Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór
Aleksander P. zapytał 2 lata temu

Witam, chcę wysłać do generalnego wykonawcy wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane, co powinno znaleźć się w takim wezwaniu? Roboty budowlane moja firma zakończyła w tamtym miesiącu, jednak jak dotąd zwrot kaucji gwarancyjnej nie nastąpił. Generalny wykonawca miał zwrócić kaucję zaraz po zakończeniu robót budowlanych.

Zakres prac objętych umową wykonaliśmy w 100%, natomiast kaucja gwarancyjna to część mojego wynagrodzenia, które nie zostało wypłacone, celem zabezpieczenia należytego wykonania zleconych robót budowlanych. Pismo o zwrot kaucji mogę doręczyć osobiście generalnemu podwykonawcy, bo firma działa i funkcjonuje z tego co widzę.

Czy mogę się powołać na jakieś przepisy, żądając zwrotu kaucji gwarancyjnej? i jeszcze jedno – czy kaucja gwarancyjna w budownictwie przedawnia się? mam jakiś określony czas na jej dochodzenie?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności pragnę odnieść się do samej kaucji gwarancyjnej.

Otóż krótko rzecz ujmując, można rzec, że kaucja gwarancyjna jest przysługującym inwestorowi zabezpieczeniem realizowanego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie to jest wykonywane albo przez wniesienie przez wykonawcę określonej sumy na okres realizacji umowy budowlanej, albo przez zatrzymanie przez inwestora części wynagrodzenia np. 10% z wystawionych przez wykonawcę faktur.

Zatrzymaną kwotę inwestor powinien zwrócić wraz z zakończeniem lub odebraniem robót. Niekiedy jednak strony kontraktu biorąc pod uwagę swobodę umów, umawiają się na zwrot częściowy/procentowy np. połowy kaucji po zakończeniu prac, a drugiej części po upływie okresu udzielonej gwarancji (zabezpieczenie usunięcia mogących ujawnić się w przyszłości wad lub usterek).

Dodać należy, że długość okresu gwarancji może być dowolnie regulowana przez strony w treści umowy. Gwarancja budowlana może wynosić nawet dziesięć lat, a bieg terminu rękojmi i gwarancji może być liczony dopiero od daty końcowego odbioru całego zadania przez inwestora.

Niemniej udzielenie tak długiej gwarancji może działać na niekorzyść wykonawcy – dość, że musi on liczyć się z obowiązkiem naprawy ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji usterek, to ma również zablokowaną kaucję gwarancyjną.

Dlatego, aby kaucja nie była zbyt uciążliwa dla wykonawcy, a stanowiła jedynie właściwe zabezpieczenie wykonanych prac, przed podpisaniem umowy warto podjąć negocjacje celem wypracowania odpowiednich warunków współpracy.

W tym miejscu muszę napisać, że jeśli w umowie nie określono dodatkowych warunków, zastosowanie znajduje art. 647 (1) kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na uwadze i odpowiadając już na Twoje pytanie, mogę napisać, że w pierwszej kolejności należy sięgnąć do zapisów umowy traktujących o kaucji gwarancyjnej. Jeśli w umowie nie uregulowano inaczej, to na podstawie art. 647 (1) ustawy kodeks cywilny możesz żądać od inwestora zwrotu kaucji gwarancyjnej. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku:

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

W treści pisma możesz powołać się na prawidłowe wykonanie prac oraz brak sprzeciwu do ich jakości.

Na koniec kilka słów w przedmiocie terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kaucji gwarancyjnej. Otóż przedawnienie wynosi trzy lata.

Termin przedawnienie roszczenia rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej. Zatem w zależności od ustaleń stron – po odbiorze prac lub upływie termin gwarancji/ rękojmi.

Podobne: