Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania WZÓR

Jak napisać oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania? Dyspozycja wypłaty odszkodowania wymagana jest z reguły po wydaniu decyzji o wypłacie odszkodowania. Dokument stanowi pismo niezbędne podczas procesu likwidacji szkody. Jeśli go zabraknie lub jeżeli zostanie ono sporządzone niewłaściwie, wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana. Warto więc dopilnować, aby oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania przygotować jak najszybciej oraz w pełni prawidłowo.

Wstęp

oswiadczenie-dyspozycji-wyplaty-odszkodowania-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i szybką wypłatę odszkodowania, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór

oswiadczenie-dyspozycji-wyplaty-odszkodowania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania – wzór

Czym jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

wazneDyspozycja wypłaty odszkodowania to z reguły ostatni krok do otrzymania środków przyznanych przez firmę ubezpieczeniową. Złożenie tego pisma bezzwłocznie, pozwala maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Warto wiedzieć, że dokument pozwala poszkodowanemu dokonać kilku wyborów.

Przede wszystkim, ubezpieczony może zdecydować się na wypłatę jednorazową lub wypłatę regularną po określonej kwocie. Ma także możliwość wskazania numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany przelew. Jeśli więc środki mają trafić na rachunek kogoś z rodziny, poszkodowany może przekazać pieniądze bezpośrednio.

Wybór dotyczy także sposobu wypłaty odszkodowania – przelew na konto, przekaz pocztowy lub inny sposób przekazania należności.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania określa rodzaj zdarzenia, z tytułu którego poszkodowany stara się o wypłatę. Dyspozycja może dotyczyć nie tylko szkody komunikacyjnej, ale również śmierci członka rodziny, zdarzenia medycznego, zdarzenia inwestycyjnego czy interwencyjnego.

Warto pamiętać, że jeśli firma ubezpieczeniowa nie udostępnia gotowych do wypełnienia druków takiego oświadczenia, poszkodowany powinien sporządzić pismo samodzielnie.

Należy umieścić w nim wszystkie niezbędne dane, które pozwolą zweryfikować, jakiej szkody dotyczy dokument oraz w jaki sposób odszkodowanie ma zostać wypłacone. Wzór gotowego do wypełnienia oświadczenia pobierzesz powyżej.

 

Co musi zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

wazneOświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania to pismo, w którym osoba poszkodowana określa sposób wypłaty należnego jej odszkodowania. W dokumencie muszą znaleźć się więc takie informacje, jak:

  • data i miejsce sporządzenia dyspozycji,
  • dane osoby poszkodowanej, tj. imię nazwisko, adres, dane kontaktowe,
  • numer szkody, której dotyczy oświadczenie,
  • numer konta, na które mają zostać przelane środki, wraz z nazwą banku,
  • dane właściciela konta bankowego.

Jak złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania?

wazneDyspozycja wypłaty odszkodowania jest uwzględniana dopiero po tym, jak ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania. Oznacza to, że poszkodowany składa taki dokument dopiero po zgłoszeniu szkody, a jeśli dotyczy ona pojazdu, to również po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania musi mieć formę pisemną. Podpisany wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie ubezpieczyciela, wysłać pocztą – listem poleconym – lub drogą mailową, jeśli firma dopuszcza taką możliwość.

 

Kto może odebrać odszkodowanie?

wazneUpoważnienie do wypłaty odszkodowania jest dokumentem, w którym poszkodowany może wskazać sposób wypłaty środków oraz ich odbiorcę. Jeśli odbiorcą odszkodowania jest sam poszkodowany, w piśmie powinien wskazać własne imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL.

Odbiorcą odszkodowania mogą być także inne osoby, a nawet firmy. Jeżeli będzie to inna osoba, wniosek powinien zawierać jej dane personalne. W przypadku firmy niezbędne dane to nazwa, adres i numer REGON.

Dzielone upoważnienie do wypłaty odszkodowania

wazneChociaż osoby poszkodowane rzadko korzystają z takiej możliwości, to warto wiedzieć, że oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania pozwala podzielić wypłacane środki na kilka osób lub rozdzielić całą kwotę na wypłaty ratalne.

Decydując się na ratalne wypłacanie odszkodowania, poszkodowany ma możliwość zabezpieczenia się przed zbyt szybkim wydaniem całej sumy – zapewnia sobie kilka mniejszych wpływów, które zasilą jego konto w regularnych odstępach czasu.

Odszkodowanie można także podzielić na dwie lub więcej osób, a nawet na kilka kont bankowych, należących do jednej osoby. Rozwiązanie to wydaje się sensowne, kiedy uszkodzone auto posiadało dwóch właścicieli.

 

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma ubezpieczyciel?

wazneWedług zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń powinien wydać decyzję dotyczącą likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia pełnej, prawidłowo wypełnionej dokumentacji przez osobę poszkodowaną. Oznacza to, że w praktyce przyznane środki poszkodowany powinien otrzymać w ciągu miesiąca od złożenia dyspozycji wypłaty odszkodowania.

Jeśli ubezpieczyciel nie będzie w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu 30 dni, to jest zobligowany poinformować poszkodowane w sposób pisemny o spodziewanym terminie rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej.

W przypadku, kiedy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów ubezpieczyciel nie wypłaci bezspornej części odszkodowania, poszkodowany może zażądać dodatkowo odsetek ustawowych za opóźnienie. Te nalicza się już od pierwszego dnia opóźnienia firmy ubezpieczeniowej.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze