Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór
Piotrek O. zapytał 3 lata temu

Witam, chodzi o odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu, potrzebuję wzór odmowy, ponieważ nie zgadzam się z odmową ze strony PZU o wypłacie odszkodowania. Kilka miesięcy temu przeciąłem sobie w pracy 4 palce, głębokie cięcie, w szpitalu założono mi kilka szwów.

Wysłałem pismo do PZU o odszkodowanie, niestety dostałem odmowę, bo niby nie był to trwały uszczerbek na zdrowiu. Sęk w tym, że pozostała gruba blizna, która jest już trwała! i chcę odwołać się od decyzji PZU. BLIZNA OGRANICZA RUCHOWOŚĆ PALCÓW!

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmowną ze strony PZU odnośnie wypłaty odszkodowania, to pobierz poniższy wzór pisma:

Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Przepisy dotyczące zasad sporządzenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela zawarto w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z art. 3 powyższej ustawy, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja), powinna być złożona w jednej z form:

  • forma pisemna (preferowana),
  • ustnie,
  • lub w postaci elektronicznej.

Przygotowując odwołanie od decyzji PZU, czy też innego ubezpieczyciela, należy w pierwszej kolejności powołać się na decyzję, która była odmowna, warto podać nr sprawy, nr. polisy, czy numer zgłoszenia, aby ubezpieczyciel mógł nasze odwołanie prawidłowo zidentyfikować i przypisać je do konkretnej sprawy.

Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania, raczej nie należy wypisywać długich uzasadnień i wymieniać szereg przepisów prawnych i orzeczeń sądowych.

Tutaj liczyć się będą konkretne i zwięzłe argumenty, które mają przekonać ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Dlatego w przypadku uszczerbku na zdrowiu (tak jak w Twoim przypadku), należy wyjaśnić, jak uszczerbek w postaci przeciętych 4 palców wpłynie na Twoje życie, powołujesz się wtedy na blizny po cięciu i związane z nimi ograniczenie ruchowe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Na szczęście przepisy prawa nie określają konkretnego terminu na złożenie odwołania do ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji PZU możesz złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie zostanie przedawniona.

Na koniec dodam tylko, że zaniżony uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego jest najczęstszym z powodów składania odwołań do ubezpieczyciela. Należy walczyć o swoje prawa i domagać się wypłaty odszkodowania, jeśli jesteśmy przekonani, że ono się nam należy!

zanizanie-uszczerbku-na-zdrowiu-przez-ubezpieczyciela

Podstawa prawna:

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Art. 3. 1. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów.

2. Reklamacja może być złożona:Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania nie należy też kierować się regułą im więcej tym lepiej ani przywoływać mnóstwa przepisów prawnych czy orzecznictwa sądów w podobnych sprawach.

1)     w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

2)     ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3)     w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Koniecznie przeczytaj:

Lajoni odpowiedział 3 lata temu

Pobrałam właśnie wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu, nie zgadzam się z orzeczeniem lekarskim, według mnie lekarz zaniżył uszczerbek na zdrowiu o 4-5%. Lekarz stwierdził, że wcześniej leczyłem nogę i że jest to choroba samoistna i że wypadek nie miał znaczenia. Jeśli ktoś miał podobny przypadek, że lekarz na komisji zaniżył uszczerbek na zdrowiu, to proszę o kontakt. Chętnie posłucham, czy udało się Wam coś wywalczyć.

Ola odpowiedział 3 lata temu

Odwołałam się do PZU, doznałam poparzenia na wskutek nieszczęśliwego wypadku, który przydarzył mi się w domu. Mam nadzieję, że PZU przytomnie odniesie się do mojej sytuacji i stopnia poparzenia. Ja rozumiem, że PZU chce dać jak najmniej, ale skoro płacę za ubezpieczenie, to też mam prawo wymagać, by odszkodowanie było adekwatne do krzywdy jaka mi się przytrafiła. Pozdrawiam

Radek odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry. Odmowa wypłacenia uszczerbku na zdrowiu. PZU odmówiło wypłacenia uszczerbku na zdrowiu. 14 maja zerwałem mięsień dwugłowy ramienia prawego. Orzecznik wirtualnie stwierdził, że za mała siła była do zerwania, zerwanie nastąpiło w związku z chorobą przyczynowo skutkową mięśnia.

Operacja przyszycia, potem rehabilitacja w szpitalu 6 tyg. W dalszym ciągu brak poprawy. Zakończyłem leczenie na własną prośbę, gdyż na zwolnieniu przebywałem od 17.05 do 27.10. wiadomo praca. Czy w ogóle opłaca się pisać odwołanie i dochodzić roszczenia?

Pozdrawiam

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że odwołanie od decyzji PZU to Pana prawo. Jeśli nie zgadza się Pan z wydaną przez PZU decyzją, warto złożyć odwołanie, wnosząc m.in. o przeprowadzenie fizycznego badania przez lekarza odpowiedniej specjalizacji. Wzór odwołania zamieszczam poniżej:

Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Zaznaczę, że odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Zawsze jednak warto podeprzeć je odpowiednią dokumentacją lekarską – zaświadczeniami, opiniami, historią choroby. Znaczenia mają również rokowania na przyszłość.

Wspomina Pan, że leczenie nie zostało zakończone, a ręka wymaga dalszej rehabilitacji. Z uwagi na powyższe należy domagać się przeprowadzenia badania przez wykwalifikowanego lekarza.

Dodam, że odwołanie będzie również zasadne, jeśli z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wynika, że może Pan uzyskać wyższe odszkodowanie, niż przyznane przez ubezpieczyciela.

Dlatego, jeśli ma Pan wgląd do OWU i wie, że odszkodowanie zaproponowane przez PZU zostało zaniżone, jest to kolejna okoliczność, która powinna motywować Pana do złożenia odwołania od decyzji PZU.

Powodzenia!

K,L. odpowiedział 3 lata temu

Witam, miałam wykupione ubezpieczenie grupowe w PZU w dniu 04.12.19. Wypadku przy pracy pierwsze rozpoznanie skręcenie stawu kolanowego badania rezonans i rehabilitacji skończyło się na artroskopii kolana chondromalacja 3 stopnia i kłykcia bocznego kości piszczelowej.

Od tego czasu byłam. Na l4 potem świadczenie rehabilitacyjne i na końcu do tej pory renta z tytułu niezdolności do pracy, wszystkie dokumenty są związane z wypadkiem.

Lekarz z PZU dał 3%, ale nie wypłaci, gdyż stwierdził, że kolano było chore przed wypadkiem, ale dodam, że lekarz medycyny pracy dopuścił mnie do pracy bez przeciwwskazań, bo takich nie było, a ich lekarz chyba jasnowidz napisał, że kolano było chore wskutek choroby, co nam teraz zrobić?

Dostarczyłam całą dokumentację oraz protokół zdarzenia jak i zaświadczenie, że przebywam na rencie oraz że kolano wymaga dalszej diagnostyki.

we2 odpowiedział 2 lata temu

Chodzi o odwołanie od decyzji PZU, odnośnie przyznania uszczerbku na zdrowiu. Kilka miesięcy temu spadł mi na nogę bloczek betonowy, w wyniku czego straciłem dwa paznokcie prawej stopy. Zgłosiłem się do lekarza, lekarz opisał wszystko. Jakieś cztery miesiące temu złożyłem pismo w celu przyznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku utraty dwóch paznokci prawej stopy. Byłem u lekarza wszystko mam udokumentowane. Mimo złożonego wniosku o wypłatę odszkodowania otrzymałem odmowę PZU. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Jak napisać odwołanie?