Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy WZÓR

Jak napisać pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy? Wezwanie do zapłaty inwestora przez podwykonawcę stosuje się wtedy, kiedy jako podwykonawca masz problemy z wyegzekwowaniem od głównego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace budowlane na rzecz inwestora.

Wstęp

pismo-do-inwestora-o-zaplate-podwykonawcy-wzor-pdf-docJeśli generalny wykonawca, dla którego pracujesz – nie zapłacił Ci za roboty budowlane, możesz zwrócić się bezpośrednio do inwestora, by ten uregulował powstałą należność. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wezwania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do inwestora o zapłatę podwykonawcy, które pobierzesz poniżej:

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy wzór

pismo-do-inwestora-o-zaplate-podwykonawcy-wzor-pdf-doc

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy wzór

Generalny wykonawca kontra podwykonawca

Tysiące polskich firm wykonuje prace budowlane jako podwykonawcy, niestety na rynku budowlanym pojawia się od czasu do czasu generalny wykonawca, który nie jest wypłacalny i którego zamiarem jest przywłaszczenie sobie środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawców.

Na szczęście istnieje Art. 647 (1). – Podwykonawcy w robotach budowlanych – Kodeksu cywilnego, który chroni niejako interesy podwykonawców w przypadku nieuczciwego generalnego wykonawcy.

Zapis wprowadza solidarną odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy i nakazuje mu kontrolę nad generalnym wykonawcą, czy ten na bieżąco reguluje zobowiązania wobec podwykonawców.

Oto najważniejsze zapisy:

§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane…

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

 

Kiedy wysłać wezwanie do inwestora?

Wezwanie do zapłaty inwestora przez podwykonawcę najlepiej wysłać już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze sygnały o możliwej niewypłacalności generalnego wykonawcy.

A więc wtedy, gdy pojawiają się pierwsze opóźnienia płatności lub kontakt z generalnym wykonawcą staje się utrudniony.  Nie warto czekać zbyt długo z wystosowaniem pisma do inwestora, ponieważ szybkość reakcji może zaoszczędzić wielu podmiotom niepotrzebnych problemów.

Im szybciej inwestor otrzyma wezwanie od podwykonawcy, tym szybciej inwestor będzie mógł zwrócić uwagę w kierunku głównego wykonawcy – czy ten regularnie i terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec podwykonawców.

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy zapali mu czerwoną lampkę w stosunkach na linii Inwestor -> Główny wykonawca -> Podwykonawca, sugerując, że z głównym wykonawcą coś dzieje się nie tak (być może utracił płynność finansową) i należy przyjrzeć mu się z bliska.

 

Podsumowanie

Każda umowa współpracy, w której występuje inwestor, główny wykonawca i podwykonawca zawarta po 1 czerwca 2017 roku zmusza inwestora do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeśli główny wykonawca nie reguluje na czas swoich zobowiązań.

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy oznacza konieczność wypłaty pieniędzy w wysokości, w jakiej generalny wykonawca i podwykonawca umówili się w umowie na roboty budowlane – nie większej.

Podwykonawca, chcąc dodatkowo zabezpieczyć swoje interesy, może dodatkowo przed rozpoczęciem prac budowlanych, które zlecił mu główny wykonawca, zgłosić na piśmie inwestorowi szczegółowy harmonogram wykonywanych prac.

Zgłoszenie takie należy przesłać inwestorowi drogą pisemną – inaczej będzie nieważne (nie akceptuje się tutaj drogi e-mailiowej ani faksów).

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze