Kosztorys budowlany WZÓR do wypełnienia!

kosztorys-budowlany-wzor-doc-pdf-excel-wordJeśli potrzebujesz druk kosztorysu budowlanego do pobrania, to jesteś we właściwym miejscu! Remont, duża inwestycja budowlana czy budowa domu – każda z tych okoliczności wymaga sporządzenia dokumentu, który uwidacznia przewidywane koszty, nakłady pracy i prognozowane wykorzystanie materiałów.

Wstęp

wazneUporządkowaniem tych wszystkich aspektów związanych z pracami budowlanymi czy remontowymi jest kosztorys budowlany – istotny nie tylko dla inwestora, ale również dla wykonawców czy instytucji zlecających prace budowlane lub remontowe. Kosztorys budowlany jest rozpiską wszystkich niezbędnych etapów budowy domu, tworzy się go po to, aby móc oszacować nie tylko koszt przedsięwzięcia, ale i czas potrzebny na ukończenie inwestycji.

A jeśli decydujesz się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na budowę domu, kosztorys pomoże pracownikowi banku zorientować się, na co konkretnie pożyczasz pieniądze.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu budowlanego, który pobierzesz poniżej:

Kosztorys budowlany wzór doc pdf

Co to jest kosztorys budowlany?

kosztorys-budowlany-druk-wzor-doc-pdfKosztorys budowlany to dokument, który umożliwia rzetelne oszacowanie kosztów związanych z wykonywaną budową.

Pismo ma charakter finansowy i jest respektowane przez różne instytucje zaangażowane w proces realizowanej inwestycji.

Prawidłowo sporządzony kosztorys budowy powinien określać wyliczanie kosztów zgodnie z przyjętymi metodami. Z reguły odbywa się to w oparciu o obmiar lub przedmiar wykonywanych prac.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorysy budowlane możemy podzielić na pięć grup. Wyróżniamy:

 • kosztorys ofertowy – wykonywany przez firmy zgłaszające się do przetargu projektowego, zgodnie z oczekiwaniami podmiotu, który tworzy przetarg. Dokument zawiera kalkulację cen i pozwala ustalić odpowiednią liczbę pracowników budowlanych. Określa także przychody i wydatki związane z planowanymi pracami.
 • kosztorys inwestorski – zawiera informacje dotyczące cen i nakładów inwestycyjnych, określone w dokumentach prawnych. Kosztorys inwestorski tworzony jest na etapie projektowania, dlatego określa przewidywaną cenę projektu – nie stanowi precyzyjnego wyliczenia kosztów. Jest natomiast pomocny w procesie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami, a także w procesie ubiegania się o kredyt.
 • kosztorys zamienny – uwzględnia korekty dotyczące wykorzystywanych technologii i umożliwia zmianę cen, ustalonych początkowo pomiędzy stronami.
 • kosztorys powykonawczy – realizowany dopiero po zakończeniu prac związanych z inwestycją. Stanowi zbiór faktycznie poniesionych wydatków. Wykorzystywany jest w celach rozliczeniowych.
 • kosztorys ślepy – nie uwzględnia kosztów wykonywania prac. Wykorzystywany jest przez osoby, które realizują inwestycję samodzielnie.

Powyższe rodzaje kosztorysów budowlanych są najczęściej stosowane.

 

Po co sporządza się kosztorys budowlany?

kosztorys-budowlany-druk-wzor-doc-pdfKosztorys budowy to szczegółowy i rzetelny dokument, dlatego jest szanowany przez wiele instytucji państwowych i inne podmioty finansowe. Wykorzystuje się go między innymi w kontaktach z bankami oraz organami zajmującymi się rozpatrywaniem wniosków o dotacje.

Poza tym kosztorys budowlany to także najprostszy sposób na oszacowanie kosztów związanych z inwestycją poniesionych w fazie projektowej oraz zestawienie ich z kosztami podliczonymi w fazie zakończenia inwestycji.

Dokument jest więc przydatny zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jak i po zrealizowaniu wszystkich prac.

Z kosztorysu korzysta inwestor, który może na jego podstawie ocenić opłacalność inwestycji i znaleźć wykonawców, którzy podejmą się wykonania danych prac.

Dokument jest przydatny także dla wykonawców – pozwala na łatwe podsumowanie robót budowlanych i wyliczenie faktycznie poniesionych kosztów w trakcie ich realizacji. Stanowi więc także podstawę do wypłacenia odpowiedniej kwoty wynagrodzeń za wykonaną pracę.

Co zawiera kosztorys budowy domu?

kosztorys-budowlany-druk-wzor-doc-pdfKosztorys to długi, nawet kilkudziesięciostronicowy dokument. Jego przygotowanie jest więc czynnością pracochłonną i czasochłonną. Na przykładzie kosztorysu inwestorskiego, dokument można podzielić na następujące elementy:

 • określenie inwestora,
 • określenie wykonawcy,
 • określenie przybliżonej daty wykonania kosztorysu,
 • wskazanie osoby sporządzającej kalkulację,
 • określenie stawki roboczogodziny i poziomu cen (zgodnie z okresem wykonywania prac),
 • narzuty, czyli koszty pośrednie,
 • zysk,
 • koszty zakupu,
 • ogólna wartość kosztorysowa robót.

Kosztorys zwieńczają podpisy inwestora i wykonawcy. Dalsze strony dokumentu zajmuje wyróżnienie prac wykonywanych w związku z budową, wraz z nakładami, kosztem jednostkowym, jednostkami miary i innymi elementami.

W kosztorysie ujmuje się na przykład wykopy, montaż zbrojeń czy przekopy.

Każdy przykład kosztorysu budowlanego dzieli się na kilka lub kilkanaście etapów, a na końcu każdego z nich umieszcza się rubrykę z podsumowaniem.

W niej uwzględnia się wszelkie szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów związanych z materiałami, sprzętem czy robocizną. Całość sumuje się i wpisuje do ostatniej pozycji w tabeli.

Ostatnią częścią kosztorysu jest wypisanie tabel elementów scalonych, zestawienia materiałów i robocizny.

 

Co powinien zawierać kosztorys wykończenia mieszkania?

kosztorys-budowlany-druk-wzor-doc-pdfWzór kosztorysu budowlanego to dokument znacznie obszerniejszy, niż kosztorys wykończenia mieszkania. W drugim przypadku wyliczenia obejmują jedynie koszty związane z wykończeniem nieruchomości, czyli prace i materiały przewidywane przez projekt.

Dokument powinien zawierać więc dane dotyczące:

 • metrażu mieszkania,
 • pomieszczeń objętych kosztorysem (z metrażem),
 • określenie prac budowlanych i wykończeniowych z podziałem na branże,
 • jednostki miary robocizny i materiałów (metry kwadratowe, sztuki, metry bieżące),
 • koszt jednostki miały robocizny i materiałów,
 • koszt materiałów dodatkowych.

Na etapie sporządzania kosztorysu wykończenia mieszkania należy podjąć decyzję odnośnie podatku VAT – firma ma bowiem możliwość odsprzedaży materiałów budowlanych klientowi nieco taniej (z VAT-em 15%, nie 23%).

Kosztorys remontu mieszkania

kosztorys-budowlany-druk-wzor-doc-pdfWarto zaznaczyć, że nie każdy remont mieszkania wymaga sporządzenia kosztorysu. Dokument warto przygotować przede wszystkim na potrzeby remontu generalnego, ponieważ przy niewielkich remontach jego rzetelne sporządzenie może okazać się kłopotliwe.

Jeśli jednak mamy do czynienia z kosztowniejszą inwestycją w remont mieszkania, kosztorys może okazać się przydatny przede wszystkim ze względu na możliwość oszacowania wydatków.

Przy remoncie, kosztorys rozpoczynamy od określenia powierzchni odnawianych pomieszczeń oraz planowanego standardu wykończenia.

Każde pomieszczenie analizujemy następnie szczegółowo, rozpoczynając od tego najbardziej kosztownego do wyremontowania – zwykle łazienka.

W kosztorysie remontu należy uwzględnić przede wszystkim koszty robót wykonywanych przez fachowców, a także koszty materiałów, takich jak płytki czy panele oraz koszt zakupu urządzeń i armatury, jeśli podlegają one wymianie.

 

Podsumowanie

Czy samemu można zrobić kosztorys budowlany? i tak i nie, bo jeśli pierwszy raz będziesz tworzyć taki dokument, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jakieś szczegóły bądź etapy umkną Ci i ich koszt nie zostanie uwzględniony w finalnym podsumowaniu, co doprowadzi później do nieporozumień czy to z bankiem, czy z wykonawcą, lub innym inwestorem.

Przydatne mogą okazać się programy do kosztorysowania budowy domu, jednak są one płatne, a ich koszt jest dość wysoki i nie zawsze opłaca się z nich korzystać.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Kosztorys budowlany WZÓR do wypełnienia!”

Comments are closed.