Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Kategoria: Wzór pismaOdwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór
Piotrek O. zapytał 9 miesięcy temu

Witam, chodzi o odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu, potrzebuję wzór odmowy, ponieważ nie zgadzam się z odmową ze strony PZU o wypłacie odszkodowania. Kilka miesięcy temu przeciąłem sobie w pracy 4 palce, głębokie cięcie, w szpitalu założono mi kilka szwów.

Wysłałem pismo do PZU o odszkodowanie, niestety dostałem odmowę, bo niby nie był to trwały uszczerbek na zdrowiu. Sęk w tym, że pozostała gruba blizna, która jest już trwała! i chcę odwołać się od decyzji PZU. BLIZNA OGRANICZA RUCHOWOŚĆ PALCÓW!

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmowną ze strony PZU odnośnie wypłaty odszkodowania, to pobierz poniższy wzór pisma:

Odwołanie od decyzji PZU uszczerbek na zdrowiu odmowa wzór

Przepisy dotyczące zasad sporządzenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela zawarto w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z art. 3 powyższej ustawy, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (reklamacja), powinna być złożona w jednej z form:

  • forma pisemna (preferowana),
  • ustnie,
  • lub w postaci elektronicznej.

Przygotowując odwołanie od decyzji PZU, czy też innego ubezpieczyciela, należy w pierwszej kolejności powołać się na decyzję, która była odmowna, warto podać nr sprawy, nr. polisy, czy numer zgłoszenia, aby ubezpieczyciel mógł nasze odwołanie prawidłowo zidentyfikować i przypisać je do konkretnej sprawy.

Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania, raczej nie należy wypisywać długich uzasadnień i wymieniać szereg przepisów prawnych i orzeczeń sądowych.

Tutaj liczyć się będą konkretne i zwięzłe argumenty, które mają przekonać ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Dlatego w przypadku uszczerbku na zdrowiu (tak jak w Twoim przypadku), należy wyjaśnić, jak uszczerbek w postaci przeciętych 4 palców wpłynie na Twoje życie, powołujesz się wtedy na blizny po cięciu i związane z nimi ograniczenie ruchowe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Na szczęście przepisy prawa nie określają konkretnego terminu na złożenie odwołania do ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji PZU możesz złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie zostanie przedawniona.

Na koniec dodam tylko, że zaniżony uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego jest najczęstszym z powodów składania odwołań do ubezpieczyciela. Należy walczyć o swoje prawa i domagać się wypłaty odszkodowania, jeśli jesteśmy przekonani, że ono się nam należy!

zanizanie-uszczerbku-na-zdrowiu-przez-ubezpieczyciela

Podstawa prawna:

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Art. 3. 1. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów.

2. Reklamacja może być złożona:Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania nie należy też kierować się regułą im więcej tym lepiej ani przywoływać mnóstwa przepisów prawnych czy orzecznictwa sądów w podobnych sprawach.

1)     w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

2)     ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3)     w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Koniecznie przeczytaj:

Lajoni odpowiedział 8 miesięcy temu

Pobrałam właśnie wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu, nie zgadzam się z orzeczeniem lekarskim, według mnie lekarz zaniżył uszczerbek na zdrowiu o 4-5%. Lekarz stwierdził, że wcześniej leczyłem nogę i że jest to choroba samoistna i że wypadek nie miał znaczenia. Jeśli ktoś miał podobny przypadek, że lekarz na komisji zaniżył uszczerbek na zdrowiu, to proszę o kontakt. Chętnie posłucham, czy udało się Wam coś wywalczyć.

Ola odpowiedział 8 miesięcy temu

Odwołałam się do PZU, doznałam poparzenia na wskutek nieszczęśliwego wypadku, który przydarzył mi się w domu. Mam nadzieję, że PZU przytomnie odniesie się do mojej sytuacji i stopnia poparzenia. Ja rozumiem, że PZU chce dać jak najmniej, ale skoro płacę za ubezpieczenie, to też mam prawo wymagać, by odszkodowanie było adekwatne do krzywdy jaka mi się przytrafiła. Pozdrawiam

Twoja odpowiedź