Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – OBOWIĄZEK czy KONIECZNOŚĆ?

Czy warto decydować się na ubezpieczenie kredytu hipotecznego? wiadomo, że ubezpieczenie samochodu, mieszkania czy ubezpieczenie zdrowotne jest nam niezbędne w życiu codziennym, ale co z ubezpieczeniem zaciągniętego kredytu hipotecznego? czy ono także jest niezbędne? a jeśli tak, to dlaczego?

Banki bardzo często, aby „obniżyć koszt kredytu hipotecznego”, oferują nam dodatkowe usługi, jak np. kartę kredytową, konto osobiste ROR, czy plan inwestycyjny, aż w końcu przychodzi czas na zaproponowanie ubezpieczenia od kredytu hipotecznego, np. ubezpieczenie na życie.

Masz jednak świadomość, że doradca bankowy oferując dodatkowe produkty, nie ma w głowie umilenia nam życia, a profity wynikające ze sprzedanej dodatkowej usługi.

Na szczęście obowiązująca od lipca 2017 roku ustawa o kredycie hipotecznym (rekomendacja U) jasno mówi, że doradca kredytowy ma obowiązek, by poinformować kredytobiorcę o koszcie kredytu hipotecznego bez korzystania z dodatkowych produktów bankowych! Jest to tzw. oferta SOUTE, czyli oferta bez produktów dodatkowych.

PS. doradca kredytowy może jedynie zaoferować konto bankowe techniczne, które musi być darmo i może służyć np. do regulowania rat kredytu hipotecznego.

Oczywiście dopiero jako drugą ofertę, pracownik banku może zaoferować kredyt hipoteczny wraz z dodatkowymi polisami, zaznaczając, że nie są to produkty obowiązkowe.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

NIE! ubezpieczenie takiego kredytu nie jest obowiązkowe i to od przyszłego kredytobiorcy zależy, czy na jakąkolwiek polise zdecyduje się.

A jak banki „zmuszają” do ubezpieczenia kredytu hipotecznego? negocjując warunki kredytowe, pracownik banku tak konstruuje ofertę, aby nieopłacalne stało się zaciągnięcie kredytu bez ubezpieczenia.

Najczęściej więc kredytobiorca styka się z:

 • podwyższoną marżą,
 • wysokim oprocentowaniem kredytu,
 • koniecznością znalezienia żyranta,
 • koniecznością znalezienia dodatkowego kredytobiorcy,
 • dostarczeniem dodatkowych dokumentów uwierzytelniających kredytobiorcę,
 • itd.

Skoro wiesz już, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest obowiązkowe, to czas zadać sobie pytanie:

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Większość ubezpieczeń, które oferuje bank, jest mocno nieprzydatnych, dlatego jako przyszły kredytobiorca, powinniśmy mieć świadomość, które ubezpieczenie kredytu warte jest uwagi, a z którego bezwzględnie należy zrezygnować.

Ze wszystkich znanych mi rodzajów ubezpieczeń kredytowych, najciekawsze wydaje się ubezpieczenie na życie. Opłacanie takiego ubezpieczenia chroni rodzinę kredytobiorcy przed koniecznością spłaty kredytu, w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Drugie warte rozważenia ubezpieczenie kredytu hipotecznego to ubezpieczenie nieruchomości, na którą kredyt był zaciągany.

Opiszę poniżej każde z rodzajów ubezpieczeń, abyś zaciągając kredyt hipoteczny, mogła/mógł podjąć właściwą decyzję i mieć pełną świadomość co do roszczeń wynikających z zawartego ubezpieczenia w przypadku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie)

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym, uchroni naszych bliskich przed koniecznością spłacania w naszym imieniu zaciągniętego kredytu.

Gdy dochodzi do śmierci kredytobiorcy, bank bądź rodzina zmarłego zwraca się z wnioskiem do firmy ubezpieczeniowej, aby ta spłaciła pozostałą do spłaty kwotę kredytu.

Często do wniosku należy dołączyć akt zgonu kredytobiorcy oraz kopię umowy kredytowej. Ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy obejmuje najczęściej stale zmieniającą się kwotę pozostałą do spłaty wynikającą z umowy kredytowej.

A więc firma ubezpieczeniowa nie wypłaci pełnej sumy ubezpieczenia, na którą zaciągnięto kredyt, a jedynie kwotę pozostałą do zamknięcia i całkowitej spłaty tego kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Najczęściej ubezpiecza się nieruchomość od ognia, powodzi, huraganu i zdarzeń losowych. Co bardzo ważne: nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie kredytowaną nieruchomość ubezpieczyć i przedstawić bankowi jedynie umowę ubezpieczenia, która spełnia wymagania nałożone przez bank.

Nie trzeba ograniczać się jedynie do ubezpieczyciela, którego bank ma w swojej ofercie. Często przy odrobinie wysiłku można znaleźć tańszą ofertę ubezpieczenia nieruchomości, posiłkując się porównywarkami ubezpieczeniowymi online.

W przypadku odszkodowania za szkodę na nieruchomości, świadczenie pieniężne wypłacane jest bankowi, a bank tę kwotę zalicza na poczet spłaty kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Polisa zwana w skrócie UNWW to wyjście dla tych, którzy nie spełniają wymogu w postaci wysokości wkładu własnego.

Z pewnością można stwierdzić, że dzięki możliwości ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, liczba przyznanych kredytów hipotecznych znacznie wzrosła…

W chwili obecnej minimalny wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Jeśli kredytobiorcy nie stać na wyłożenie takiej gotówki, może zapytać o UNWW. Warto jednak tak gospodarować pieniędzmi, aby nie ponosić kosztów ubezpieczenia od niskiego wkładu, tylko od razu zgromadzić ustawowo wymagany minimalny wkład własny.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Praca to nasza codzienność, dzięki pracy jesteśmy w stanie zbudować dobrą zdolność kredytową, dzięki której zaciągnięcie kredytu bankowego nie będzie problemem.

Trudno więc wyobrazić sobie, że przez nieszczęśliwy wypadek lub poważną chorobę, trafiamy do szpitala i nie możemy już wykonywać pracy zarobkowej i m.in. spłacać rat zaciągniętego kredytu.

Właśnie na wypadek takich scenariuszów, banki wprowadziły do oferty ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Ubezpieczenie przed utratą pracy to kolejny produkt często oferowany w pakiecie z kredytem hipotecznym. Jeśli kredytobiorca straci źródło utrzymania, ubezpieczyciel przez okres zawarty w umowie ubezpieczenia (OWU) będzie za kredytobiorcę spłacać raty kredytu hipotecznego.

Jeśli jesteś w niepewnej sytuacji i Twoje stanowisko pracy jest choćby trochę zagrożone, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy staje się godnym uwagi produktem.

Jeśli natomiast Twój stosunek z pracodawcą jest niezagrożony, nie ma sensu decydować się na dodatkowy koszt takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Jest to kolejny produkt bankowy, który w przypadku nagłego zdarzenia, wywołuje problem zdrowotny u kredytobiorcy. Najczęściej jest to nieszczęśliwy wypadek, udar bądź zawał serca, który tymczasowo lub trwale wywołuje uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku inwalidztwa takie ubezpieczenie kredytu zapewnia środki finansowe, które mogą posłużyć do różnych celów, a w tym m.in. do spłaty kredytu hipotecznego, zakupu wózka inwalidzkiego, rehabilitację, zakup protezy itd.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczeniem dla banku, którego koszt ponosi kredytobiorca. Ubezpieczenie obejmuje okres od udzielenia i wypłaty kredytu przez bank do momentu wpisu banku do hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Bank najczęściej dolicza do kosztów kredytu hipotecznego 1 lub 2%, podwyższając oprocentowanie kredytu. Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywać, aż kredytobiorca nie dostarczy odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem w hipotece w dziale IV księgi wieczystej.

A więc ubezpieczenie takie to dodatkowy koszt kredytowy, który stosuje się w przypadku kredytów hipotecznych. Rata miesięczna kredytu wzrasta wtedy o 100-150 zł. Zwykle kredytobiorca płaci ubezpieczenie pomostowe przez kilka miesięcy, czyli do czasu gdy sąd dokona wpisu na hipotece nieruchomości.

Ryzyko ubezpieczenia kredytowego?

Kredytobiorcy zbyt mocno przejmują się warunkami ubezpieczenia, których spełnienia żąda bank.

Ponieważ spełnianie warunków za wszelką cenę (żeby tylko dostać kredyt), biorąc przez to każde ubezpieczenie, jakie podsunie nam bank do podpisania, może oznaczać dla kredytobiorcy potencjalne problemy z płynnością finansową w przyszłości.

Trzeba przecież pamiętać, że kredyt brany na wiele lat, będzie pociągał za sobą obowiązek płacenia wszystkich ubezpieczeń, na które zdecydowaliśmy się, zaciągając kredyt.

Niejednokrotnie bardziej opłaca się wziąć nieco droższy kredyt hipoteczny, niż pakiet ubezpieczeń, które nijak nie przekładają się na zabezpieczenie naszej osobistej sytuacji życiowo-bytowej.

Wyjątkiem jest tutaj wzięcie ubezpieczenia na życie (ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci) i ubezpieczenie nieruchomości. Są to polisy, gdzie zakres ubezpieczenia jest szeroki i realnie przekłada się na wystąpienie zdarzenia w realnym życiu.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Banki w przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego stosują pewną sztuczkę. Polega ona na prezentowaniu kosztów ubezpieczenia kredytu w skali miesięcznej, a nie rocznej! czyli tak, jak prezentuje się koszt kredytu.

Zamiast więc 3 czy 4 % w skali rocznej za ubezpieczenie kredytu, bank podaje koszt ubezpieczenia wyrażony w procentach dziesiętnych albo setnych po przecinku, a więc np. 0,034 proc. kredytu/msc.

Ogólnie rzecz biorąc, decydując się na dowolny rodzaj ubezpieczenia na życie (ubezp. od śmierci, choroby, utraty pracy, brakującego wkładu, pożaru itd.), musimy liczyć się z kosztem w wysokości około 20 – 30 tys. zł w skali całego kredytu.

Zaciągając więc kredyt na 300 000 zł na 25 lat i decydując się na pakiet ubezpieczeń od różnych ryzyk, możemy finalnie spłacić nawet 50-70 tys zł więcej…

Niech więc nie zwiedzie Cię:

 • niska rata “gołego” kredytu,
 • niska marża,
 • brak prowizji,
 • darmowe konto bankowe,
 • itd.

Rzetelne przestudiowanie umowy kredytu w takim wypadku to konieczność, aby przez nieuwagę nie wpakowac się w kredyt z pakietem ubezpieczeń, który będzie ciążył nam przez dużą część naszego życia!

Podsumowanie

W przypadku poszukiwania kredytu hipotecznego szukasz najtańszej oferty, w końcu to nie zakupy w sklepie spożywczym, a poważne zobowiązanie zaciągane na 20 czy 30 lat.

Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach i biorąc tani kredyt hipoteczny z pakietem ubezpieczeń, może okazać się, że rata kredytu nie jest wcale taka niska i tak atrakcyjna, a końcowy koszt zaciągniętego kredytu przysparza o palpitacje serca.

Kredyt, który niebawem zaciągniesz, będzie towarzyszyć Ci latami, w zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu, musi być więc tak dopasowany do Twojej sytuacji finansowej, aby nigdy nie sprawiał Ci problemów z płynnością finansową.

Nie skreślaj od razu ofert kredytu hipotecznego, tylko dlatego, że rata jest większa o parę złotych od najtańszego kredytu. Dokładnie przeanalizuj wszystkie oferty, bo może się okazać, że kredyt ze średnią wysokością raty, będzie dla Ciebie najsensowniejszym wyborem!

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze