Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy w 2023 roku

Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy? Jak wiadomo, śmierć kredytobiorcy oznacza konieczność załatwienia z bankiem pewnych formalności, dzięki którym rodzina zmarłego nie będzie musiała tego kredytu spłacać.

Na ogół kredyt po śmierci kredytobiorcy przechodzi na osobę lub osoby, które są współkredytobiorcami, a jeśli kredytobiorca zaciągnął kredyt samodzielnie, to spłata kredytu przechodzi na osoby, które zostały ujęte w testamencie.

Jeśli jednak testament nie został sporządzony, to do dziedziczenia kredytu powołane zostają osoby z pierwszej grupy spadkobierców, a więc żona i dzieci.

Jeśli zmarły kredytobiorca nie miał żony ani dzieci, lub gdy odrzucili oni spadek po nim (w tym kredyt), to w dalszej kolejności do dziedziczenia kredytu powołani zostają:

  1. Wnuki.
  2. Rodzice spadkodawcy.
  3. Rodzeństwo spadkodawcy.
  4. Zstępni rodzeństwa spadkodawcy.
  5. Dziadkowie spadkodawcy itd.

ffW przypadku śmierci kredytobiorcy tak właśnie przebiega poszukiwanie osoby, która ma spłacać zobowiązanie w miejsce pierwotnego kredytobiorcy.

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy

Każdy bank inaczej postępuje z kredytem w przypadku śmierci kredytobiorcy. Najczęściej procedura wygląda w ten sposób:

  1. Bank zwraca się do współkredytobiorcy kredytu, a jeśli go nie ma, wypowiada umowę kredytu z przyczyn niezależnych od klienta.
  2. Bank następnie zwraca się do spadkobierców, aby Ci dokonali spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisma.
  3. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli doszło do wypowiedzenia kredytu, to bank nie nalicza karnych odsetek, tylko zamraża kredyt, czekając, aż spadkobiercy kredyt spłacą.
  4. Często jest też tak, że to rodzina zmarłego kredytobiorcy informuje bank o jego śmierci, gdy zaczynają przychodzić pisma ponaglające spłatę rat kredytowych.

ważneNależy wtedy udać się do placówki banku, w którym kredyt był zaciągany i przedstawić akt zgonu kredytobiorcy oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez zmarłego. Wtedy też bank wszczyna swoją procedurę, która zakłada znalezienie osoby, która wejdzie w miejsce pierwotnego kredytobiorcy.

UWAGA: Aby powiadomić bank o zgonie kredytobiorcy, koniecznie trzeba mieć ze sobą akt zgonu, inaczej bank nie będzie z nami rozmawiał ze względu na tajemnicę bankową!

Ponadto w przypadku śmierci kredytobiorcy, jeśli spadkobiercy chcą dowiedzieć się o innych długach zmarłego, powinni zwrócić się do BIK-u z wnioskiem, o ujawnienie informacji o zobowiązaniach zmarłego powołując się na postępowanie spadkowe.

Można też złożyć w sądzie rejonowym wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

1Najczęściej spadkobiercy stają przed zagwozdką, czy umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy jest w ogóle możliwe w przypadku przyjęcia spadku po zmarłym. Sytuację spadkobiercy tak naprawę ratowałoby, chociażby częściowe umorzenie kredytu po tacie, mamie, siostrze czy bracie.

Należy wtedy złożyć w banku wniosek o umorzenie kredytu. Na decyzję przyjdzie nam trochę poczekać, to jednak żadna przeszkoda w porównaniu z powagą sytuacji i ostateczną decyzją banku.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy wzór

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

W najgorszej sytuacji są spadkobiercy, którzy przyjęli spadek po zmarłym wprost, a po kilku miesiącach dowiadują się o długach zmarłego, które automatycznie wchodzą do spadku, wywołując obowiązek spłaty tych zobowiązań na spadkobiercach.

Przejście obowiązku spłaty kredytu czy pożyczki ze zmarłego na spadkobiercę odbywa się „po ciuchu” bez wiedzy spadkobiercy. Otrzymuje on jedynie wezwanie do zapłaty z kwotą i terminem, w jakim kredyt po zmarłym musi spłacić.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

podsumowanie

W przypadku kredytów hipotecznych lub konsumpcyjnych (np. kredyt na dowolny cel) banki wymagają ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci (tzw. ubezpieczenie na życie).

Ubezpieczenie takie obejmuje kredytobiorcę lub kredytobiorców (grupowe ubezpieczenie kredytu) jeśli jest ich kilku. Wtedy w przypadku śmierci klienta banku, bank lub rodzina zmarłego kredytobiorcy występują do ubezpieczyciela z pisemnym wnioskiem o wypłatę ubezpieczenia i pokrycie pozostałej do spłaty kwoty kredytu.

Razem z wnioskiem o wypłatę ubezpieczenia, należy złożyć też dokumenty, których spis znajduje się w umowie ubezpieczeniowej i zawsze jest to co najmniej akt zgonu zmarłego kredytobiorcy oraz umowa kredytowa.

Dwa rodzaje ubezpieczeń

wwwwUbezpieczenie kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy może obejmować stałą sumę ubezpieczenia wypłacaną po śmierci kredytobiorcy, która przypadnie w odpowiedniej części bankowi oraz rodzinie.

Przykład:

Ubezpieczenie kredytu: 100 000 zł

Kredytobiorca zmarł, ze 100 000 zł kredytu zdążył spłacić 40 000 zł, a do spłaty kredytu postało 60 000 zł. Ubezpieczyciel po śmierci kredytobiorcy w tym wypadku spłaci pozostały do spłaty kredyt bankowy na 60 000 zł, a 40 000 zł otrzyma rodzina zmarłego.

wwwwDrugim rodzajem ubezpieczenia kredytowego jest ubezpieczenie kredytu na kwotę zabezpieczenia spłaty kredytu, gdzie suma ubezpieczenia zmniejsza się z każdą wpłaconą przez kredytobiorcę ratą.

Przykład:

Ubezpieczenie kredytu: 100 000 zł

Kredytobiorca zmarł, z kredytu na 100 000 zł zdążył spłacić 50 000 zł. Ubezpieczyciel w tym przypadku wypłaci ubezpieczenie dla banku na kwotę pozostałą do spłaty, a więc 50 000 zł.

Spłata kredytu po śmierci rodzica

ikonaCzy spłata kredytu po zmarłej mamie lub tacie jest koniecznością dla dziecka? choć pytanie wydaje się proste, to odpowiedź na nie, nie jest już taka łatwa.

Generalnie są 2 sytuacje, w których spłata kredytu po śmierci rodziców jest konieczna, oto one:

Nieświadome przyjęcia spadku po rodzicach – w tej sytuacji bank może domagać się od dzieci spłaty kredytu zaciągniętego przez rodziców.

Poręczenie kredytu przez dzieci – poręczając kredyt lub pożyczkę rodzicom, zobowiązujemy się do jej spłaty, jeśli rodzice z jakichś przyczyn nie będą mogli tego zobowiązania spłacać (śmierć rodziców, niewypłacalność itd.).

W pozostałych przypadkach, jeśli dzieci odrzucą spadek po rodzicach, lub przyjmą go z dobrodziejstwem inwentarza, to nie będą musieli spłacać kredytu po rodzicach.

Jeśli chodzi o dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, to spadkobierca odpowiedzialny jest za spłatę zobowiązań po rodzicach do kwoty wartości odziedziczonego po nich spadku. W takiej sytuacji, jeśli długi rodziców są większe niż wartość spadku, jaki rodzice po sobie pozostawili, to warto wtedy spadek odrzucić w całości, by nie komplikować sobie życia licznymi rozprawami sądowymi.

Podsumowanie

Przyjmując spadek, jako spadkobierca nie zawsze możesz liczyć na umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Decyzja tutaj w 100% należy do banku i jego dobrej woli oraz okoliczności towarzyszących.

wzor-pismaOczywiście zawsze warto złożyć wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy, bo to nic nie kosztuje, a może pozytywnie wpłynąć na Twoją sytuację życiowo-materialną.

Dlatego zawsze warto decydować się na ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci. Wtedy w przypadku śmierci osoby, która zaciągnęła kredyt, nie wejdzie on do masy spadkowej, ponieważ kredyt zostanie spłacony z polisy ubezpieczeniowej.

Tym samym wnioskowanie o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy nie będzie w ogóle potrzebne i spadkobiercy nie będą musieli przejmować się niespłaconym kredytem.

Co warto jeszcze podkreślić, to: jeżeli ubezpieczenie nie będzie pokrywać w pełni udzielonego przez bank kredytu, spadkobiercy zostaną pociągnięci do spłaty jego pozostałej części.

… jeszcze odnośnie samego wniosku:

jak-napisac-wniosek-o-umorzenie-kredytu-po-smierci-kredytobiorcy-instrukcja

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze