecznej w formie służebności osobistej, a nie gruntowej, wyłącznie w sytuacji gdy właściciel nieruchomości odmawia lub nie może samodzielnie wystąpić o ustanowienie gruntowej służebności drogi koniecznej.

Jak obliczyć wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej?

Ustalenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej nie jest łatwe. Dlatego w sprawach sądowych wyliczenie wartości służebności drogowej najczęściej pozostawia się biegłym (biegłego geodety)

Ogólnie jednak można napisać, że wartość służebności określa się jako różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości bez ustanowionej służebności i wartością rynkową nieruchomości z ustanowioną służebnością drogi koniecznej.

Dodać jednak należy, że właściciel działki obciążonej może zrzec się ustanowienia za wynagrodzeniem. Niemniej wynagrodzenie przysługuje nawet w sytuacji, gdy nie poniósł on żadnej szkody.

Kwestia ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej jest bardzo często “kością niezgody” między stronami – najczęściej niezadowolonie z wynagrodzenia dotyczy właściciela nieruchomości.

 

Czy można znieść służebność drogi?

W razie zaistnienia zmiany okoliczności służebność drogi koniecznej może zostać zniesiona w drodze umowy (w każdym czasie) lub na mocy orzeczenia sądu rejonowego.

Z żądaniem zniesienia służebności drogowej może wystąpić właściciel gruntów obciążonych, wskazując na ważną potrzebę gospodarczą.

Podstawa prawna:

Art. 626. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej lub o ustanowienie służebności przesyłu. Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze