Wzór umowy na wykonanie dachu – DO WYPEŁNIENIA

dach-umowa-na-remont-wykonanieJak napisać umowę dotyczącą wykonania dachu lub jego remontu? umowa związana z remontem dachu lub ułożeniem nowego pokrycia dachowego to umowa o roboty budowlane, która jest pochodną umowy o dzieło. Taki rodzaj umowy regulowany jest przez Kodeks cywilny i inne ustawy, jednak ostateczny kształt nadają mu strony umowy, czyli zleceniodawca i zleceniobiorca.

Wstęp

wzor-umowy-na-wykonanie-dachu-pdf-doc-wordPrzepisy wyznaczają jedynie podstawowe prawa i obowiązki inwestora oraz wykonawcy, natomiast szczegóły kontraktu zależą już wyłącznie od ustaleń pomiędzy tymi podmiotami. Jak może brzmieć przykładowa umowa na kompleksowe wykonanie dachu? lub jego remont? przede wszystkim umowa taka musi spełniać wszystkie formalne wymogi, aby należycie zabezpieczyć interesy obu stron umowy.

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór umowy na wykonanie dachu oraz wzór umowy na remont dachu:

Wzór umowy na wykonanie dachu PDF

Umowa na remont dachu wzór

Jaka umowa na wykonanie, remont czy naprawę dachu?

umowa-na-wykonanie-dachu-wzorUmowa o wykonanie dachu, dokonanie jego remontu czy naprawy nosi znamiona umowy o dzieło, a dokładniej umowy o roboty budowlane. Umowa zlecenie na naprawę dachu nie będzie więc odpowiednią formą nawiązania współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

W takim kontrakcie znaczenie ma oddany przedmiot umowy, czyli dzieło, które powinno zostać oddane w terminie i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z oczekiwaniami inwestora.

Poza tym umowa na konserwację dachu stworzona na bazie umowy o roboty budowlane znacznie lepiej niż zwykła umowa o dzieło chroni obydwie strony stosunku prawnego.

Zawiera bowiem ustalenia dotyczące praw i obowiązków wykonawcy i inwestora, gwarantuje wypłatę wynagrodzenia oraz wyznacza ewentualne kary umowne za opóźnienia czy nieprawidłowości.

Jaką formę powinna mieć umowa na wykonanie dachu?

umowa-na-wykonanie-dachu-wzorZasadniczo, umowa na kompleksowe wykonanie dachu może mieć zarówno formę ustną, jak i pisemną. Warto jednak zawsze dążyć do zawierania jej na piśmie dla celów dowodowych.

Nawet w przypadku nawiązywania współpracy z małymi, kilkuosobowymi firmami czy inwestorami prywatnymi korzystniejsze będzie podpisanie umowy w formie pisemnej, która dokładnie określi wszystkie warunki przeprowadzenia inwestycji.

Sporządzając taką umowę lub wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór umowy na wykonanie dachu, należy pamiętać o szczegółowym opracowaniu warunków współpracy i wzajemnych rozliczeń. Kontrakt tego typu nie powinien być bowiem ogólnikowy.

Jego zadaniem jest nie tylko zawiązać stosunek zobowiązaniowy pomiędzy kontrahentami, ale także określić precyzyjnie takie aspekty współpracy, jak sposób wykonania robót, terminy oddania prac czy należne wynagrodzenie.

Co zawiera każdy wzór umowy na wykonanie dachu?

umowa-na-wykonanie-dachu-wzorWzory umów na prace dekarskie bazują na umowach o roboty budowlane. Tego typu kontrakty są regulowane prawnie przynajmniej w zakresie podstawowych praw i obowiązków inwestora oraz wykonawcy.

Wykonawca, podpisując taką umowę, zobowiązuje się do oddania przewidzianego w niej obiektu, a także do wykonania go zgodnie z projektem inwestora i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Tymczasem inwestor zobowiązuje się przekazać teren budowy, dostarczyć projekt, odebrać obiekt i zapłacić za niego umówione wynagrodzenie.

Poza tym każda umowa wymiany pokrycia dachowego musi zawierać takie elementy, jak:

 • określenie stron umowy,
 • określenie celu i przedmiotu umowy,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • określenie wynagrodzenia,
 • gwarancja zapłaty za roboty budowlane,
 • określenie warunków wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy,
 • wyznaczenie terminów,
 • zapisy o karach umownych (opcjonalnie).

W większości przypadków, do skonstruowania postanowień umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy dotyczące umów o dzieło. Ma to miejsce między innymi w przypadku określania warunków odstąpienia od umowy.

Inwestor może zrobić to wtedy, kiedy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót w takim stopniu, że prawdopodobnie nie zdoła ukończyć ich w terminie lub gdy realizuje roboty w sposób niezgodny z umową, bądź wadliwy.

Umowa na wykonanie dachu a kary umowne

umowa-na-wykonanie-dachu-wzorNiezależnie od tego, czy sporządzona umowa to umowa na wykonanie dachu płaskiego, czy jakiegokolwiek innego rodzaju pokrycia dachowego, warto umieścić w niej zapisy dotyczące kar umownych.

Regulacje tego typu to kary pieniężne, które ponosi wykonawca w przypadku opóźnień. Pełnią one rolę mobilizującą wykonawcę do solidnej i szybkiej pracy, a inwestora chronią przed przeciąganiem robót i opóźnieniami.

Jeśli inwestor nie dopilnuje zamieszczenia w umowie zapisów dotyczących kar umownych, będzie zmuszony cierpliwie oczekiwać zakończenia robót niezależnie od tego, jak bardzo przeciągnie się termin wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie w umowie na wykonanie dachu

umowa-na-wykonanie-dachu-wzorKodeks cywilny nie reguluje kwestii związanych z wynagrodzeniami za wykonane roboty budowlane, w tym również za wykonanie dachu. Strony mają więc w tym przypadku pełną dowolność, a co za tym idzie, powinny szczegółowo określić warunki wynagrodzenia w umowie.

Jej postanowienia muszą precyzyjnie określać nie tylko wysokość należnej zapłaty, ale także termin płatności i sposób płatności.

Warto zaznaczyć przy tym, że wynagrodzenie może być wypłacane w częściach (tzw. transze), co wiąże się z częściowym i końcowym przyjmowaniem robót.

Na żądanie wykonawcy inwestor może bowiem przyjmować roboty wykonane częściowo na ustalonych etapach i płacić za nie odpowiednią część wynagrodzenia.

Wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym jest kluczowe, dlatego warto na bieżąco kontrolować ekipę dekarską, czy trzymają się założonych w projekcie wartości.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas umowa na wykonanie robót na dachu przyda się wszystkim osobom, które zlecają wykonanie robót budowlanych na dachu. Jest to specjalnie przygotowany wzór umowy dla osób nieznających przepisów budowlanych i innych formalności związanych z remontem bądź stawianiem dachu.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Wzór umowy na wykonanie dachu – DO WYPEŁNIENIA”
 1. Dariusz Z.

  Jeśli chodzi o roboty budowlane wykonanie dachu zleciłem pół roku temu, niestety nie podpisaliśmy żadnej umowy, dekarze mieli wejść na dach miesiąc temu, do dzisiaj się nikt nie odezwał, a materiał czeka na dworze. Co robić w takiej sytuacji? na budowie znajdują się też przyłącze wody i energii elektrycznej, wszystko jest gotowe – a ich nie ma.

Comments are closed.