Wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych WZÓR
Jarosław K. zapytał 2 lata temu

Mam małą ekipę budowlaną i mam problem, jak napisać wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych? przez brak materiałów i lekkie opóźnienie ze strony inwestora w przekazaniu nieruchomości do remontu, przedłuży się termin rozpoczęcia i wykonania prac budowlanych u kolejnego inwestora, listę prac i ich termin wykonania zawarliśmy w umowie o roboty budowlane.

Jednak tak jak pisałem, mamy około tygodnia opóźnienia i z opóźnieniem wejdziemy na nową budowę. Chciałbym napisać prośbę o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych, czy mogliby Państwo pomóc nam przygotować takie pismo?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Jeśli z jakichś przyczyn rozpoczęcie prac budowlanych odbędzie się z mniejszym lub większym opóźnieniem – jako wykonawca robót budowlanych powinieneś powiadomić inwestora o nadciągającym opóźnieniu (to działa także w drugą stronę). Inwestor także powinien informować wykonawcę o opóźnieniach i zmianie terminu.

W twoim konkretnym przypadku – pismo takie powinno mieć charakter nie tylko informacyjny, w piśmie powinno znaleźć się także zapytanie, czy inwestor wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przedłużenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych wzór

wniosek-o-przedluzenie-terminu-wykonania-prac-budowlanych-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych wzór

Jak przedłużenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych przekłada się na kwestie prawne? Nie ma niestety konkretnego przepisu prawnego, który odnosiłby się do terminu wykonania prac budowlanych.

Jedynie co, to można powołać się na Art. 354. [Reguły wykonywania zobowiązań] Kodeks cywilny, który mówi:

§ 1.Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2.W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

Dłużnik i wierzyciel występują w tej sytuacji w postaci usługodawcy i usługobiorcy.

Podsumowując, jeśli firma budowlana, bądź nawet inwestor z pewnych przyczyn (często od siebie niezależnych) może wnioskować o przedłużenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Zatem obie strony umowy budowlanej ustnej bądź pisemnej, powinny formalnie dopełnić obowiązku powiadomienia drugiej strony o opóźnieniu i/lub przesunięciu terminu rozpoczęcia ustalonych wcześniej robót budowlanych.

 

Kazimierz Czkalski odpowiedział 2 lata temu

Potrzebuję pismo o przedłużenie terminu wykonania robót, mamy podpisaną umowę na wykonanie dachu, niestety pogoda nie dopisuje w związku z czym musimy odłożyć prace przynajmniej na tydzień. Inwestorem jest inna firma i wszelkie zmiany trzeba ustalać z nimi drogą korespondencyjną. Czy państwa wzór pisma nadaje się do tego typu spraw? oczywiście przesunięcie terminu nie jest z naszej winy.