Odwołanie od decyzji PZU – skręcenie stawu skokowego – WZÓR

Odwołanie-od-decyzji-PZU-skrecenie-stawu-skokowego-wzor-pdf-docDoznałeś skręcenia stawu skokowego? liczyłeś na odszkodowanie, a PZU odmówiło wypłaty świadczenia? Nie poddawaj się i napisz odwołanie! Sprawdź, jak profesjonalnie odwołać się od decyzji PZU. Sport to zdrowie, ale czasami aktywność fizyczna źle się kończy. Najczęstszą kontuzją sportową jest skręcenie stawu skokowego. Odpowiednia polisa (np. ubezpieczenie NNW) pozwala na odszkodowanie w razie urazu ortopedycznego.

Może się jednak zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty świadczenia za skręcenie stawu skokowego. Wtedy są dwa wyjścia z sytuacji. Można udać się do sądu. Najpierw jednak najlepiej się odwołać od decyzji PZU.

Dlaczego warto odwołać się od decyzji PZU?

W sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym na ogół pojawia się uczucie bezradności i bezsilności. Nie ma w tym nic dziwnego. Szczególnie jeśli sprawa toczy się w PZU, czyli firmie, która cieszy się opinią giganta ubezpieczeniowego.

Sytuacja może być stresowa. Ale uporanie się z problemem nie musi być wcale trudne. Nie trzeba od razu zgłaszać się o pomoc do sądu. Zazwyczaj wystarczy bowiem wniesienie odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Wzór gotowego i sprawdzonego odwołania znajdziesz poniżej:

Odwołanie od decyzji PZU skręcenie stawu skokowego

Odwołanie-od-decyzji-PZU-skrecenie-stawu-skokowego-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji PZU skręcenie stawu skokowego

Naprawdę warto się odwołać. Sporządzenie skutecznego pisma odwoławczego nie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Trzeba jedynie zwięźle opisać decyzję, od której składa się odwołanie oraz dokładnie i szczegółowo wykazać i uzasadnić, na czym polega niesłuszność, niepoprawność owej decyzji.

Odpowiedź na złożone odwołanie uzyskuje się w ciągu 30 dni (w skomplikowanym przypadku ów termin może się przedłużyć do 60 dni). Wniesienie odwołania nie wiąże się z opłatami. A skorzystanie z prawa do reklamacji (tak inaczej nazywa się odwołanie) nie przeszkadza w skierowaniu sprawy do sądu, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuci pismo odwoławcze.

Dlaczego PZU odmawia wypłaty odszkodowania?

Zgodnie z terminologią ubezpieczeniową uszczerbek na zdrowiu ma miejsce wtedy, gdy doszło do naruszenia sprawności, upośledzenia funkcji organizmu. Uszczerbek na zdrowiu może być długotrwały (rokowania są dobre, całkowity powrót do zdrowia jest możliwy) lub trwały (rokowania są złe, nie ma szans na całkowity powrót do zdrowia).

Rodzaj i stopień uszczerbku na zdrowiu wpływa na wypłatę odszkodowania oraz wysokość świadczenia.

Odmowna decyzja PZU w sprawie o odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego często wynika z:

  • Braków w dokumentacji medycznej z powodu złożenia wniosku o odszkodowanie przed zakończeniem procesu leczenia i rehabilitacji. Do odwołania od decyzji PZU zazwyczaj wystarczy uzupełnienie dokumentacji lekarskiej.
  • Orzeczenia lekarza o stanie zdrowia pacjenta na podstawie dokumentacji medycznej, bez badania pacjenta. W odwołaniu od decyzji PZU musi się znaleźć wniosek o skierowanie na badanie do lekarza orzecznika. Pismo odwoławcze powinno być też poparte dowodami w postaci rachunków, faktur i innych dokumentów związanych z procesem leczenia i rehabilitacji (pomocna będzie np. opinia lekarza orzecznika ZUS).

 Skręcenie stawu skokowego – kiedy się odwołać, a kiedy nie?

Zasadniczo można odwołać się od każdej decyzji PZU. Są jednak określone sytuacje, kiedy wniesienie odwołania nie ma sensu. W przypadku, kiedy mowa o skręceniu stawu skokowego będzie to:

  • sytuacja, kiedy zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje skręcenia stawu skokowego,
  • sytuacja, kiedy skręcenie stawu skokowego odbyło się w wyniku zdarzenia, określonego w umowie ubezpieczenia jako wyłączenie odpowiedzialności (np. jeśli wypadek wydarzył się pod wpływem alkoholu).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączenia odpowiedzialności są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem. Pozwoli to uniknąć rozczarowania i rozgoryczenia w razie sporu z PZU.

Jeśli skręcenie stawu skokowego mieści się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i wydarzyło się w następstwie zdarzenia, które nie jest wyłączeniem odpowiedzialności, to generalnie na złożenie odwołania od decyzji PZU jest 3 lata.

Termin na wniesienie odwołania liczy się od dnia otrzymania decyzji. Oczywiście nie oznacza to, że ze złożeniem pisma odwoławczego powinno się zwlekać. Co to, to nie! Dokument musi być złożony niezwłocznie.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze