Odwołanie od decyzji PZU – operacja chirurgiczna – WZÓR

Odwołanie-od-decyzji-PZU-operacja-chirurgiczna-wzor-pdf-docZwróciłeś się do PZU o wypłatę odszkodowania za operację chirurgiczną i spotkałeś się z decyzją odmowną? Walcz o swoje! Masz prawo złożyć odwołanie. Dowiedz się, jak skutecznie odwołać się od decyzji PZU. A więc tak… zaopatrzyłeś się w PZU w polisę na wypadek operacji chirurgicznej. Zgodnie z umową ubezpieczenia w przypadku zabiegu operacyjnego możesz liczyć na odszkodowanie.

Ale kiedy przyszło co do czego, PZU odmówiło wypłaty świadczenia. Co teraz? Zasadniczo masz dwa wyjścia: możesz skierować sprawę do sądu albo złożyć odwołanie do PZU. Które rozwiązanie jest lepsze? Oczywiście odwołanie zamiast procesu.

Dlaczego warto złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Wejście na drogę sądową zawsze powinno być ostatecznością. Po pierwsze dlatego, że sprawa w sądzie ciągnie się bardzo długo. A po drugie dlatego, że postępowanie sądowe wiąże się z kosztami. Stąd dopiero wtedy, gdy reklamacja (tak formalnie określa się odwołanie) nie doprowadzi do rozwiązania sporu z PZU, zastanów się nad skierowaniem sprawy do sądu.

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU?

W odwołaniu od decyzji PZU muszą się znaleźć określone informacje, które pozwolą towarzystwu ubezpieczeniowemu na identyfikację Ciebie, jako autora reklamacji oraz sprawy, do której Twoja reklamacja się odnosi. Będą to:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres,
 • numer telefonu/adres e-mail,
 • numer polisy/numer szkody.

Reklamacja powinna być świadectwem tego, że zdajesz sobie sprawę ze swoich praw i racji. W odwołaniu od decyzji PZU:

 • dokładnie opisz zarzuty przeciw decyzji (na czym Twoim zdaniem polega niepoprawność decyzji?),
 • konkretnie określ swoje żądanie (jaka kwota odszkodowania będzie dla Ciebie satysfakcjonująca?).

Do odwołania od decyzji PZU dołącz:

 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego oraz inną dokumentację medyczną, która może być ważna dla sprawy,
 • jeśli operacja chirurgiczna była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem – dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis wypadku, raport policyjny, protokół BHP etc.),
 • rachunki i faktury VAT związane z wykonaną operacją chirurgiczną oraz powrotem do zdrowia po zabiegu operacyjnym (za leczenie i rehabilitację, za zakup leków i środków opatrunkowych etc.).

Wzór gotowego wzoru odwołania zamieszczam poniżej:

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna

Odwołanie-od-decyzji-PZU-operacja-chirurgiczna-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna

Operacja chirurgiczna – termin na złożenie odwołania

Ogólnie na złożenie odwołania od decyzji PZU w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za operację chirurgiczną masz aż 3 lata od daty otrzymania decyzji.

Ale pomimo że na wniesienie odwołania jest sporo czasu, lepiej z tym nie zwlekaj, tylko działaj od razu. W sporze o odszkodowanie liczą się szczegóły, a pamięć ludzka bywa zawodna. Zwlekanie ze złożeniem odwołania może skończyć się odrzuceniem reklamacji przez PZU.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Zasady przyjmowania i rozpatrywania odwołania określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego może być złożone na kilka sposobów. A mianowicie:

 • możesz połączyć się z infolinią PZU pod numerem telefonu: 801 102 102;
 • możesz wysłać pismo odwoławcze na adres PZU: ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa;
 • możesz wypełnić formularz reklamacyjny na stronie internetowej PZU,
 • możesz wysłać pismo odwoławcze na e-mail PZU: reklamacje@pzu.pl.

Ustawodawca nie uzależnia skuteczności odwołania od formy wniesienia reklamacji.

Operacja chirurgiczna – termin rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z treścią ww. ustawy PZU na rozpatrzenie odwołania ma 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli sprawa okaże się skomplikowana, ów termin wydłuża się do 60 dni.

W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe musi wyjaśnić powód opóźnienia i wyznaczyć orientacyjną datę rozpatrzenia odwołania. Odpowiedź na odwołanie będzie wystosowana przez PZU listownie lub mailowo.

Jeśli w ciągu 30 lub 60 dni towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie na odwołanie, uważa się, że doszło do tzw. milczącej zgody na rozpatrzenie odwołania zgodnie z wolą klienta. Wprost oznacza to, że PZU przychyla się do żądania określonego w odwołaniu.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze